Microsoft v jednání a sporech

Microsoft vyřešil spor o ochrannou známku Xbox, čelí žalobě AT&T a nedohodl se s firmou America Online na začlenění ...


Microsoft vyřešil spor o ochrannou známku Xbox, čelí žalobě AT&T a nedohodl se
s firmou America Online na začlenění jejích služeb do Windows XP.
Microsoft ukončil spor s firmou XBox Technologies, která si činila nárok na
ochrannou známku Xbox. K soudu vůbec nedošlo, Microsoft zaplatil blíže
nespecifikovanou částku a firma XBox Technologies se zavázala změnit své jméno
a zříci se veškerých práv k označení Xbox ve prospěch Microsoftu.
Žalobu na Microsoft podala firma AT&T, která tvrdí, že Microsoft do Windows 95,
98, Me i 2000 neoprávněně zahrnul její technologii na převod lidského hlasu do
digitální podoby. V rámci Windows se celý software označuje jako TrueSpeech,
přičemž AT&T tvrdí, že má celou technologii patentovanou od roku 1994. Firma
obviňuje Microsoft i z toho, že další licencované technologie jsou zařazeny i
do aplikace NetMeeting.
Neúspěchem skončilo jednání mezi Microsoftem a AOL o možnosti přednastavit
ikonu klientského softwaru firmy America Online na desktop Windows XP. Obě
strany se nedohodly, třebaže vyjádřily ochotu spolu i nadále jednat. Analytici
soudí, že mezi Microsoftem a AOL zeje příliš velká konkurenční trhlina. Týká se
jednak služeb v oblasti instant messagingu, jednak podporovaných
multimediálních formátů, kde AOL přednostně využívá technologie od firmy
RealNetworks. Zejména poslední formát z dílny RealNetworks, tzv. Extensible
Media Commerce Language (XMCL), má velkou šanci na uplatnění, protože ho kromě
AOL podporuje i Sony, Bertelsmann, EMI, IBM, Sun, Napster či Adobe. XMCL přitom
samozřejmě vychází z XML a slouží k definici příslušné nahrávky. Příslušná
metadata obsahují např. informace o vlastníkovi autorských práv a operacích,
které je možné se souborem provádět (kopírování, přehrávání, doba expirace atd.)
Charles King, analytik společnosti Zona Research, navíc tvrdí, že strategie
Microsoftu .NET míří mnohem spíše právě proti AOL než proti výrobcům
konkurenčních operačních systémů či vývojových nástrojů. Američtí zákazníci se
však s logem AOL přednastaveným na desktopu Windows XP v řadě případů stejně
setkají. Výrobci a prodejci počítačů totiž modifikují vzhled operačního systému
po dohodě se svými partnery a bylo by překvapující, kdyby právě AOL jako
největší americký ISP byla z těchto dohod vynechána.(pah)
1 0089 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.