Měsíc internetu je tu

Mlynář zahájil šestý Březen Ministr informatiky Vladimír Mlynář slavnostně zahájil vyplněním ankety na www.liven...


Mlynář zahájil šestý Březen
Ministr informatiky Vladimír Mlynář slavnostně zahájil vyplněním ankety na
www.livenet.cz, kde se veřejnost může vyjádřit k otázkám spojeným se vstupem do
EU a vztahem k internetu, 6. ročník projektu Březen měsíc internetu.
Sdružení BMI zvolilo letos motto Internet bez bariér. Stále totiž prý není
přístup k internetu pro každého snadnou a samozřejmou záležitostí. Na potřeby
tělesně postižených tak bude zaměřen nový portál www.helpnet.cz. Jeho pilotní
verze bude představena 22. března v Kongresovém centru Praha na konferenci
INSPO 2003 Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami.

Březen plný akcí
V průběhu března se uskuteční ještě řada dalších konferencí. Po dětské Junior
Internet 8. března v Praze bude následovat 12. 3. ve Zlíně konference Internet
a konkurenceschopnost podniku, 18. 3. v Praze Fenomén e-learningu v současném
vzdělávání. Do Hradce Králové se sjede 24. a 25. 3. na 1700 účastníků
konference Internet ve státní správě a samosprávě, 27. 3. se uskuteční na
veletrhu Schola Nova v Praze konference Internet do škol a co s ním? a 31. 3. a
1. 4. proběhne v Praze v premiéře konference Webové služby ve zdravotnictví. Na
250 knihoven po celé republice nabídne veřejnosti řadu příležitostí, jak se
seznámit s internetem a možnostmi jeho využití v různých oblastech.

Každý čtvrtý má internet
Agentura Dema provedla v prosinci 2002 průzkum Informační technologie a
internet, který sledoval stav domácího internetu v ČR. Z analýzy vyplývá, že
možnost komunikovat přes internet má doma každý čtvrtý občan ČR, přičemž podíl
těch, kteří mají doma internet, se již zvyšuje pouze pozvolna v odstupu pěti
let o 24 %, oproti situaci na konci předchozího roku o 5 %. Přístup k internetu
mají častěji muži (29 %) než ženy (22 %). Jde častěji o mladší a střední
generaci (každý třetí) než občany staršího věku 45-54 let (každý čtvrtý),
seniory mezi 55-64 lety (každý pátý) a seniory nad 65 let (každý dvacátý pátý).
Vazba mezi vybaveností a vzděláním je velmi výrazná. Podíl lidí s nižším
vzděláním, kteří se mohou doma připojit na internet, je nízký (12 %). U těch,
kteří mají maturitu, se zvyšuje viditelně (32 %), u osob s vysokoškolským
diplomem markantně (50 %). V domácnosti vybavené internetem žijí čtyři studenti
z deseti. Na venkově je vybavenost internetem méně častá (u každého pátého
občana) než ve velkoměstech (u každého třetího); v Praze je to rovněž každý
třetí (31 %).
Záštitu nad 6. ročníkem BMI převzala delegace Evropské komise v ČR, hlavními
partnery se staly Česká pošta, České radiokomunikace, Digi Trade a LMC.
Mediálním partnerem je také vydavatelství IDG Czech, odborným partnerem
společnost ICZ.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.