Město plné informací

Lidem, kteří se orientují v oboru informačních technologií je jasné, že brzy nic nebude tak, jako doposud. Informace s...


Lidem, kteří se orientují v oboru informačních technologií je jasné, že brzy
nic nebude tak, jako doposud. Informace se k nám derou nejrůznějšími cestami a
je na nás, abychom z nich dokázali pro náš život vytěžit maximum. Lze očekávat,
že náš předpokládaný vstup do Evropské unie bude tento proces ještě více
akcelerovat. Co nás tedy čeká? Podívejme se na projekt, který již dnes tuto
budoucnost předjímá.
K realizaci projektu Infoville (informačního města) se spojila regionální vláda
španělské autonomní oblasti Valencie se španělskou telekomunikační společností
TISSAT. Jako pilotní lokalita bylo vybráno město Villena s 32 000 obyvateli,
ležící v oblasti Alicante. Práce na intranetu s více než 1 500 přístupovými
body, napojenými na tzv. virtuální radnici, započaly v roce 1996 a dnes už jeho
služeb využívá více než 6 000 uživatelů v samotné Villeně a v dalších 3
lokalitách.
Virtuální radnice poskytuje široké spektrum informačních a interaktivních
služeb, které byly vybrány na základě předchozího průzkumu aktivit
potenciálních uživatelů. K dispozici jsou informace z oblasti oddechu,
turistiky a zábavy, přístup k digitálním hrám, elektronické noviny a časopisy,
informace z oblasti vzdělání a zdravotnictví, aplikace elektronické komerce,
virtuální kluby, chaty a také přístup k administrativním službám radnice a
regionální správy.
Jak to funguje
Pro realizaci projektu byl vybrán třívrstvý model, jehož back-endová vrstva je
založena na již dříve existujících datech a aplikacích na straně serverových
organizací, mezi něž patří radnice, banky, rozvodné společnosti apod. Tyto
aplikace zpravidla pracují nad databázemi DB2, Oracle, Adabas, nebo jsou
dokonce souborově orientované.
Úkolem střední vrstvy (označované jako request broker nebo také transaction
monitor) je zajistit propojení požadavků na služby, přicházejících od uživatelů
s backendovými aplikacemi. Tato střední vrstva je tvořena dvěma základními
komponenty Oracle Application Serverem jakožto transakčním monitorem a
softwarem ISUM (Internet Servics and Users Monitor) vytvořeným v Javě
společností TISSAT, který se stará o personalizaci služeb pro jednotlivé
uživatele.
Na úrovni klientské vrstvy je jediným požadavkem internetový prohlížeč,
podporující Javu. Typickým vybavením dnešního uživatele je multimediální PC se
síťovou kartou N-ISDN, komunikace probíhá na základě protokolu TCP/IP. Prostor
je však otevřen také pro příznivce nových technologií, jako jsou NC (síťové
počítače), WebTW (televize po Internetu) apod.
Zkušenosti pro Evropu
Kromě modernizace administrativy a telekomunikační a informační infrastruktury
přispívá dnes projekt Infoville významnou měrou také ke zvýšení
konkurenceschopnosti místních podniků. Zkušeností z Villany dnes bezprostředně
využívá další trojice regionálních projektů: Infocole spočívá v propojení 120
základních škol v oblasti Valencie, Infomarket se snaží o vytvoření klimatu
elektronické komerce mezi regionálními podniky a Infocampus realizuje prostředí
virtuální univerzity na Universitě Miguela Hernandeze v Elche.
V evropském měřítku se zkušeností chopila Evropská unie, která podporuje
projekt EuroInfoville, jenž se kromě Valencie rozbíhá v dalších pěti oblastech:
v Bavorsku, v saské Míšni, v italském Torinu, v anglickém hrabství Hemphshire a
také v Dánsku, kde projekt zaštiťuje Národní asociace institucí místní správy.
9 0937 / Mafn
Oracle ve státní a komunální sféře
Kromě toho, že se firma Oracle aktivně podílí na realizaci projektu Infoville,
navázala hlubší vztahy s regionální vládou španělské autonomní oblasti Valencie
i v jiných oblastech. Společně s IBM Iberica nyní Oracle pracuje na projektu,
který má nahradit stávající vládní systém finančního managementu systémem
postaveným na Oracle Applications. Prostřednictvím tohoto projektu hodlá
regionální vláda vyřešit problém roku 2000 a současně poskytnout občanům
širokou paletu informací a služeb po Internetu.
Jinou nabídkou oslovil nedávno Oracle evropský sektor veřejných služeb. K
dispozici je nyní sada aplikací pro podnikový management, upravená právě pro
organizace poskytující veřejné služby. Tato nabídka se však týká i organizací
státní a komunální správy. Všechny tyto organizace budou moci prostřednictvím
internetově orientovaných aplikací Oraclu poskytnout občanům nepřetržitý
přístup k informacím a službám po celých 24 hodin denně. Touto cestou je např.
možné platit daně, organizovat volby nebo různé elektronické schůze a
shromáždění.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.