Microsoft a jeho soudní spory: Supi se slétají

Přesně jak se dalo čekat, potíží Microsoftu v soudním sporu využívají další jednotlivci i firmy, které si chtěj


Přesně jak se dalo čekat, potíží Microsoftu v soudním sporu využívají další
jednotlivci i firmy, které si chtějí přihřát svou vlastní polívčičku.
V USA jsou žaloby vedené v zastoupení a za procenta poměrně populární, a tak se
supi slétají. Objevují se právníci, kteří jménem celých skupin "konzumentů"
žalují Microsoft za to, že cena, kterou inkasoval za operační systém, byla
neoprávněně vysoká.
Podobné žaloby už byly podány v několika amerických státech. Třebaže všichni
žalující si Windows samořejmě koupili dobrovolně, argumenty jejich advokátů se
opírají o soudní nález, který o Microsoftu hovoří jako o monopolu. Transakci
uzavřenou s monopolem lze podle amerického práva údajně reklamovat a požadovat
dokonce víc, než kupující předtím zaplatil.
Na stranu Microsoftu se sice postavilo několik sdružení uživatelů Windows, ale
stejně je postavení společnosti poměrně problematické. Pokus o mimosoudní
vyrovnání může totiž snadno podnítit k dalším žalobám.
V této souvislosti se poněkud ztrácí další zpráva, která je pro Microsoft
relativně příznivá. Prostředníkem pro jednání mezi americkou vládou a
společností byl totiž jmenován soudce Richard Posner. Ten je podle amerického
tisku odpůrcem takových praktik, jako je nucené dělení firem. Posnerovo
jmenování je tedy vykládáno jako signál, že spor bude řešen nějakou smírnou
mimosoudní dohodou. Soudce Posner se již sešel s představiteli obou
znesvářených stran.
Otázkou zůstává, jaký význam by případné ukončení sporu s americkou
administrativou mělo na osud dalších žalob, které jsou na Microsoft podány.
Například představitelé Evropské komise se již nechali slyšet, že vývoj v USA
nepokládají za závazný. "Nedovedu si ani na chvíli představit, že by Komise
prostě zopakovala rozhodnutí, které bude učiněno v USA," řekl mluvčí EK.
9 3403 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.