Microsoft a ESRI spojily síly při nabídce GIS

Microsoft a ESRI oznámily, že budou společně nabízet nástroje GIS evropským uživatelům operačního systému Windows ...


Microsoft a ESRI oznámily, že budou společně nabízet nástroje GIS evropským
uživatelům operačního systému Windows NT. Počáteční aktivity budou zaměřeny
především na využití v oblastech státní správy, bezpečnostní problematiky,
zdravotní péče, obchodu a bankovnictví.
Microsoft i ESRI zaměřují oboustranně svoje obchodní úsilí na nejefektivněji
využitelné produkty. Spatial Database Engine (SDE) z produkce ESRI instalovaný
nad databází SQL Server od Microsoftu je výkonný systém pro správu GIS dat
udržovaných v relační databázi. SDE používá SQL Server jako svůj podklado-vý
database management systém (DBMS) a OLE DB technologii vytvořenou firmou
Microsoft pro integraci GIS informací a k nim vztažených dat. Společným
využitím uvedených technologií získá uživatel systém pro správu prostorových
dat o špičkové rychlosti a výkonnosti.
MapObjects od ESRI odpovídají standardům COM a mohou být použity jako klient
pro SDE. V prostředí Visual Basic, Delphi či C++ mohou být s využitím
MapObjects vyvinuty nové aplikace využívající funkcí a možností GIS v duchu
hesla "zahrňte mapy do svých aplikací". Díky MapObjects je také možno zahrnout
funkce pracující s nástroji GIS i funkce pro tvorbu map do programů Excel,
Access a dalších klientů vytvořených firmou Microsoft.
Andrew Hawkins, hlavní obchodní manažer Microsoftu pro Evropu říká: "Více než
80 % dat používaných ve státní a veřejné správě je geograficky lokalizovaných.
Využití GIS výrazně zefektivní činnost městských, regionálních i státních
správních orgánů. Se zřetelem k výhodnému poměru cena/výkon u SQL Serverů
poskytují aplikace pro státní správu založené na MapObjects uživatelům v
institucích státní správy, díky své integraci s kancelářskými aplikacemi, velmi
efektivní přístup k geograficky vázaným datům, a to i z hlediska finanční
náročnosti."
Aart van Wingerden, regionální manažer ESRI-Europe k tomu dodává: "GIS je dobře
zavedená technologie aplikovatelná v mnoha různých oblastech využití výpočetní
techniky. Perspektiva spolupráce s Microsoftem a jeho podpora při šíření a
aplikování našich produktů SDE a MapObjects je pro nás vysoce motivující."
Rainer Haselberger z ředitelství Magistrátu města Vídně doplňuje: "MapObjects
představu je pro vývojáře levný nástroj snadno integrovatelný do existujících i
budoucích aplikací. Dává našim uživatelům možnosti přístupu k prostorovým
datům, která představují většinu dat používaných v městské správě, především
pokud se týká environmentální problematiky."
ESRI a Microsoft plánují nástup na trh gisových řešení široce zaměřený na
evropské uživatele Windows NT. Součástí kampaně budou série seminářů a množství
společně pořádaných prezentací a dalších obchodně zaměřených akcí.(jam)
8 1984 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.