Meteory se blíží k Zemi

V polovině listopadu čeká Zemi meteorická bouře, která je nejsilnější od roku 1966. I když pravděpodobně nedojde k...


V polovině listopadu čeká Zemi meteorická bouře, která je nejsilnější od roku
1966. I když pravděpodobně nedojde k ohrožení telekomunikačních družic, budou i
tak pro jistotu přeorientovány.
17. a 18. listopadu se dostane Země do téměř 16 mil. kilometrů širokého roje
meteorů Leonid, který za sebou nese kometa Tempel-Tuttle. Meteory jsou částice
velikosti zrnka písku pohybující se rychlostí až 71 km/s, avšak při střetu s
vesmírným tělesem produkují elektricky nabitý mrak plazmy, který může poškodit
satelity.
Satelity na nízkých oběžných drahách (LEO) budou polovinu času chráněny.
Naproti tomu geostacionární družice (GEO) jsou příliš daleko od Země, takže ji
nemohou použít jako ochranný štít (např. výzkumné družice L1).
Odhady rizik se různí, ale podle NASA podstupují družice LEO a GEO riziko asi
setin procent, naproti tomu družice L1 se pohybují mezi 1 až 5 procenty. Ve
skutečnosti LEO více ohrožuje hrozba střetu s odpadky ze stanice Mir nebo
spotřebovaným palivem.
Ve vesmírném středisku NASA Goddar bude 60 % z 22 satelitů natočeno tak, aby
solární panely a antény nabízely co nejmenší střetnou plochu. Loral Space and
Communications, která provozuje 14 televizních a komunikačních družic, bude
také natáčet své solární panely na mnoha družicích a posoudí plán na přerušení
služeb pro své zákazníky, pro případ havárie. V době průletu Leonidu se může
zlepšit příjem rádia a televize, což umožní naladit stanice, které jsou
vzdálené 300 až 400 mil.(ram)
8 2711 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.