Microsoft Front Page

Po delší odmlce se dnes opět vrátíme ke zřejmě nejpoužívanějšímu WYSIWYG editoru pro tvorbu WWW stránek, kterým ...


Po delší odmlce se dnes opět vrátíme ke zřejmě nejpoužívanějšímu WYSIWYG
editoru pro tvorbu WWW stránek, kterým je Front Page. Ten existuje ve více
variantách, proto má smysl využívat dva následující tipy pouze v těch verzích,
pro které jsou popsány.
Problémy s češtinou
Kdo by je na počítačích neměl? Potenciálních zdrojů potíží existuje tolik, že
nelze najít nějaké univerzální pravidlo, jehož použitím bychom se těchto
problémů, pokud možno jednou pro vždy, zbavili. Často nezbývá nic jiného, než
trpělivě pátrat po tom, kde "nechal tesař díru".
K poměrně zákeřnému chování vůči češtině se někdy uchýlí Front Page Express.
Tváří se totiž jako WYSIWYG, avšak uložíte-li svou prezentaci do souboru a
následně jej prohlížíte browserem, můžete se dočkat nemilého překvapení některé
znaky s diakritikou jsou zobrazeny poněkud podivně. Abyste tomu zabránili,
zvolte hned na začátku práce z Hlavní nástrojové lišty Menu, Soubor, Vlastnosti
stránky a vyberte Zobrazení i Uložení této stránky jako středoevropské. Tímto
postupem jste zvolili kódování Windows-1250.
V editovaném souboru se o tom můžete přesvědčit tím, že jej uložíte na disk a
nahlédnete do něj textovým prohlížečem. Pokud kousek od začátku spatříte
znakový řetězec charset=windows-1250 nebo charset=iso-8859-2 je všechno v
pořádku. Objeví-li se však tamtéž řetězec charset=iso-8859-1, nastanou patrně
ve webovém prohlížeči výše zmíněné problémy.
Tlačítko Back
Vytvoření uživatelsky přitažlivé stránky není nic jednoduchého. Mezi hlavní
předpoklady patří kromě samotného obsahu i velice jednoduchá navigace mezi
stránkami bez toho, aby byl čtenář ve svém prohlížeči nucen neustále používat
tlačítko Back. Mnohem lépe vypadá, když ho nalezne přímo na stránce. Naštěstí
MS Front Page 98 v sobě obsahuje podporu pro tvorbu tlačítek, takže proč ji
nevyužít?
Způsobů, jak tlačítko vytvořit, je mnoho. Mezi nejjednodušší patří ten, který
využívá komponent zabudovaných do aplikace Front Page Editor. Kurzor umístěte
na místo, kde by se později mělo nacházet tlačítko. Z Hlavní nástrojové lišty
zvolte Insert, Front Page Component. Z nabídky komponent vyberte Insert HTML a
potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Objeví se vám dialogový box, do kterého
vložte následující text:
<FORM><INPUT type="button" value="Back"
onClick="history.go(-1)"></FORM>
Opět potvrďte OK, a na stránce se vám zobrazí tlačítko, které bude po stisknutí
navigovat uživatele vašich stránek o jednu zpět. Pokud je vaše prezentace
určena především českým surferům, bylo by dobré, aby si na tlačítku přečetli
místo anglického Back české Zpět. Stačí výraz v uvozovkách nahradit českým.
Stejně postupujte u všech stránek, které tímto budou provázány. Tlačítko lze
samozřejmě vyrobit i jinými způsoby např. můžete na stránku vložit objekt
(obrázek tlačítka) a vytvořit z něho odkaz na předešlou stránku. Aby se neměnil
barevný okraj tlačítka po jeho použití, nastavte nulovou hodnotu orámování.

9 1563 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.