Mezi biologií a kybernetikou

Americký matematik a biolog Stuart Kauffman patří do okruhu propagátorů myšlenky, podle které kybernetika a rozsáhlé ...


Americký matematik a biolog Stuart Kauffman patří do okruhu propagátorů
myšlenky, podle které kybernetika a rozsáhlé počítačové modely umožní
adekvátnější popis živých systémů než současná biologie. Na český trh nyní
přichází Kauffmanova kniha Čtvrtý zákon.
Z hlediska náplně Computerworldu jsou nejzajímavější Kauffmanovy techniky
počítačového modelování živých systémů (computational biology). Autor
představuje všemož-né varianty umělé biosféry, ukazuje, jak v takových
systémech roste komplexita, jak dochází k samovolnému generování řádu, ale také
katastrof. Zabývá se modely různých stavových a konfiguračních prostorů, v
nichž se systémy toulají sem a tam podobně jako pracují evoluční výpočetní
techniky.
Kauffmanova představa živých bytostí jako autonomních agentů mu nadto umožňuje
neklást příkrou hranici mezi život "přirozený" a umělý, mezi biologii a
kybernetiku. Protože mu jde ovšem především o systémy schopné čerpat z
prostředí volnou energii, za umělý život by pokládal spíše nějaká budoucí
robotická zařízení než kusy pouhého softwarového kódu (život podle Kauffmana
není plně převoditelný na program pro Turingův stroj).
Kauffman také přichází s představou původu pozemského života z
decentralizovaných autokatalytických sítí, které popisuje jako velmi podobné
systémům pro distribuované výpočty. V knize se např. pokouší modelovat, kolik
různých chemických látek musí vstoupit do hry, aby se samovolně objevila
struktura řádově vyšší složitosti. To samozřejmě silně připomíná futuristické
úvahy, podle kterých umělá inteligence povstane prostě ve chvíli, kdy se do
internetu zapojí dostatečné množství dostatečně výkonných zařízení... Kauffman
se navíc snaží také analyzovat, jaká je souvislost mezi informací
matematickou/kybernetickou (ve smyslu Shannona) a biologickou.
Zbývá dodat, že Čtvrtý zákon nepojednává pouze o biologii a kybernetice, ale
osciluje i mezi matematikou, fyzikou, dějinami vědy a filozofií. Přes nespornou
zajímavost to tedy není kniha, která bude zajímat úplně každého. Kauffmanovy
myšlenky nalezly cestu i do návrhu informačních systémů, kde se staly jedním z
inspiračních zdrojů pro obor tzv. měkkých metodologií (podrobněji viz Business
World 4/2004).
Knihu Čtvrtý zákon vydalo nakladatelství Paseka. Podrobnější informace o
Kauffmanově textu lze najít na www.scienceworld.cz nejjednodušeji vyhledáváním
podle anglického názvu publikace (Investigations).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.