Meoptu přerov zachránil linux

Přednášejícím na chystané konferenci Linux Hall 2004 jsme položili několik otázek týkajících se jejich názoru na ...


Přednášejícím na chystané konferenci Linux Hall 2004 jsme položili několik
otázek týkajících se jejich názoru na migraci na open source řešení. Zajímalo
nás, jakým firmám či institucím by přechod na Linux doporučili a v jakých
případech by postupovali opačně. Ptali jsme se také na budoucnost
proprietárních Unixů.
Nejprve jedna "success story": Vladimír Chlup, v současnosti vývojář
podnikového informačního systému MyCompany, uvádí následující příběh svého
prvního setkání s Linuxem...
"Od roku 1990 do roku 2002 jsem problematiku podnikových informačních systémů
sledoval z výrazně jiné pozice než dnes. Z 12 let ve funkci generálního
ředitele Meopty Přerov jsem velkou část času věnoval získávání informací o
zákaznících, zaměstnancích, průběhu výroby, dodavatelích a mnoha dalších věcech
potřebných pro vedení podniku. K tomu jsem využíval na Cobolu postavený IS,
jenž díky lidem, kteří ho řídili a spravovali, úspěšně překonal mnoho
organizačních změn, kterými podnik prošel. Kritická finanční situace
společnosti v důsledku ztráty vojenské výroby nedovolovala investovat do nově
nabízených informačních systémů. Neminul měsíc, abych nemusel odbývat nějakou
nabídku na nový systém.
V roce 1996 k nám přišel Linux. Nejprve jako server pro webové stánky a brána
do internetu. Později jako můstek mezi daty z Cobolu a PC stanicemi. K tomu
bylo vytvořeno databázové rozhraní Maccess, jehož role se při řízení podniku
trvale zvyšovala. Povzbuzeni zkušenostmi z těchto aplikací jsme se rozhodli
vybudovat systém pouze na bázi webu. První verze tohoto informačního systému
byla do provozu nasazena v lednu 2003. Možnosti tenkého linuxového klienta
běžícího na starém PC byly nečekané. Jestliže se tedy pracovníkům v Meoptě
podařilo překonat velmi složitou ekonomickou situaci, musím říci, že se to
podařilo i díky podpoře, kterou měli v Linuxu."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.