Microsoft Dust Project

Všetci kto vlastníme počítač, dobre poznáme problém zaprašovania sa tohto zariadenia. Malé zrniečka prachu sa zavše...


Všetci kto vlastníme počítač, dobre poznáme problém zaprašovania sa tohto
zariadenia. Malé zrniečka prachu sa zavše dostanú do vnútra stroja a obvody sa
začnú prehrievať, výkonnosť procesora priamo úmerne klesá a celý počítač sa
začne správať akosi cudzo. Už sa s nami nekamaráti tak ako predtým a po istom
čase nám už ani len nepípne pri štarte. To je však predzvesťou vážnej choroby,
no nie?
Firma Microsoft prichádza s revolučným riešením aj v oblasti prachu. V prípade,
že nakontaktujete svojho lokálneho dealera a urovnáte formalitky, tj. správne
vyplníte formulár o vašej adrese, e-mail adrese, vaše meno, tituly, príbuzenské
vzťahy s Billom Gatesom, rodné, občianske, čitateíské a atómové číslo, podáte
krátky životopis, dealerovi darujete fíašku vodky a obhájite platnosť kúpnych
papierov vášho hardwaru i softwaru pred súdom, okamžite vám bude vzatý počítač
do opravy (a vrátený na čestné slovo). Špičkový profi-technici sa chytia práce
a začnú testovať najprv hardware, potom software, dajú si partičku Dooma a
nakoniec začnú s opravárskou činnosťou (vyčistenie počítača). Tento proces
prebehne pomocou Microsoft Dust.
Za mierny poplatok (cca 44,99 USD) si mÖžete aj sám zaobstarať 25 mg číreho a
jedinečného Microsoft Dust. Pretože jedine Microsoft dokázal v priebehu troch
rokov vyvinúť špičkovo kvalitný prach, kompatibilný so všetkými verziami
svojich predošlých produktov. Tento doteraz nevídaný úspech bol dosiahnutý
vďaka vizionárskej činnosti šéfa Microsoftu a tvrdej práci jeho 15 000členného
programátorského a vývojárskeho tímu. A ako aplikovať tento zjav?
Akonáhle prídete domov, rozsypte obsah vrecúška v tesnej blízkosti vášho
počítača a počkajte asi 10 minút, kým sa samotný prach usadí v izbe. Potom
naštartujte počítač. Ak nejde, tak ste pravdepodobne nedodržali niektorú zo 7
549 zásad užívateía produktov Microsoftu (tieto informácie ste si mali vyžiadať
u svojho dealera hneď pri kúpe počítača) alebo ste nepostupovali podía presných
rád technikov. V tomto prípade zmluva medzi vami a Microsoftom o úhrade je
neplatná a musíte znovu nakontaktovať svojho lokálneho dealera.
Microsoft sa bude neustále zaoberať vývojom nových a nových verzií Microsoft
Dust, ktoré budú, samozrejme, spätne kompatibilné. Microsoft bude v záujme
svojich klientov vydávať aj tzv. servis-dustpacks, ktoré budú použiteíné
napríklad na iných, ešte nie microsoftovských platformách vo výpočtovej
technike.
Nesmrteíný vizionár Bill Gates spomínal na svojej poslednej prednáške aj
zameranie sa na vyššie počítačové vrstvy ohíadne Microsoft Dust a vyjadril sa
aj o kúpe najväčšieho výrobcu prachu, firmy NewDust Unlimited. V dohíadnej
budúcnosti mÖžu užívatelia Windows 95 a NT očakávať príchod nového Plus Packu s
témami PastDust, Dig the Dust, DustHead, DustMan, You Are Dust a Dust Is The
Future, krásnymi zaprášenými obrázkami, zvukmi, ikonami a ukazovateími.
Microsoft prichádza aj s novo koncipovanou hrou Dust Simulator 7 (z komerčných
dÖvodov sa verzie 1 až 6 neobjavia) plnou krvi, príšer a prachu. Bill Gates i
celý Microsoft od tohto geniálneho nápadu zamerať sa na trh s prachom očakávajú
obrovskú odozvu tak zo strany softwarových, ako aj hardwarových gigantov.
Nedávno sa na stránkach počítačových časopisov objavil výrok riaditeía IBM, že
je v plnom prúde vývoj DustNet, rovnako hovorí i šéf Intelu. Podía neho bude
rok 2000 výročím prachu.
Firmy vyrábajúce software sa obrátili na Microsoft so žiadosťou uverejniť
algoritmus Dust-1, ktorý je základom celého programu. Microsoft však tento
nápad odmietol a vyhlásil, že ak chce nejaká firma vlastniť spomínaný
algoritmus, musí zaplatiť 1 000 000 USD a pridať sa k Microsoft corporation.
Očakáva sa, že do roku 2000 bude Microsoft vlastniť asi 97 % celého
softwarového trhu. Ani výrobcovia prenosných počítačov nelenili a dva dni po
uvedení Microsoft Dust uviedli prvé dustbooky a subdustbooky a ohlásili skorý
príchod palmdustov, dustphoneov, superdustov a podobného materiálu. Prvotné
ceny sa však budú pohybovať nad hranicou 20 000 USD. Aj firmy zaoberajúce sa
tvorbou sieťových komponentov súhlasili so spoluprácou s Microsoftom na vývoji
nových prašných sietí, kompatibilných so všetkými produktami Microsoftu.
Microsoftom tak vstúpil do záverečnej fázy vízie svojho vodcu ovládnuť celý
počítačový svet.
A skutočne sa zdá, že celý svet žije objavom mága Microsoftu a pripravuje sa na
dustboom. Čo-skoro mÖžeme očakávať príchod nových vírov so špecializáciou na
prach v počítači a nesmierneho prílivu malých firiem so zameraním jedine na
Microsoft Dust Project. Vy však neverte nikomu iné-mu ako svojmu lokálnemu
dealerovi, technikom, Billovi Gatesovi a Microsoftu. Iba oni vám ponúknu to
najlepšie zo svojej kuchyne prach.
8 3010 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.