Mezi webem a databází

Propojení webových stránek či aplikací s databázemi je dnes již prakticky denním chlebem většiny tvůrců internetov...


Propojení webových stránek či aplikací s databázemi je dnes již prakticky
denním chlebem většiny tvůrců internetových či intranetových projektů. Tato
nezbytnost nutí často adepty zvládat jak problematiku prezentace dat, tak
techniky jejich správného zpracování pomocí databázového serveru. Zbývá už jen
maličkost oba zmíněné světy nějak propojit.
Kniha "Web a databáze" představuje stručné seznámení s problémy, jež propojení
internetu a databáze přináší, včetně základních ukázek jejich řešení. Autor
začíná od principu aplikace jako takové a i další kapitoly jsou řazeny
přibližně v tom pořadí, ve kterém by postupovala práce vývojáře. Důležitým
faktem je "multiplatformní" přístup ukázková řešení jsou demonstrována na řadě
běžně využívaných databázových platforem včetně těch dostupných zdarma. Při
letmém pohledu na rozsah vyložených témat návrh databáze, normalizace, relace,
přehled jazyka SQL, připojení k databázovému stroji a šíři předvedených
platforem (např. Microsoft SQL, Oracle, DB2, My SQL) je zřejmé, že výklad je
pojat velmi úsporně. Probíraná témata tak představují spíše vodítko k dalšímu
studiu. Čtenář je především upozorněn na existenci jistých problémů, jež s
budováním dynamicky generovaných stránek souvisejí, a v případě hlubšího zájmu
se nevyhne studiu další literatury. Přesto je výklad, obsahující velkou řadu
názorných příkladů, dostatečnou inspirací k mnoha experimentům a motivací k
další práci. Zbývá dodat, že látka je určena jak vývojářům, tak správcům
samotných databázových serverů či hotových internetových aplikací.

(Luboslav Lacko: Web a databáze programujeme internetové aplikace, Computer
Press, Praha, 2001, 250 stran, 297 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.