Microsoft a Štít bezpečí

Firma kontroluje stav PC České zastoupení společnosti Microsoft připravilo ve spolupráci se svými partnery projekt Št...


Firma kontroluje stav PC
České zastoupení společnosti Microsoft připravilo ve spolupráci se svými
partnery projekt Štít bezpečí, jehož cílem je poskytnout uživatelům informace o
významu a důležitosti zabezpečení počítačů, ochrany dat a soukromí.
Běžní uživatelé počítačů i IT odborníci z České republiky by měli díky uvedené
společné iniciativě získat větší jistotu a důvěru při práci s informačními
technologiemi, a to přes posílení
zabezpečení těchto technologií v praxi. Microsoft proto společně s výrobcem
počítačů Comfor připravil speciální akci s názvem 1. garanční prohlídka, v
rámci které bude domácím uživatelům a malým firmám nabízet kontrolu zabezpečení
jejich počítačů. K dispozici budou zkušení technici, kteří důkladně prohlédnou
celý počítač, jeho jednotlivé komponenty i operační systém, a to za cenu 299
Kč. Součástí garanční prohlídky bude i důkladná virová a bezpečnostní analýza a
počítačové poradenství zkušených specialistů.
Pod záštitou zmiňovaných firem se v polovině dubna po českých městech rozjede
také velká roadshow s názvem "Budoucnost začíná". Jednou z aktivit pořádaných v
rámci iniciativy Štít bezpečí je, jak jsme již informovali v minulém čísle,
také soutěž Gatekeeper zaměřená na IT profesionály zabývající se bezpečností,
která proběhne od 2. do 14. května 2005 současně v 19 zemích regionu EMEA. Více
informací naleznete na internetových stránkách iniciativy Štít bezpečí
www.stitbezpeci.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.