Microsoft a Linux: Studená válka?

Microsoft se dosud veřejně nijak nevyslovoval k Linuxu jako konkurenci pro Windows NT (resp. Windows 2000). Že se však str...


Microsoft se dosud veřejně nijak nevyslovoval k Linuxu jako konkurenci pro
Windows NT (resp. Windows 2000). Že se však stratégové v Redmondu nad tímto
problémem zamýšlejí, naznačují vnitropodniková memoranda, která se nedávno
dostala na veřejnost.
Zmíněná memoranda se indiskrecí některého ze zaměstnanců Microsoftu dostala do
rukou Erika Raymonda, který vyvíjí Linux. Jednalo se o 2 dokumenty, označené
přezdívkou "Halloween dokument I" a "Halloween dokument II". Raymond oba
dokumenty zveřejnil na Internetové adrese www.opensource.org/halloween.html.
Microsoft potvrdil, že jejich autorem je Vinod Valloppillil, jeden z
produktových manažerů Microsoftu. Ten v memorandech rozebírá problémy, které
může vyvolat hnutí za OSS (Open Source Software) a jak se s nimi má Microsoft
vypořádat.
Open Source Software
Open Source Software jsou programy, u kterých jejich autor poskytuje zdarma
jejich zdrojový kód. Produkty, které se takto dostávají na trh, jsou v podstatě
zdarma. Valloppillil se domnívá, že volná distribuce zdrojového kódu umožňuje
lepší výměnu myšlenek mezi programátory a optimální vývojový proces. Licenční
model Microsoftu nic takového nepřipouští.
Linux hlavní nebezpečí pro Windows NT
Nejznámějším příkladem OSS je unixový derivát Linux, jehož tvůrce, Linus
Torvald, je považován za duchovního vůdce hnutí OSS. Zejména v oblasti serverů
pracujících na platformě Intelu nahrazuje tento unixový klon stále častěji MS
Windows NT
jako operační systém. To je také ústředním bodem memorand.
Valloppillil podrobně rozebírá krátkodobá a střednědobá rizika, která Linux
znamená pro NT a dodává, že Linux jako operační systém má oproti NT některé
přednosti. Vzhledem k jeho vysoké stabilitě, otevřené architektuře,
rozšiřitelnosti a dostupnosti je nutno brát Linux jako vážného konkurenta na
serverovém
trhu.
Způsob vývoje Linuxu dává
více možností pro rychlé vylepšení a opravu chyb. Valloppillil říká: "Microsoft
dosáhl svého
vedoucí postavení na trhu nikoliv díky jednotlivým produktům, nýbrž díky
koncepci jejich dalšího vývoje. Při uvedení na trh neobstojí produkty MS vždy
nejlépe. Vytvářejí však zpětnou vazbu s uživateli, takže mohou být vyvíjeny
zlepšené a rozšířené verze. Linux má podobné schopnosti, je však skoro vždy
rychlejší."
Bojovat s Linuxem u soudu
Valloppillil navrhuje zbrzdit další vývoj Linuxu soudními žalobami. To, že se
celosvětové společenství programátorů možná dopouští krádeže "duševního
vlastnictví Microsoftu", by mohlo být impulzem k právním krokům. Valloppillil
upřesňuje: "Linuxové společenství má zřetelný sklon kopírovat z jiných
operačních systémů určité funkce, které považuje za užitečné. Existuje proto
reálné nebezpečí, že jednoduše opíše nejlepší vlastnosti Windows NT a náklady
Microsoftu na vývoj tak přijdou k dobru linuxovým programátorům. Nedá se
předvídat, jaké důsledky by měly žaloby na porušení patentních a autorských
práv na Linux."
Mluvčí Gatesova koncernu se snaží omezit škody, které by mohlo způsobit
zveřejnění výše uvedených informací. Mluví o úvahách, které "nebyly nikdy
určeny pro veřejnost" a které v žádném případě nezrcadlí firemní politiku
Microsoftu vůči Linuxu. Zástupci uživatelů však vyjadřují obavy. Podle jejich
názoru tyto dokumenty dokazují, že Microsoft plánuje proti Linuxu zničující
tažení. Musí si ještě ověřit, zda tento záměr neodporuje ustanovením amerického
protimonopolního zákona.
8 3038 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.