Mezinárodní soutěž v programování

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Garant: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Sámova 3...


Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Garant: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel.
(+420-2) 744 838.
Spoluvyhlašovatelé: Microsoft Česká republika, Del INFO, spol. s r. o., Brno,
Stanice techniků Vyšehrad, Praha.
Podmínky účasti: věk 16-19 let, vyřešení úloh korespondenčního kola, znalost
angličtiny, zaslání řešení úloh do 31. 5. 1998.
Programovací jazyky: Visual Basic, C, C++, Delphi, Pascal, Java pod OS Windows
(DOS).
Vyřešené úkoly zasílejte ve formě zdrojového textu (se zálohou) na disketě nebo
e-mailem na adresu: Stanice techniků Vyšehrad, Vratislavova 15, 128 00 Praha 2,
icp@stv.cz, www.stv.cz/ icp/, www.ddm-ph2.cz/icp/, www .mujweb.cz/www/icp.cz. Z
přihlášených zájemců porota vyhodnotí 20 nejlepších, kteří se zúčastní finále
soutěže. Ve finále budou soutěžící v daném časovém limitu řešit na PC zadané
úlohy v jazyce Visual Basic, VisualC++, VisualJ++ nebo Delphi. Soutěžící obdrží
účastnický list a 3 nejlepší budou odměněni věcnými cenami.
Finále se uskuteční v říjnu 1998 na výstavě INVEX Computer 98 v Brně.
Úloha korespondenčního kola: Pavouci
Na ostrově žijí 2 druhy pavouků X a Y. Jsou to kovoví roboti a kovem se také
živí. Mohou se tedy živit i pavouky, ale pouze jedinci druhé rasy.
Zdrojem energie pavouků je sluneční záření.
Pavouci Y mají akumulátory, které se ve dne dobíjejí. Pavouci Y se mohou
pohybovat ve dne i v noci, ale jsou pomalejší než pavouci X.
Pavouci X nemají akumulátory, takže jsou v noci nehybní. Během dne jsou
rychlejší než pavouci druhu Y.
Pavouci snědí všechnu kovovou potravu, kterou mají v cestě.
Při střetu pavouků stejného druhu, při nárazu pavouka do zdi nebo při styku s
vodou se náhodně změní směr pohybu.
Při střetu pavouků opačného druhu zvítězí s nastavitelnou pravděpodobností
pavouk X ve dne a s jinou pravděpodobností pavouk Y v noci. Vítězný pavouk vždy
sežere poraženého.
Pokud má pavouk alespoň dvojnásobek své původní hmotnosti, oddělí se od něj
nový pavouk s jednotkovou hmotností.
Úkol: Vytvořte program, který simuluje život pavouků na ostrově a splňuje
následující požadavky:
1.Program umožní uživateli pomocí myši vytvořit na obdélníkové ploše ostrov.
2.Program umožní uživateli pomocí myši na ostrově vytvořit zdi.
3.Program umožní uživateli zadat počet a rychlost pavouků pro každý druh
zvlášť, pravděpodobnosti jejich vítězství při střetu, celkovou hmotnost kovové
potravy (zadanou relativně vůči hmotnosti pavouka) a počet míst, na která bude
potrava pro pavouka rozmístěna.
4.Program umožní zadat délku dne a noci v sekundách.
5.Pozice potravy a pavouků se vygeneruje náhodně.
6.Program umožní uživateli spustit a ukončit simulaci života na ostrově. Po
spuštění simulace se jednotliví pavouci začnou pohybovat náhodným směrem.
Program průběžně zobrazuje ostrov, zdi, pavouky, potravu a počty pavouků.
8 0882 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.