Microsoft Small Business Server

Odpověď na otázku "Co je to Microsoft Small Business Server?" je v poslední době frekventovaným tématem zasvěcených i...


Odpověď na otázku "Co je to Microsoft Small Business Server?" je v poslední
době frekventovaným tématem zasvěcených i méně zasvěcených uživatelů produktů
společnosti Microsoft.
Co je MS Small Business Server
Small Business Server je sestava několika serverových aplikací integrovaná do
jednoho balíku včetně systému MS Windows NT Server 4.0. Je zde vše potřebné, co
zajišťuje běh firmy v současné době, ale předpokládá i její růst. U Small
Business Serveru použijete jeden počítač jako server pro všechny funkce, které
potřebujete k obchodu nebo řízení firmy. Jeho využitelnost je limitována
připojením dvou až 25 počítačů, které mohou sdílet služby Small Business
Serveru. Jde o služby z části identifikovatelné na obrázku 1, tedy sdílení
zdrojů, jako jsou CD--ROM mechaniky, tiskárny, soubory, složky, dále odesílání
a příjem faxů, e-mail a další využití modemů, v neposlední řadě pak také
zajištění přístupu všech připojených uživatelů na Internet.
Výhodou Small Business Serveru je, že jej lze instalovat na běžný počítač
(samozřejmě s doporučeným vybavením), který se určitě najde v každé firmě. Ve
chvíli, kdy se firma rozroste, stačí přidat další server s Windows NT pro
specifické funkce, nebo pořídit upgrade Small Business Serveru na BackOffice,
což bezesporu zajistí již zmiňované potřeby růstu firmy.
Small Business Server je nejenom dobrým startem, ale i dobrým doplňkem
stávajících podnikových systémů při využití tohoto produktu např. na pobočkách.
Přehled možností
Small Business Server je sada produktů sestavených za určitým cílem. Cílem
jsou, obecně řečeno, malé a střední podniky a jejich
potřeby při využívání výpočetní techniky. Tyto firmy většinou nezaměstnávají a
ani nehodlají v nejbližší době zaměstnat počítačové specialisty, kteří se
zabývají instalací a správou systémů.
Snadná instalace a správa
Vlastní instalace je upravena tak, aby co nejméně zatěžovala uživatele
zbytečnými dotazy. Po dokončení instalace se objeví průvodce, tzv. To Do list,
který usnadní první kroky s vytvořením uživatelů, nastavením práv ke složkám a
souborům, sdílením tiskáren, vytvořením klientských počítačů a napomůže vlastně
všem dalším činnostem, které jsou součástí Small Business Serveru.
Jestliže instalaci zvládne téměř každý uživatel se základními znalostmi o
počítačích a hardwaru, u správy systému si dovolím navrhnout 2 možné způsoby,
jak se vyhnout případným problémům. Tím prvním způsobem je spolehnutí se na
autorizované firmy, které se zabývají jak instalacemi, tak správou systémů.
Druhou možností je absolvování školení, kde se uživatel naučí nejenom jak a co
nastavit, ale hlavně se tyto záležitosti naučí v souvislostech, které jsou pro
bezproblémový chod Small Business Serveru nezbytnou podmínkou. Doporučuji oba
způsoby správy zvážit, případně je zkombinovat a při kalkulaci nákladů na
pořízení systému s nimi počítat. Jsou to náklady, které se určitě vyplatí.
Průvodce lze spustit kdykoliv v dalším průběhu používání Small Business Serveru
a s příchodem nového zaměstnance do firmy pro něj snadno vytvoříte vše
potřebné, včetně připojení počítače do sítě.
Pokud nedáte na má doporučení a rozhodnete se zvládat vše sami, je pro vás k
dispozici jako součást Small Business Serveru velice dobře připravená on-line
nápověda. Určité součásti nápovědy umožňují přímo startovat průvodce a tím se
dobrat řešení požadovaného úkolu či vyřešit případné problémy. Jak je zvykem u
aplikací uváděných na trh v poslední době, je v nápovědě zabudován odkaz na
webové stránky Microsoftu pro získání nejaktuálnějších informací.
Elektronická pošta
Součástí Small Business Serveru je Exchange server. Tím je pro odborníky řečeno
vše. Znamená to, že uživatelé mohou využívat elektronickou komunikaci se všemi
možnostmi, které Exchange server nabízí. Jednotliví uživatelé tím mají zajištěn
rychlý přístup k informacím, které potřebují ke své práci. Klientem, který
umožňuje vytvoření, přijetí či jiné zpracování zprávy, poslání souboru,
participaci na úkolu apod., může být uživatel Windows 95, Windows NT, Windows
for Workgroups nebo Apple Macintosh s instalovaným programem MS Outlook.
Organizace vlastního času spolu s časem ostatních spolupracovníků, případně
uspořádání schůzek, je další výhodou. MS Exchange nabízí i tzv. Veřejné složky,
do kterých mohou nahlížet či ukládat informace všichni zaměstnanci a mohou tak
mít k dispozici ihned vše potřebné. Pro odesílání pošty více různým příjemcům
lze vytvářet distribuční seznamy. Mobilní uživatelé se mohou připojit do sítě
pomocí Dial Up Networkingu, neboli vzdáleného připojení a mít tak přístup k
výše zmíněným službám.
Faxování
Další služba, kterou poskytuje Small Business Server, je přijímaní či odesílání
faxů. Uživatelé mohou odesílat faxy přímo z aplikace, ve které dokument
vytvoří. Výhodou této služby je, že není potřeba připojovat ke každému počítači
faxmodem, ale stačí modem připojený k serveru. Ten je pak dostupný všem, kteří
mají mít možnost faxovou službu používat.
Při odesílání faxů je uživatel veden průvodcem provedením jednotlivých kroků se
stane odeslání faxu jednoduchou procedurou. Jeden z kroků umožňuje vyplnit
jednoho či více různých příjemců. Lze využívat adresy uvedené v seznamu
Kontakty, který je součástí MS Outlooku.
Příjem faxů lze zabezpečit přes stejný faxmodem jako odesílaní. Jestliže
přijímáte a odesíláte velké množství faxů, faxové služby na serveru umožňují
připojení více modemů. Přijaté faxy mohou být ihned vytisknuty, poslány
elektronickou poštou adresátovi, nebo uloženy na serveru.
Internet
Small Business Server nabízí možnost rychlého, bezpečného a levného připojení k
Internetu pomocí Proxy serveru všem oprávněným počítačům v síti. Určitě není
bez zajímavosti nejen možnost selekce uživatelů, kteří mají k Internetu
přístup, ale i selekce míst, kam jednotliví uživatelé mohou přistupovat. I to
je úspora nákladů. Důležitým aspektem je jistě také zabezpečení počítačové
sítě, který Small Business Server zohledňuje.
Internet není jenom o získávání informací, ale i o možnosti své informace
zveřejňovat. A to je další výhoda Small Business Serveru, neboť součástí je
podpora a hlavně kompatibilita stávajících webových aplikací. Informace o
výrobcích nebo službách, které firma nabízí, se tak dostanou nejenom k vlastním
zaměstnancům v rámci Intranetu, ale v Internetu i k širokému okruhu případných
dalších zákazníků.
Sdílení složek a tiskáren
Hlavním smyslem nákupu a použití serveru je možnost sdílení souborů a tiskáren.
Tím, že na pozadí všech serverových aplikací Small Business Serveru běží systém
Windows NT Server, jsou služby sdílení snadno dostupné. V čem je smysl sdílení
tiskáren? Je to jednoduché ve firmě stačí jedna tiskárna, rychlejší a
kvalitnější, kterou sdílí více zaměstnanců. Není potřeba připojovat tiskárnu ke
každému počítači. To by znamenalo zvýšení nákladů nejen pořizovacích, ale i
nákladů na údržbu.
Sdílení souborů znamená následující: Soubory a dokumenty umístěné na serveru
jsou umístěny ve složkách. Takovouto složku je možné nasdílet a uživatel,
kterému byla dána práva přístupu k této složce, může využívat jejího obsahu,
tj. souborů tam umístěných. Další výhodou umístění souborů na serveru je jejich
snazší zálohování a obnovování.
Správu souborů a tiskáren lze provádět z panelu průvodce Small Business
Serveru. Lze snadno přidávat nebo odebírat tiskárny, provádět správu tiskové
fronty, určovat sdílené složky. U každé sdílené složky určíte druh přístupu,
který každý z uživatelů může mít.
Small Business Server umožňuje připojení více tiskáren k jednomu serveru.
Jestliže této možnosti využijete, můžete se spolehnout na schopnost systému
vybrat právě dostupnou volnou a funkční tiskárnu. Když u jedné tiskárny není
papír, Small Business Server automaticky vybere další tiskárnu. Tím se
maximálně využívá tiskáren připojených k serveru pro zkrácení čekací doby pro
uživatele na vytištění jejich dokumentů.
Při instalaci Small Business Server automaticky vytvoří složku, která je
sdílená, je společná a tím dostupná pro všechny uživatele ve firmě. Její název
tomu rovněž odpovídá Company. Složky sdílené pro jednotlivé uživatele mají
název Users. Přidáním nového uživatele se ve složce Users vytvoří domovský
adresář, který je přístupný pouze příslušnému uživateli. Výhody takovéhoto
způsobu ukládání souborů se dají sumarizovat takto: snazší vyhledání souborů,
organizace dokumentů podle potřeb firmy, zálohování souborů, snazší aktualizace
informací na Webu z takto umístěných souborů.
Sdílení modemů
Modemy lze využívat i k jiným účelům, než k faxování. A právě tyto možnosti
jsou dostupné po instalaci Small Business Serveru. Služba sdílení modemu
odstraňuje potřebu připojovat modem příležitostně k jednotlivým počítačům.
Jestliže máte připojeno několik modemů (maximálně 4 v jedné sestavě), které
jsou pro uživatele sdíleny, a jeden z těchto modemů používá jiný uživatel pro
faxování, vzdálené připojení nebo Internet, je váš požadavek automaticky
přesměrován na další, volný modem.
Vzdálené připojení sítě
Připojení k serveru z domova nebo z pracovní cesty, zkrátka z místa mimo
kancelář, je nezbytným požadavkem současného využití počítačů. Small Business
Server tuto možnost nabízí službou Remote Access Service (RAS) a Dial-Up
Networking.
Princip použití Dial-Up Networkingu je jednoduchý. Po připojení pomocí
telefonní linky k počítači se Small Business Serverem může mobilní uživatel
používat síťové prostředky stejně, jako by byl přímo na pracovišti. Používání
souborů, tiskáren, vzdálené spouštění aplikací, připojení na Internet, kontrola
či odeslání pošty to je zběžný výčet činností, které lze takovýmto připojením
provádět.
Bez zajímavosti není ani schopnost Small Business Serveru organizovat
automaticky připojení. Jestliže je některým uživatelem dlouho obsazená linka a
přitom není prováděna žádná činnost, tak po určité, přesně stanovené době je
linka uvolněna pro dalšího volajícího.
Otázka bezpečnosti je vyřešena tím, že Dial-Up Networking mohou využívat pouze
uživatelé, kterým je tento přístup umožněn. To znamená, že uživatel musí mít
zřízen účet pro přístup do sítě.
Při přenosu souborů z jednoho počítače na druhý je vždy riziko, že telefonní
linka z různých důvodů spojení neudrží. Není potřeba začít přenos souboru
znovu, neboť Dial-Up Networking zjišťuje kompletnost přenosu a při přerušení a
následném připojení pokračuje od místa přerušení.
Správa databází
MS SQL Server relační databázová platforma, kterou lze využít pro nasazení
různých aplikačních řešení speciálně vyvinutých pro požadavky příslušné firmy.
Například si koupíte MS SQL aplikaci, která bude uchovávat informace o
účetnictví firmy. Tyto informace jsou důležité pro řadu dalších zaměstnanců,
ale ne všichni mají potřebu a právo vidět všechny informace. Tato aplikace
umožní nastavit přístup k těmto informacím právě podle potřeb jednotlivých
zaměstnanců. Stejným způsobem lze uchovávat a dále sledovat data inventurního
charakteru, stavy zásob, prodej, platební toky apod.
Ale nejen to. MS SQL server je stejně dobrou platformou pro publikování dat na
Internetu nebo Intranetu. Aplikace MS SQL Serveru zajišťují přenos dotazu na
server, jeho vyhledání a výsledek opět předají uživateli ve velice krátké době.
SQL Server používá stejné programovatelné rozhraní a nástroje jako ostatní
aplikace určené pro BackOffice. Pro programátory není tedy problém vyvinout a
uzpůsobit řešení, které se dá snadno a rychle použít. Pro přístup k informacím
umístěným na SQL Serveru lze z pohledu uživatelů použít programů, které jim
nejsou úplně neznámé MS Excel, MS Access a další programy od Microsoftu, ale i
dalších výrobců.
Jestliže u vás pracuje člověk, který má zkušenosti s programováním v MS Visual
Basicu a MS Visual C++, zajistí všechny vaše požadavky a potřeby spojené s
úpravou uživatelského rozhraní. Pokud takového člověka nemáte, řada firem vám
tuto službu ráda poskytne.
Co je počítačová síť
Pro pochopení významu Small Business Serveru pro firmu z pohledu počítačové
sítě si dovolím popsat hlavní rozdíly sítí. Termín počítačová síť jednoduše
definuje propojení jednotlivých počítačů v síti pomocí kabelu a síťových karet
a operačního systému. Proč se počítače do sítě propojují, je zřejmé z
předchozího výčtu sdílení souborů, posílání zpráv, sdílení tiskáren apod.
Většina podnikových sítí je propojena do tzv. lokálních sítí (LAN Local Area
Network), rozumějme kancelář, budova. Síť LAN má 2 podoby peer-to-peer a s
vyhrazeným serverem.
Síť peer-to-peer
V síti peer-to-peer jsou počítače propojeny mezi sebou a mají v síti stejné
postavení. V této síti není k dispozici žádný "šéf počítač", který by měl na
starosti provoz sítě. Všechny počítače mohou sdílet soubory, posílat zprávy
jeden druhému, sdílet tiskárny. Operační systémy MS Windows NT Workstation a MS
Windows 95 nabízejí možnost bez dalších doplňků síť peer-to-peer nakonfigurovat
a používat. To je výhoda, kterou využívají velice malé kanceláře. Nevýhodou
takovýchto sítí je omezená podpora mobilních zaměstnanců v oblasti sdílení
souborů a služeb. Další nevýhodou je omezená možnost centrální zprávy každý
uživatel je sám sobě administrátorem a určuje, kdo může a kdo nemůže
přistupovat ke sdíleným zdrojům. Poslední nevýhodou, nikoliv však významem, je
omezený systém zabezpečení a zálohování dat.
Síť Small Business Server
Small business Server běží na vyhrazeném počítači, tzv. serveru, na kterém jsou
umístěny aplikace, soubory, e-mailové zprávy apod. V této síti již nejde o
rovnost, neboť server nabízí (servíruje) služby ostatním počítačům. A že to
není role nijak podřadná, je zřejmé z toho, že si server může vybírat, komu a
co naservíruje. Pokud jde o propojení kabely a kartami, není rozdílu mezi sítí
peer-to-peer a sítí s vyhrazeným serverem. Které hlavní důvody hovoří pro
přechod ke Small Business Serveru? Je to konzistentnost softwaru. Spouštěním
aplikací ze serveru máte zaručeno, že všichni zaměstnanci používají stejný
program nebo alespoň stejnou verzi textového procesoru, tabulkového procesoru,
databázového programu a nedochází k problémům s formáty souborů.
Druhým argumentem pro server je centrální uchování dat. Banální příklad:
jestliže v síti peer-to-peer jeden ze spolupracovníků vypne počítač při odchodu
z kanceláře, stanou se data v tu chvíli nedostupná, zvláště je-li počítač
chráněn heslem a nikdo se k datům nedostane. Oproti tomu centrální server je v
provozu vždy a oprávnění uživatelé mají k datům přístup dle potřeby.
Třetím argumentem pro server je bezpečnost. O vyhražený server se stará
administrátor (firemní nebo najatý). Nastavením přístupových práv uživatelům
zamezí neoprávněnému přístupu do sítě zevnitř i zvenku. Je rovněž jednodušší
ochránit soubory před viry.
A konečně čtvrtý argument je zálohování dat. Všechna důležitá data firmy,
účetnictvím počínaje, je potřeba uchovávat na záložních kopiích. Procedura
zálohování je vždy jednodušší z centrálně uložených dat na serveru, než z
jednotlivých počítačů. V rámci používání Small Business Serveru lze využívat
tzv. Mirroring, tj. zrcadlení disků, tedy zvýšení bezpečnosti dat vytvořením
zrcadlové kopie originálního disku na druhý disk.
Jaký hardware je potřeba
V úvodu jsem se zmiňoval, že je možné Small Business Server nainstalovat na
každý, trochu lépe vybavený počítač ve firmě. Posuďte sami, jak toto tvrzení
obstojí. Uvedu minimální, leč velmi dobře fungující konfiguraci pro server:
lProcesor Pentium 120 nebo vyšší doporučuje se Pentium 200, je podporován
procesor RISC (Reduced Instruction Set Chip) použitý v systémech Digital Alpha.
l64 MB RAM.
lDisketová mechanika 3,5".
l2 GB volného místa na disku.
lCD-ROM mechanika.
lGrafická karta VGA, lépe SVGA (800 x 600 bodů).
lSíťová karta doporučuji prohlédnout hardwarové požadavky neboli HCL na
www.microsoft. com/hwtest.
lFaxmodemová karta doporučuji prohlédnout hardwarové požadavky neboli HCL na
adrese www.microsoft.com/hwtest.
lDalší doplňky, které využívají možnosti systému, např. víceportová deska ke
sdílení modemu, zálohovací zařízení, myš.
Při využití maximálního počtu licencí, tj. 25, je samozřejmě potřeba uvažovat o
přidání paměti RAM a rovněž větší kapacitě disku. Při využití mirroringu je
potřeba další disk.
Pro klientské počítače můžete počítat s vybavením skromnějším:
lProcesor 486 DX nebo vyšší (lze využít pro začátek i 386 DX).
l16 MB RAM.
lDisketová mechanika 3,5".
l60 MB volného místa na disku.
lGrafická karta VGA, lépe SVGA (800 x 600 bodů).
lSíťová karta doporučuji prohlédnout hardwarové požadavky neboli HCL na
www.microsoft. com/hwtest.
lMyš.
Častý dotaz je na klienty, tj. uživatelské rozhraní na klientských počítačích.
Tady jsou:
lWindows 95.
lWndows 3.x.
lWindows for Workgroups.
lWindows NT Workstation.
lUnix.
lOperační systém pro Apple Macintosh.
Začátek a průběh instalace
Ještě před tím, než začnete vlastní instalaci, si připravte zformátovanou
disketu, která se stane v případě problémů disketou záchrannou v průběhu
instalace se vytvoří tzv. Emergency Repair Disk (ERD).
Další diskety budete potřebovat pro každý počítač, který budete chtít přidat do
sítě.
Small Business Server můžete instalovat buď z prostředí Windows 95, nebo
Windows NT. Z těchto systémů rovnou zadáte příkaz pro start instalace. V
případě, že instalujete z prostředí MS-DOS, použijete 3 diskety dodané spolu s
CD. Důležité je, jak máte disk zformátován a rozdělen a jaký používáte
souborový systém. Small Business Server lze instalovat na FAT16 nebo NTFS.
Windows NT nepodporují FAT32. Při instalaci je zkonvertována na NTFS ta část
disku s FAT16, na které bude systém instalován. Ostatní oddíly FAT16 zůstanou
beze změny. Konverzi těchto oddílů lze provést za pomoci průvodce po dokončení
instalace Small Business Serveru.
Proces instalace je maximálně zautomatizován. Popisy jednotlivých oken jsou
jednoznačně identifikovatelné v tom, co máte při instalaci udělat jako další
krok průvodce jak má být (obr. 2 a 3).
Některé údaje při vyplňování jsou povinné, některé údaje se využijí při dalším
nastavení pro MS Echange a fax. Pro méně zkušené uživatele bude nejsnazší
vybrat kompletní instalaci ostatně proto jste se pro Small Business Server
rozhodli, abyste využili všech jeho možností. Důležitý moment nastává při
zapsání hesla administrátora. Tady je nutné si uvědomit, že člověk, který zná
toto přístupové heslo, má neomezený přístup ke všem údajům a nastavením na
serveru. Pro zadání hesla administrátora se doporučuje kombinovat velká a malá
písmena včetně čísel, např. Rg3bL2. Takové heslo je sice bezpečné, ale nesmíte
je zapomenout. Nevhodné jako heslo jsou celá, smysl dávající slova.
Další průběh instalace je zcela automatický a největší úkol během instalace vás
čeká při výměně CD č. 2.
Není vyloučeno, že díky nekompatibilitě nebo nerozpoznání některého zařízení
budete nuceni sáhnout k ručnímu nastavení. Převážně se to může týkat síťových
karet a modemů.
Pro automatické rozpoznání síťové karty a její konfigurace je nezbytné, aby typ
karty byl na seznamu HCL (Hardware Compatibility List). Pokud vaše síťová karta
není na seznamu HCL, může být přesto při instalaci detekována. V tom případě
jste ovšem vyzváni k potvrzení či změně nastavení. Jestliže síťová karta
detekována není, je nainstalován MS Loopback adaptér, který softwarově simuluje
právě síťovou kartu. Děje se tak proto, abyste mohli pokračovat v instalaci. Po
dokončení instalace Small Business Server zobrazí návod, jak přidat síťovou
kartu. Po přidání správné síťové karty musíte MS Loopback adaptér vyjmout a
nakonfigurovat TCP/IP pro síťovou kartu.
Pokud jde o modem, ten musí být pro úspěšné nastavení funkcí vzdáleného
připojení (RAS), Fax Server, sdílení modemů a spuštění průvodce připojení k
Internetu nejprve detekován. Jestliže máte externí modem, je nutné, aby byl
zapnut. Bezpečně jsou rozpoznány modemy, které jsou v seznamu HCL. Pokud je při
instalaci modem detekován, ale není rozpoznán typ, je vám nabídnut seznam, ze
kterého si můžete vybrat ten správný. Výchozí typy modemů, které jsou nabízeny
jako Standard Modem, vám neumožní nainstalovat Fax Server. Než si pořídíte
modem nebo modemy, je určitě dobré konzultovat výběr typu modemu s odborníky,
nebo alespoň prohlédnout seznam doporučených modemů v HCL. Pro využití možností
Small Business Serveru budete potřebovat 2 nebo i více modemů. Nezapomeňte, že
při vytváření sestavy modemů musí být všechny modemy stejného typu.
Dokončení instalace
Po skončení průběhu instalace a restartu počítače je potřeba udělat ještě řadu
úkolů. Jde například o přidání tiskárny, vytvoření uživatele, vytvoření
záchranné diskety, přidání licencí apod. Abyste se v jednotlivých činnostech
neztratili, můžete použít tzv. To Do List. To Do List obsahuje řadu průvodců
(wizards), kteří vám pomohou, provedou vás jednotlivými kroky a umožní vám
použít všechny nabízené služby Small Business Serveru (obr. 4).
Přidání tiskárny
Tiskárna je jedno ze zařízení, které lze nastavit bez nutnosti aktuálního
fyzického připojení k počítači. Dříve, než tiskárnu dáte k dispozici ostatním
uživatelům, je dobré ji připojit a odzkoušet. Po jejím fyzickém připojení
vyberete ikonu Add a New Printer a průvodce vás provede konfigurací a sdílením
tiskárny.
Přidání uživatele
Každý uživatel, který má mít přístup k serveru, musí mít vytvořen účet. Vyberte
ikonu Add a New User a spustíte dalšího průvodce. Postupně vytvoříte účet
uživatele, poštovní schránku uživatele a hlavně nastavíte potřebná přístupová
práva. Po vytvoření účtu uživatele budete dotázáni, zda chcete spustit průvodce
nastavení počítače (Set Up Computer). Tento průvodce vytvoří disketu, kterou
použijete pro přidání uživatelského počítače do sítě. Tímto průvodcem lze
vytvořit konfiguraci klientských počítačů s Windows 95 a Windows NT
Workstation. Určitě této možnosti využijte (obr. 5).
Nastavení počítače
Ikonu Set Up Computer (nastavení počítače) použijete v případě, že jste při
vytváření účtu uživatele tuto nabídku odmítli. Použití vytvořené diskety
předpokládá na klientském počítači alespoň 60 MB volného místa na disku.
Připojení k Internetu
Dříve než mohou uživatelé začít používat Internet, posílat nebo přijímat
elektronickou poštu mimo svou lokální síť, je nutné vyřídit formality s
poskytovatelem připojení k Internetu. Údaje, které vám poskytovatel připojení
předá, použijete při nastavení. Průvodce Sign Up with an Internet Service
Provider můžete v tomto směru využít dílčím způsobem (obr. 6).
Přidání licencí
Small Business Server je dodáván pro uživatele 5 až 25 licencí. Důležitou
informací pro zájemce o tento systém je, že server umožňuje 5 nebo až 25
souběžných připojení. Licence nejsou tedy vázány na konkrétní počítač, ale na
připojení k serveru, což je důležité mj. i pro mobilní uživatele, kteří
zpravidla nejsou trvale připojeni k serveru. Ikona Add User Licenses umožňuje
snadné rozšíření stávajícího počtu licencí. Po přidání se systém dvakrát
restartuje.
Vytvoření záchranné diskety
Většina uživatelů si vytvoří Emergency Repair Disk (ERD), neboli záchrannou
disketu při instalaci. Ikona Create an Emergency Repair Disk umožňuje vytvořit
ERD kdykoliv později. Na ERD se uloží aktuální nastavení systému. Tato disketa
se použije v případě poškození důležitých souborů. Microsoft doporučuje
vytvořit nový obsah diskety vždy, když dojde k významným změnám nastavení
hardwaru nebo softwaru. Instalace nového programu je určitě takovým důvodem,
stejně jako změna ovladačů k některému zařízení.
Ovládací konzole
Small Business Server máte již instalován, uživatelské účty máte vytvořeny,
klientské počítače v síti připraveny využívat služeb serveru. Small Business
Server rovněž obsahuje mnoho nástrojů pro údržbu systému, správu uživatelů,
stejně tak i nástroje pro odstraňování problémů. Pro usnadnění těchto činností
jsou k dispozici další průvodci, které je možné nastartovat z konzole,
respektive ovládacího panelu Small Business Serveru. Ovládací panel je dostupný
z nabídky tlačítka Start povelem Manage Server. Na ovládacím panelu jsou 3
karty Tasks, More Tasks a Online Guide. Z každé karty je možné se kdykoliv
vrátit na seznam To DoList, který už znáte z předchozích nastavení.
Karta Tasks obsahuje odkazy na nejfrekventovanější úkoly prováděné při zprávě
Small Business Serveru (obr. 7):
lManage users správa již vytvořených uživatelů či vytváření uživatelů nových.
lManage Printers přidávání, sdílení konfigurace tiskáren a správa tiskové
fronty.
lManage Shared Folders sdílení složek, přesouvání, komprimace souborů a složek,
nastavování přístupu uživatelů ke složkám.
lManage Electronic Mail odeslání všech elektronických zpráv ve frontě,
zobrazení aktuálního stavu poštovního serveru.
lBack Up and Restore Data nastavení páskové jednotky, zálohování dat a obnova
dat ztracených, záloha a obnovení dat poštovního serveru.
lTroubleshoot a Problem nabízí řešení problémů v síti, s uživateli, s
Internetem, se zálohováním.
Karta More Tasks obsahuje, jak je z názvu patrné, další úkoly spojené se
správou sítě Small Business Server.
lManage E-mail Distribution Lists můžete vytvářet, spravovat, konfigurovat
seznamy jak interních, tak externích příjemců elektronické pošty.
lManage Internet Access registrace doménového jména, řízení přístupu uživatelů
k Internetu.
lPublish on the Internet správa webových stránek.
lManage Disks vytvoření záchranné diskety, nastavení zrcadlení disku,
formátování disku, označování disků.
lManage Faxes přidání faxu, správa faxové fronty, nastavení pro příjem či
odeslání faxu.
lManage Modem Pools přidání modemu, nastavení sestavy modemů.
lManage Computers nastavení a správa klientského počítače.
lAdd or Remove Software přidání či odinstalování softwaru nebo jeho součástí.
lControl Panel konfigurace a nastavení systému, které nemůže být provedeno z
Ovládací konzole.
Karta Online Guide nabízí dokumentaci s jednotlivými instrukcemi, popis významu
činnosti, kterou provádíte, řešení problému a odkazy na Web Microsoftu, kde
jsou často nejnovější informace k produktu.
Vzdálená administrace
Výhodou Small Business Serveru je možnost i tzv. vzdálené správy z jiného
počítače než ze serveru. Administrátor má k dispozici nástroj, který umožní
provádět zásahy a nastavení z klientských počítačů v kanceláři i mimo ni. Pro
využití této možnosti musí být na klientských počítačích instalovány Windows NT
Server nebo Workstation 4.0. Ostatní softwarové nástroje jsou součástí Small
Business Serveru Internet Explorer 3.02 a vzdálené připojení sítě. Dále je
nutné instalovat tzv. Remote Console z prvního instalačního CD.
Praktické využití
Již v úvodu článku jsem naznačil, komu je Small Business Server určen. Na závěr
bych rád vyzdvihl dvě důležité přednosti tohoto produktu.
Významnou výhodou je dobře propracovaná architektura klient/server v prostředí
Windows. Uživatel ze svého počítače vyšle dotaz či příkaz, ten se zpracuje na
serveru a uživatel dostane výsledek. Předpokladem je jistě výkonný server.
Počítače uživatelů v tom případě mohou být méně výkonné a hlavně síť není tolik
zatěžována. Trend ve světě počítačů jde právě tímto směrem zachovat co nejdéle
pracovní stanice uživatelů a s příchodem aplikací vyžadujících výkon obměňovat
pouze server.
Dalším argumentem pro Small Business Server je využívání SQL serveru. Způsob
aktualizace databázových záznamů je zabezpečen proti různým výpadkům a
přerušením. V praxi to vypadá asi takto: Na server je z uživatelského počítače
vyslán požadavek na zpracování zrušení záznamu, změna položky, výdej materiálu
apod. Když se přenos z nějakého důvodu nezdaří, nebo je přerušen uprostřed
transakce, server zareaguje tak, že obnoví původní hodnoty před začátkem
přenosu. Každý správně provedený přenos je potvrzen a aktualizován. Tím mají
uživatelé jistotu, že nedojde ke kolizím. A nehraje roli, zda je Small Business
Server používán při řízení výroby, prodeji zboží, řízení finančních operací,
nebo při vyhledávání údajů v obsáhlých databázích.
8 0588 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.