Microsoft Office 2007 je na světě

Počátkem května představila společnost Microsoft novinářům paralelně v New Yorku a v San Franciscu novou verzi systé...


Počátkem května představila společnost Microsoft novinářům paralelně v New
Yorku a v San Franciscu novou verzi systému Microsoft Office 2007, která byla
donedávna známa pod kódovým označením Office 12.
Jednou z nejvýraznějších novinek je nepochybně redesign uživatelského rozhraní.
Jeho cílem je primárně pomoci uživateli využívat co nejsnáze co nejširší
spektrum systémových aplikací. Tradiční menu a lišty nahradil tzv. Ribbon (v
angličtině "stuha"). Na něm se zobrazují ty nástroje, které jsou
nejrelevantnější vzhledem k právě používané aplikaci. MS Office Word 2007 tedy
například obsahuje nástroje pro vkládání textu a obrázků, zobrazení stránky,
práci s odkazy, mailing atd. Office Excel 2007 má soubor nástrojů, které jsou
primárně využitelné pro práci se sešity apod.

Názorné dle Komenského
Přínosem nového uživatelského rozhraní je usnadnění vytváření graficky
kvalitních dokumentů. K tomu slouží Galleries které nabízejí uživateli soubor
potenciálních možností vzhledu dokumentu, tabulky či prezentace. Pomocí
nástroje Live Preview pak může uživatel nahlížet svůj vlastní soubor ve zvolené
variantě grafické podoby. Pro ty, komu tento přístup nevyhovuje, zůstává
zachován dialogový box.
Zvýšení grafické kvality souborů pomáhá i nástroj SmartArt, který přináší
soubor nejrůznějších předdefinovaných grafických prvků i nástroj Building Blocs
v MS Office Wordu 2007, který umožňuje ukládat a následně jednoduše vkládat
často používané bloky textu. Nový To-Do Bar v Kalendáři integruje úkoly,
schůzky, e-maily k vyřízení na jednom místě. Dokáže spojit úkoly vytvořené v MS
Office OneNote 2007, MS Office Projectu 2007 a na webových stránkách Windows
SharePoint Services.

OneNote
Aplikace Office OneNote 2007 poznámkový blok, který umožňuje na jednom místě
shromažďovat, vyhledávat a sdílet informace je nyní součástí jak MS Office
Enterprise 2007, tak MS Office Home a Student 2007. OneNote je založený na
technologii Windows Desktop Search, která výrazně urychluje vyhledávací
schopnosti Office SharePointe Serveru 2007. MS Office SharePoint Server 2007
může být automaticky konfigurován pro indexaci souborů Office OneNote 2007 tak,
aby byla data okamžitě začleněna do podnikové znalostní databáze.

Spolupráce jako na drátkách
MS Office Outlook 2007 nabízí řadu vylepšení v oblasti komunikace. Microsoft
Exchange Server 2007 umožňuje přístup k e-mailu, hlasové schráce a faxu
způsobem, který je pro daného uživatele nejpohodlnější. Hlasová schránka už
není přístupná jen přes telefon, ale i přes klienty jako MS Office Outlook
2007. Jádrem řešení pro týmovou spolupráci je MS Office SharePoint Server 2007
vycházející z technologií Windows SharePoint Services 3.0. Sjednocuje v jednom
serverovém řešení funkcionalitu portálů, správy obsahu, správy interních
procesů a Data Managementu. Nástrojem, který usnadňuje vytváření virtuálních
pracovních skupin, je Office Groove 2007, což je vylepšená verze řešení Groove
Virtual Office. Office Groove je nástroj vhodný pro menší týmy, kterým umožňuje
spolupracovat bez rozsáhlé IT podpory.

Enterprise Content Management
Řadu nových nástrojů pro správu podnikového obsahu (ECM) obsahuje MS Office
SharePoint Server, přičemž všechny desktopové aplikace v systému MS Office 2007
mohou být s těmito nástroji propojeny. Office SharePoint Server ovšem nabízí i
zjednodušení podnikového Dokument Managementu a zvýšení transparentnosti
podnikových procesů. Možnosti Office SharePoint Serveru 2007 byly obohaceny
rovněž o technologie MS Content Management Serveru 2002, což umožnilo rozšířit
využití ECM i o oblast Web Content Managementu. Microsoft Office 2007 přinášejí
novinky i v oblasti bezpečnosti. Nástroje Office SharePoint Serveru umožňují
definovat firemní bezpečnostní a přístupovou politiku. Pro bezpečnou publikační
politiku je určen nástroj Document Inspector, který před publikací dokumentu či
jeho odesláním mimo firmu odstraňuje z textu všechny poznámky, komentáře apod.

XML formát
Na závěr jedna z nejdůležitějších změn: MS Office Excel, Office Word a Office
PowerPoint budou k dispozici v MS Office Open XML Format. To umožní vytváření
dokumentů z heterogenních zdrojů, urychlení sběru dat, usnadňuje publikační
možnosti i výměnu dat mezi MS aplikacemi a podnikovými informačními systémy.
Office XML Format je založený na běžném XML standardu a ZIP technologii.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.