Microsoft vyvíjí lepší e-mail

Společnost Microsoft v současné době pracuje na vývoji nové verze balíku Microsoft Office 7; zatím je uživatelům k d...


Společnost Microsoft v současné době pracuje na vývoji nové verze balíku
Microsoft Office 7; zatím je uživatelům k dispozici betaverze. Náročnost návrhu
a vývoje Microsoft Office 7 bývá někdy s nadsázkou srovnávána s objednávkou
pizzy pro 100 milionů lidí. Ať už totiž vytvoříte například software typu
Microsoft Office jakkoli, vždy se najde několik milionů lidí, kteří si budou
stěžovat.
Kevinu Schofieldovi, řediteli MSR (Microsoft Research), připadá návrh
technologií pro široké spektrum uživatelů jako velmi náročný úkol. Microsoft
proto při řešení takovýchto situací využívá svého vývojového střediska MSR. Zde
se výzkumným pracím věnuje přes 750 výzkumníků v 67 funkčních skupinách. Ti se
zabývají nejen algoritmy, ale také bezdrátovými systémy a pracují v 6
laboratořích na celém světě. Sám Schofield sebevědomě označuje MSR jako
největší středisko informatiky na světě. Rozsah aktivit výzkumu MSR se týká
vývoje nových produktů pro mobilní komunikace, vyhledávacích algoritmů či
lepšího způsobu zabezpečení operačního systému Windows. MSR se ale také
angažuje v zásadních a dlouhodobých výzkumech, které nemusejí být ani výnosné.
V několika laboratořích pracuje MSR na aplikaci algoritmů typu pattern-matching
(porovnávající se vzorem), za účelem navržení vakcín proti HIV. Tyto algoritmy
byly původně vyvinuty tak, aby rozpoznaly spam. Podle Schofielda je odolnost
viru HIV vůči našemu imunitnímu systému způsobena tím, že neustále mutuje a
tělo nemá šanci se přizpůsobit. Podobný druh "strategie" je používán právě
spammery. Proto vidí šanci v nasazení analogických postupů. V současnosti
probíhá testování této zkušební vakcíny.
Microsoft bývá kritizován v souvislosti se svou pomalou odezvou na aktivity
konkurenci, jakou představují opensourcové alternativy jeho produktů či vzestup
společností typu Google. Schofield ale tvrdí, že obrovské zdroje poskytují
Microsoftu jeho mimořádné možnosti a schopnosti. Podle jeho názoru prý není
součástí politiky Microsoftu účastnit se vládních výzkumných projektů, jež jsou
financovány NSF (National Science Foundation) a DFARA (Defense Advanced
Research Projects Agency), protože by to vedlo ke zpomalení tempa společnosti
ve vývoji v určitých oblastech. Dokonce připouští i to, že Microsoft
nepotřebuje peníze, které by z takovýchto projektů mohl získat. Optimalizace
nedostatků
Jako důkaz schopností Microsoftu poukazuje Schofield na vývoj vlastního
webového vyhledávacího enginu, MSN Search. Microsoft byl k tomuto kroku donucen
přede dvěma lety tlakem ze strany konkurence, jejíž elitu v oblasti vyhledávání
stále představuje Google či Yahoo. Ve chvíli, kdy tedy bylo nezbytně nutné
přijít s vlastním vyhledávacím enginem, se vývojáři tohoto projektu obrátili na
MSR. Následně se práce ujali pracovníci se zkušenostmi jak s indexací
informací, tak s uživatelskými dovednostmi v oblasti vyhledávání atd. O dvanáct
měsíců později bylo výsledkem spuštění vlastního internetového vyhledávacího
enginu.
Existují ale také případy, kdy požadavky pro MSR přicházejí přímo z řad
zákazníků. Mezitím, co se OS Windows rozrůstal, vznikaly nejrůznější stížnosti
týkající se chyb, zhroucení systému, komplikovanosti a nízké odolnosti vůči
nechtěným zásahům uživatelů. Než se tedy dospělo k následující verzi Windows,
stálo to Microsoft mnoho finančních prostředků a času.
Odpovědí na tuto kritiku bylo zformování výzkumného střediska PPRC (Programmer
Productivity Research Center), vytvořeného za účelem vývoje nástrojů
optimalizačních a nástrojů detekujících závady. PPRC bylo následně přejmenováno
na CSE (Center for Software Excellence).
Nástroje a procesy CSE jsou používány pro celou skupinu produktů Microsoftu
jako OS Windows, Office, SQL Server, Exchange a Xbox. Také hrají ústřední úlohu
ve vývoji OS Windows Vista, tedy další generace Windows, která se má stát
nejspolehlivější a nejbezpečnější verzí tohoto operačního systému. Specialisté
z MSR se nyní soustředí také na psaní kódu pro vícejaderné procesory.
Lepší sdílení dat?
Dalším z projektů, které Microsoft připravuje, se nazývá Blue Rendezvous. Ten
by měl představovat první krok směrem k jednodušší a lepší bezdrátové
komunikaci mezi přístroji. Představme si jednoduchý příklad. Řekněme, že jste v
konferenční místnosti a chcete sdílet nějaké informace, třeba sylabus, který
nebyl odeslán na e-mail jednotlivým účastníkům konference. Můžete použít tuto
technologii mezi laptopy, čímž dojde k vytvoření virtuálního spojení, s jehož
pomocí se informace přenesou. Spojení se jednoduše přeruší, pokud se od sebe
počítače více vzdálí.(pat) 6 0925
Projekty v laboratořích MSR
DAIR
Projekt DAIR (Dense Array of Inexpensive Radios) byl vytvořen tak, aby pomáhal
řídit firemní Wi-Fi sítě a je založen na dvou jednoduchých pozorováních. Za
prvé ve většině společností nalezneme velký počet desktopových počítačů a za
druhé jsou bezdrátové USB adaptéry velmi levné i dostupné. Pokud připojíme tyto
adaptéry k desktopům, lze velice dobře uskutečnit nenákladné a efektivní pole
"senzorů", které by vykonávalo monitorování a hledání chyb v bezdrátové síti.
Tyto senzory odesílají informace o aktivitě bezdrátové sítě k "řídicí
struktuře", která je analyzuje a vydává výstrahy či ostatní druhy odpovědí.
Experimentální síť DAIR byla v MSR naprogramována tak, aby detekovala jak útoky
typu DOS, tak podvodná připojení k bezdrátové síti.
SureMail
Microsoft po dva měsíce experimentoval s užitím několika e-mailových systémů,
aby zjistil, kolik e-mailů se z určitého počtu vytratí beze stopy. Došel k
závěru, že z každých 140 se jeden ztratí. Tyto ztráty mají různé příčiny včetně
poškozených disků, špatně vykonaných aktualizací serverů, nadmíru agresivních
filtrů spamu či prostého přetížení.
Díky službě SureMail dojde po odeslání zprávy k zaslání menšího sdělení na
určené místo na internetu. Sdělení mohou být buď ponechána na vyhrazeném
serveru nebo distribuována spolupracujícím klientům způsobem P2P. Pokud
příjemce e-mailu nalezne sdělení pro které neexistuje zpráva, je zřejmé, že
e-mail byl ztracen. Schéma SureMailu prý podle odborníků nemá dopad na
existující e-mailové systémy. Stále totiž podporuje jejich klíčové vlastnosti,
jakou je soukromá a protispamová obrana, a uživatele upozorňuje jen v případě
ztráty e-mailu. Podle pracovnice MSR Venkaty Padmanabhan by samotná jedna
společnost nezískala využíváním SureMailu téměř nic. Užití této služby by se
ale podle jejích slov vyplatilo v případě skupin klientů propojených způsobem
P2P. V každém případě je služba SureMail stále ještě nedokončeným prototypem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.