MI podporuje rychlý internet

Ministerstvo informatiky (MI) zřídilo odborné Fórum pro vysokorychlostní internet a v rámci Portálu veřejné správy t...


Ministerstvo informatiky (MI) zřídilo odborné Fórum pro vysokorychlostní
internet a v rámci Portálu veřejné správy takzvaný Národní vysokorychlostní
server. Ve Fóru budou zastoupeny osobnosti jak z kruhu poskytovatelů služeb,
tak i jejich uživatelů, a zástupci veřejné i akademické sféry. Jeho hlavním
úkolem bude rozpracovat vládou schválenou Národní politiku pro vysokorychlostní
internet, pravidelně připravovat její aktualizaci a vydávat další doporučení a
návrhy k rozvoji vysokorychlostního internetu v České republice. Součástí
programu Fóra bude také podpora projektů rozšíření vysokorychlostního
internetu, přičemž ministerstvo počítá s tím, že na to vynaloží částku ve výši
1% výnosu z privatizace Českého Telecomu. Stane se tak mezi léty 2006 až 2010.
Národní vysokorychlostní server má mimo jiné mapovat penetraci
vysokorychlostního přístupu a informovat o jeho dostupnosti po celém území
České republiky. Jeho provoz zajišťuje Ministerstvo informatiky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.