Měření světlostálosti

Světlostálost je v podstatě schopnost inkoustových barev nanesených na médium odolávat působícímu slunečnímu zář...


Světlostálost je v podstatě schopnost inkoustových barev nanesených na médium
odolávat působícímu slunečnímu záření. Přitom se nemusí vždy jednat pouze o
venkovní použití výtisků, protože denní světlo působí i v uzavřených
místnostech.
Měření světlostálosti je normované, byla pro něj vytvořena norma ISO 12040
Graphic technology Prints and printing inks Assessment of lightfastness using
filtered xenon arc light. K měření slouží stupni-ce od 1 do 8, přičemž každý
následující stupeň znamená 2x větší odolnost proti působení světla než předešlý.
Samotné měření probíhá přibližně stejně jako proužkový test nutný ke zjištění
doby expozice fotografického papíru. Na polovinu proužku s nanesenými barvami
se nechá působit záření xenonové lampy, u které je použit filtr denního světla.
Druhá polovina proužku je zcela zakryta a není tedy vystavena působení
světelného záření lampy. Po určitém časovém úseku je ozařovaná část proužku
fotometricky porovnána se zakrytou. Pokud nedošlo ke změně barev, pokračuje se
v dalším ozařování stejným způsobem až do doby, kdy je patrná barevná odlišnost
mezi částí ozařovanou a částí zakrytou. V tomto okamžiku se celému vzorku
přiřadí stupeň světlostálosti dle přesně specifikované tabulky.
Pro zajímavost vzorek stupně 1 je světlostálý po dobu 1 týdne, xenonová lampa
na něho působila po dobu 6 hodin. Vzorek stupně 8 je světlostálý v podstatě po
neomezenou dobu, působení xenonové lampy musel bez újmy vydržet více než 1 600
hodin. Tyto hodnoty samozřejmě nemají úplnou vypovídací hodnotu, protože na
materiál kromě slunečního záření působí i ostatní povětrnostní vlivy, mezi
které můžeme počítat též znečištěné ovzduší v městských aglomeracích.(ija)
9 0858 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.