MetaCreations Infini-D 4.5 pro každého něco z 3D grafiky

Firma MetaCreations má ve své produktové řadě několik aplikací ze světa 3D. Patří mezi ně také program Infini-D 4....


Firma MetaCreations má ve své produktové řadě několik aplikací ze světa 3D.
Patří mezi ně také program Infini-D 4.5 nabízející kompletní prostředí pro
práci s 3D scénami a animacemi 3D objektů.

3D modely
Infini-D obsahuje dvojici objektových modelářů spouštěných přímo z hlavního
programu. V SplineForm Workshop lze připravovat spline modely, které tradičně
vznikají tažením rovinného útvaru po křivce, resp. jeho rotací. Uživatel může
měnit tvar křivky a jejího obalu a tak vytvářet různé objekty. Pro snazší práci
lze tyto objekty definovat také pomocí soustavy příčných řezů.
Protože ve spline modelech nelze zachytit všechny tvary, je možné tyto modely
převést na variabilnější drátěné modely. V nich je objekt definován "drátěným"
obalem, který lze editovat tažením jednotlivých bodů v Mesh editoru.
Na vytvořené modely lze aplikovat různé deformace (kroucení, vlnění, ohyb) a
uživatelé také mohou jednodušší objekty spojovat do objektové hierarchie a tím
přirozeně vytvářet komplikovanější tvary. Samozřejmě, že lze prostřednictvím
map definovat také povrchové vlastnosti objektů.

Speciality
Kromě tradičních 3D objektů nabízí Infini-D také trojici speciálních typů
objektů. Patří mezi ně terény pro snadné modelování krajiny a to buď
automaticky (náhodné a fraktálové terény), nebo na základě 2D obrázku krajiny.
Určitě lákavá, např. v reklamních spotech, bude možnost práce s 3D nápisy. S
těmi se zde pracuje podobně jako v textovém editoru, tj. lze zvolit písmo a
velikost, navíc je přidána hloubka a úkos znaků. Text zůstává stále
editovatelný. Škoda jen, že na nápis nelze aplikovat deformace a že nefungovala
česká písma.
Působivým typem objektů je určitě částicový systém umožňující rychle generovat
řadu efektů, jako jsou různé fontány, ohňostroje, ale i déšť, plameny a kouř.
Infini-D přináší množství připravených částicových systémů, které jsou bohatě
parametrizované, a lze je tedy snadno přizpůsobit vlastním potřebám.
Mezi speciální a rozhodně působivé vlastnosti v Infini-D patří efekty čočky. Ty
umožňují simulovat odrazy světla na čočce, které se projevují jako různé
světelné prstence a čáry. Tyto efekty jsou opět bohatě parametrizované, takže
lze dosáhnout řady realistických efektů.

Animace
Kromě statických scén lze v Infini-D navrhovat také animace, se kterými se zde
pracuje na základě klíčových časů. Uživatel tak může v různých časech animace
nastavit odlišné parametry objektů a o vygenerování příslušného přechodu se
program postará sám.
Animovat lze téměř vše, od pohybu objektů, kamer a světel (mohou automaticky
sledovat vybraný objekt) až po změny povrchu a tvaru objektů. Takový morfing
objektů tedy není v Infini-D problém, morfovat lze spline objekty, některé
terény a dokonce i 3D nápisy. Dále jsou animovatelné deformace fungující
tentokrát i s drátěnými objekty a animovat lze také efekty čočky.
Samostatnou kapitolou animací jsou částicové systémy mající změnu v čase přímo
vrozenou. Kromě standardního chování částic, které je dáno nastavením
částicového systému, je možné do scény přidat různé deformační oblasti
(particle warp). Ty potom mohou sloužit pro dodatečné ovlivnění pohybu
(atraktor, atmosféra, vítr) a životnosti částic. Škoda jen, že takto nelze
nastavit působení sil mezi obecnými objekty, jako to umí Ray Dream Studio.

Renderování
V Infini-D dostanete kompletní software pro práci s 3D prostředím, ve kterém
samozřejmě nechybí ani kvalitní renderovací modul používající ray-tracing. Do
renderovacího modu lze kdykoliv přepnout z hlavního programu, důležité ovšem
je, že renderování zde funguje dávkovým způsobem. Nejenže tedy můžete najednou
renderovat několik scén, ale renderování lze kdykoliv pozastavit a opět
obnovit. Časově náročné renderování tak lze provádět po částech, když není
počítač jinak využíván. Macovská verze Infini-D navíc umožňuje síťové
renderování, takže lze využít kapacity počítačů spojených v síti.

Použití
Infini-D nabízí to, co u jiných 3D programů často marně hledáte, a to je
přehledné uživatelské rozhraní, ve kterém se začátečník neztratí a profesionál
má vše po ruce. Pracovat lze metodou táhni a pusť a při nastavení různých
parametrů pomáhají náhledy, takže práce s programem je intuitivní.
Program Infini-D je vhodný pro poměrně velkou třídu uživatelů, dobře se např.
uplatní při přechodu z 2D prostředí do světa 3D. Řada vlastností, jako je práce
s 3D textem, přizpůsobe-ní barev pro PAL/NTSC vysílání nebo efekty čočky,
předurčuje Infini-D pro přípravu 3D grafiky a animací pro televizní vysílání a
reklamu.

MetaCreations Infini-D 4.5
Kompletní prostředí pro návrh 3D scén a animací
Plus: snadné ovládání, možnosti efektů (částice, čočky), renderovací modul
ruční animování
Minus: problémy s češtinou
Quentin, Praha,
Tel: 02/333 55 585-6,
Fax: 02/333 52 595;
adela@quentin.cz;
www.quentin.cz
Cena (vč. DPH): 32 487 Kč
Platforma: MacOS, Windows 95, 98, NT 4.0

8 2995 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.