Microsoft Encarta 99

Encarta je klasickou všeobecnou multimediální encyklopedií v anglickém jazyce, kterou vyrábí softwarový gigant Microso...


Encarta je klasickou všeobecnou multimediální encyklopedií v anglickém jazyce,
kterou vyrábí softwarový gigant Microsoft. Je dodávána ve třech baleních
Standard, Deluxe a Reference Suite. Balení Deluxe obsahuje oproti balení
Standard větší množství obrázků a multimediálních prvků. Balení Reference Suite
obsahuje navíc atlas světa Encarta World Atlas a balík Bokshelf, kterému je
věnována samostatná recenze.
Encarta nabízí poměrně kvalitní textový obsah Microsoft udává, že Encarta
obsahuje více než 30 000 článků. Zajímavou novinkou verze 99 jsou "poznámky na
okraj", tedy tzv. Sidebars. To jsou textové informace (obvykle novinové
články), které se vztahují k heslům Encarty a které tyto články rozšiřují.
Textový obsah však není hlavní doménou Encarty. Mezi všeobecnými encyklopediemi
jde totiž Encarta nejdále v multimediálních prvcích. V balení Deluxe jich je
cca 17 000.
Přístup k informacím
Encarta má poměrně dobře propracované vyhledávání. Nejjednodušší možností je
vyhledávání v abecedním seznamu článků. Dobře známou možností je též klasické
booleovské vyhledávání zadaných slov v textu článků. Hesla je ale také možné
vyhledávat podle tematických kategorií, kterých se týkají (psychologie,
historie, umění, sport apod.), podle obsahu multimediálních prvků, podle
geografické příslušnosti a podle časové příslušnosti. Jednotlivé způsoby
vyhledávání je možné mezi sebou také kombinovat je např. možné vyhledávat
články, které obsahují určité slovo a týkají se České republiky.
Okno Encarty je standardně rozděleno na 3 sloupce. V pravém sloupci je vlastní
text článku s odkazy na obrázky a jiné multimediální prvky. V prostředním jsou
tyto obrázky (resp. multimediální prvky) zobrazovány. Levý sloupec je určen pro
osnovu otevřeného článku. Mezi články je také mnoho hypertextových odkazů a u
některých lze nalézt odkazy na WWW.
Zajímavé je, že Encarta je dodávána na 2 discích. Základní textový obsah je
uložen na obou CD--ROMech, ale obrázky, videosekvence a jiné multimediální
prvky jsou vždy jen na jednom z nich. Proto vás Encarta občas požádá, abyste
pro zobrazení nějakého multimediálního prvku prohodili disky v mechanice.
Multimediální výbava
Jak jsem již zmínil výše, Encarta obsahuje mnoho multimediálních prvků. Jsou to
především známé videosekvence, animace a audioklipy. Těmi nemá smysl se
podrobněji zabývat, neboť jsou dostatečně známé z jiných multimediálních
programů. Za zmínku stojí, že k videosekvencím (s mluveným komentářem) je možné
zobrazit také titulky s tímto komentářem. Videosekvence tak mohou být pro
uživatele srozumitelnější.
Zajímavým multimediálním prvkem Encarty jsou panoramatické (360stupňové)
pohledy. Pro jejich prohlížení je zobrazeno jakési "okno", kterým je možné
"otáčet dokola". Takto je zachyceno např. Staroměstské náměstí v Praze. V
balení Deluxe jsou také tzv. virtuální výlety (Virtual Tours), které zachycují
jeden objekt (např. vesmírný raketoplán) z několika různých míst pomocí těchto
panoramatických snímků.
Zajímavou součásti Encarty jsou Interactivities (interaktivní hry a simulace).
Můžete si zde zkusit postavit kostru pravěkého veleještěra, udržet těleso na
oběžné dráze nebo určit stáří soch. Encarta také obsahuje anglický výkladový
slovník, který umožní pochopit význam obtížnějších slov.
Internet a doplňky
Spolupráce encyklopedie s Internetem je realizována v několika rovinách. Jednak
encyklopedie obsahuje řadu hyperlinků na Web. Dále je možné si z webové stránky
Microsoftu stahovat měsíční aktualizace encyklopedie. Na Webu je však k
dispozici i omezená verze Encarty naleznete ji na adrese http://encarta.msn.
com/ eng/.
Přímou součástí vlastní encyklopedie je jednoduchý atlas. Pokud však máte zájem
o podrobnější geografické informace, dodává Microsoft produkt Encarta World
Atlas. To je podrobný atlas světa, který volně navazuje na encyklopedii
Encarta. Obsahuje mapy mnoha typů kromě běžných geofyzikálních a politických
map to jsou také satelitní snímky země denní a noční, mapy zachycující hustotu
osídlení, průměrnou teplotu nebo množství srážek.
Ve World Atlasu jsou také další informace o jednotlivých zemích textové i
obrazové. Pro milovníky multimédií nabízí atlas "virtuální lety", kdy počítač
simuluje průlet nad skutečnou krajinou.
Encarta je poměrně kvalitní encyklopedií s dobrým textovým základem a bohatými
multimediálními prvky. Proto se tento produkt prosadil a zaujímá významné místo
na trhu s elektronickými encyklopediemi. Oproti jiným encyklopediím je však
Encarta o něco dražší.
9 0379 / MafnMicrosoft, Praha
www.microsoft.cz
Cena (vč. DPH): cca 1 380 Kč
Standard, 2 470 Kč Deluxe a 3 760 Kč Reference Suite
(koncové ceny jednoho z prodejců)
Platforma: Windows 95, 98 a NT

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.