Microsoft podpoří linuxová řešení

Podle nejvyšších představitelů obou firem Steva Ballmera z Microsoftu a Rona Hovsepiana z Novellu to ale neznamená, že ...


Podle nejvyšších představitelů obou firem Steva Ballmera z Microsoftu a Rona
Hovsepiana z Novellu to ale neznamená, že si obě firmy přestanou konkurovat v
podstatě jde prý jen o vzájemnou výpomoc určenou pro vzrůstající počet
společností, jež provozují víceplatformní infrastrukturu.
Na základě dohody o patentové spolupráci si obě společnosti také vzájemně
předem zaplatí náhrady za vyvázání se z případné odpovědnosti za využití
patentovaného duševního vlastnictví druhé strany. Obě firmy také uskuteční řadu
společných marketingových kampaní na podporu přijetí technologií, na nichž
spolupracují, a Microsoft od Novellu zakoupí určitý objem kuponů, které jejich
držitele opravňují k jednoroční údržbě a aktualizaci systému SuSE Linux
Enterprise Server.
(pal) 6 1525

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.