Microsoft Works 2000

Ač byla testována anglická verze programu, funkčností se od české mnoho neliší. Ta je na trhu k dispozici od poloviny...


Ač byla testována anglická verze programu, funkčností se od české mnoho neliší.
Ta je na trhu k dispozici od poloviny prosince. Rozdíly mezi oběma verzemi
popisujeme zvlášť.
Instalace
Instalace programu je velmi jednoduchá, uživatel si zvolí pouze mezi plnou a
minimální instalací (rozdíl dnes už zanedbatelných 35 MB), ikona pro spouštění
aplikace se na pracovní plochu umístí automaticky. Aplikace se spouští do tzv.
"Works Task Launcher" (Spouštěč úloh Works), který se spouští maximalizovaný a
vypadá i ovládá se "internetovsky". Nabízí tři způsoby, jak začít práci: Úlohy,
Programy a Historii. V úlohách jsou činnosti rozděleny do kategorií a každá
dává na výběr slušný počet vzorových šablon doprovázených průvodci, kteří
nabízejí další varianty. V programech jsou seřazeny hlavní programy, kromě
součástí samotných Works je tam i Internet Explorer, Outlook Express a odkaz na
Microsoft Network. Položky programů se dají ze seznamu vymazat, ale uživatel si
nemůže přidat své vlastní oblíbence a ani ty původní položky, které odstranil
(dle výrobce lze pouze opakovat instalaci). Zajímal by mě důvod tohoto
řešení... Třetím "odkazem" je historie, což považuji za šikovné i užitečnější
než malé okénko s několika posledně použitými dokumenty v minulých verzích.
Jednotlivé součásti
Textový editor drží výrobce opravdu "na uzdě". Zmizely některé možnosti z
minulých verzí jako normální zobrazení (zůstalo pouze stránkové), funkce Snadný
formát a Snadný text. Rovněž zmizela nabídka Okno. Potřebuje-li uživatel
pracovat např. na 2 dokumentech najednou, je třeba spustit editor 2x. Zato
přibyly funkce nové, resp. staronové převzaté z Wordu 97/2000, jako např. Text
Box (plovoucí textové rámy i s funkcí natočení s více než 180 vzory ohraničení,
u něhož lze měnit ovšem jen velikost), kontrola pravopisu na pozadí, číslování
odstavců (zde pouze jednoúrovňové), práce se záhlavím a patou, těsné obtékání
vložených objektů, apod. Kontrola pravopisu používá v textovém editoru i
slovníky z Microsoft Office, ostatní programy Works však již nikoliv. Chování
programů se vůbec dá rozdělit na textový editor a zbytek balíku. Vykreslování
písem v seznamu písem se např. v textovém editoru nedá vypnout, avšak v
tabulkovém procesoru a databázi ano. Patrně to souvisí s tím, že existuje ještě
další verze Works, která se jmenuje Works Suite 2000. V té je textový editor
Works vyměněn za Word 2000 a jsou přibaleny ještě další součásti.
V tabulkovém procesoru ani databázi jsem neobjevil žádné podstatné změny oproti
předchozím verzím. Z dalších původních součástí chybí modul komunikace přes
modem (rozvoj Internetu je prostě nezadržitelný a většina uživatelů tudíž tuto
ztrátu snadno oželí) a na jeho místě najdeme program Kalendář. Je to opět
zjednodušená verze jeho většího bratra Outlooku. Nabízí pohled denní, týdenní
nebo měsíční, funkci připomínače, periodicky se opakující události,
kategorizaci událostí s filtrem, import svátků dle státu a to je vše. Jako
adresář je používán ten, který je součástí Internet Exploreru 5, což nepovažuji
za špatnou volbu.
Dojmy z provozu
Textový editor má sice ve verzi 2000 více možností pro export i import, ale
test nedopadl nejlépe. Při importu textového dokumentu z Works 4.0 se z
původních 3 stránek stalo stránek 6, přičemž objekt WordArt se z 1. strany
přesunul na pátou šestá pak byla prázdná. Ohraničení nadpisu se ztratilo úplně,
ačkoliv se ve verzi 2000 tvoří stejným postupem a také bylo možné ho znovu
nastavit a to se stejnými parametry. Rozměry stránky včetně záhlaví a paty
zůstaly zachovány. Import formátu RTF fungoval dobře. Export do formátu HTML
proběhl celkem normálně až na vloženou tabulku, ze které se nestala tabulka,
nýbrž obrázek ve formátu GIF a to ještě výrazně zvětšený, tudíž nekvalitní.
Import HTML proběhl jakž takž, čímž vyjadřuji stav, kdy po importu stránky
vytvořené v editoru Microsoft FrontPage Express (součást Internet Exploreru 5)
byly jednoduché texty a tabulky převedeny správně, ale složitější tabulky již
ne. Import stejné stránky do Wordu97 dopadl výrazně lépe, i když rovněž ne
zcela přesně.
Načtení souboru ve formátu Word97 dopadlo takto: nebyla převedena dvousloupcová
sazba a stala se z ní jednosloupcová, některé stránky byly po konverzi delší,
automatické číslování odstavců bylo změněno, v textu se objevily znaky, které v
původním textu nebyly, atd. Vložená tabulka z Excelu97 byla převedena správně.
Můj závěr pro běžného uživatele ohledně výměny dokumentů s jinými aplikacemi je
bohužel obdobný jako u verze předchozí: u jednoduchých dokumentů to funguje,
ovšem u složitějších musí uživatel počítat s tím, že stráví jistý čas opětovným
formátováním dokumentu, který před ním již někdo zformátoval. To je stav možná
přijatelný pro příležitostného či domácího uživatele, ale určitě ne pro firemní
sféru. Té se pravděpodobně vyplatí si připlatit za Office 2000, než aby
zaměstnanci ztráceli čas opětovným formátováním dokumentů. Nerozumím příliš
důvodům pro udržování formátu textového editoru Works (*.WPS), neboť z pohledu
uživatele poskytuje formát RTF stejné, příp. téměř stejné možnosti a výměna
dokumentů zde probíhá úspěšněji. Navíc jsem přesvědčen o tom, že snižování
počtu formátů je rozumný trend a uživatelé by to jen uvítali.
602Pro PC Suite verze 99a
Richard Hollmann
Zhruba po roce se vracím ke "kancelářskému balíku" od Software602. Letošní
verze z konce října obsahuje textový procesor 602Text, tabulkový procesor
602Tab, program pro úpravu obrázků/fotografií 602Photo, správce pracovní plochy
602 Desk, OCR602 a omezenou verzi Grab602. Další součásti, které byly u
předchozích verzí, jako jsou osobní diář/adresář WinTime602 v1.1, Mail602
Klient, Microsoft Internet Explorer a antivirový systém AVG, u aktuální verze
chybí.
Instalace
Instalace je standardní, položí uživateli pouze několik otázek. Dokumentace, a
to jak k instalaci, tak k produktu samému, se nachází na disku CD-ROM ve
formátu HTML.
Minule kritizovanou nejednotnost uživatelského rozhraní v jednotlivých
součástech se podařilo z části odstranit, ovšem některé výhrady zůstávají a
stanou se patrně evergreenem. Např. nabídky pro obsluhu schránky v 602Tab jsou
stále nazvány "Vystřihnout/Zkopírovat/Vlepit/ /Vlepit vybraný" namísto
"Vyjmout/ Kopírovat/Vložit/Vložit jinak". Nechá-li si uživatel v 602Textu
zobrazit u tlačítek bublinovou nápovědu, tak se mu dostane nápovědy dle
názvosloví 602Tabu. Při ovládání přes klávesnici se nabídka "Úpravy" otevře
kombinací kláves Alt+R namísto Alt+A, nabídka "Nápověda" Alt+N místo Alt+V,
atd. Grafické vyobrazení symbolů tlačítek na nástrojových lištách také zůstává
v jednotlivých aplikacích různé.
Jednotlivé součásti
Aplikace 602Text si své kvality zachovala. Hlavní zlepšení této verze spočívají
v importu a exportu dokumentů typu Office 95/ /97/2000 a v podpoře Internetu.
Na obalu výrobce deklaruje podporu dokumentů těchto typů, ovšem když si
uživatel bude chtít uložit text ve formátu Word 2000, tento typ v nabídce
nenalezne. Musí použít typ MS Word pro Windows 6.0-7.0 a s tím si pak už
pravděpodobně Word 2000 poradí. Načíst dokument ve formátu Word 97 aplikace umí
s tím, že jsou dána některá omezení. Pokud např. byl původní odstavec stínován
šedě na 25% černé, stínování se převedlo. Bylo-li nastaveno stínování na jinou
hodnotu než podporuje 602Text, nepřevedlo se vůbec. Obsahuje-li původní
dokument vložený obrázek s těsným obtékáním textu, převede se pouze s obtékáním
obdélníkovým (to je dáno užšími možnostmi 602Textu). Přesto je výsledek převodů
v režii 602Textu velmi dobrý. Kladně hodnotím možnost nastavení výchozího typu
souboru, takže lze přímo vytvářet dokumenty ve formátu např. Wordu 7.0.
Do aplikace 602Tab byla doplněna možnost načítat i ukládat soubory typu Excel
97. Další podporované formáty jsou tabulky WLS a databáze dBase DBF, ostatní už
nabízeny nejsou. Potřebuje-li uživatel předat dokument třeba ve formátu Excel
95, pak má smůlu. Uložení tabulky ve formátu HTML funguje dobře.
Počet implementovaných funkcí byl zvýšen na 89, které již jsou rozděleny do
tematických skupin, není však u nich uveden stručný popis ani příklad použití,
pouze syntaxe použití. Popis a příklady použití jsou dostupné v nápovědě a
přímé odkazy od funkce k heslu nápovědy již fungují. Orientace textu v buňce
může být i svislá. 602Tab stále neumí otevřít více souborů najednou (lze ho
však spustit několikrát) a ani nedisponuje makrojazykem.
Aplikace 602Photo nabízí základní nástroje pro zpracování obrázků a fotografií.
Umožňuje načíst 17 typů souborů, 16 bitmapových a 1 vektorový, a to buď ze
souboru, nebo ze skeneru. Obrázky ve vektorovém formátu WMF se již načítají bez
problémů. Obrázky lze otáčet, zrcadlit, měnit velikost a přidávat efekty. Dále
lze manipulovat s odstíny barev, zvyšovat či snižovat počet barev, rozostřit/
zaostřit atd. Rozsah funkcí není velký, ovšem pro základní manipulace s obrázky
by měl běžnému uživateli postačit. Program je odkazem propojen na 602Desk, kde
lze obrázky uspořádávat do šanonů a prohlížet. Nabídky "rozostřit/zaostřit"
byly přemístěny do nabídky "Obrázek", kam logicky patří. Aplikace pro
rozpoznávání a převod textů z grafické do textové podoby OCR602 je dodávána
stále ve stejné verzi. Nenáročným uživatelům však může posloužit.
Firma Software602 nadále ukazuje, že její produkty jsou konkurenceschopné. Při
porovnání bych 602ProPC Suite zařadil mezi Microsoft Works a Microsoft Office,
blíže však k Microsoft Office. Produkt nemá podstatné funkční nedostatky na
drobnostech však výrobce jistě bude pracovat.
Nároky testovaných programů
Microsoft Works 2000 EN602Pro PC Suite verze 99aSun StarOffice 5.1 EN
Požadavky:multimediální PC, Pentium 90 MHz,doporučeno PC s Pentiem 133
MHzdoporučeno PC s Pentiem 133 MHz,
16 MB RAM, doporučeno 32 MB,a vyšším, 32 až 64 MB RAM,64 MB RAM
120-155 MB místa na disku,CD-ROM jednotka,
MS IE 5 (přiložen),Super VGA monitor zobrazující
CD-ROM 4x,alespoň 256 barev a myš,
Super VGA monitor zobrazujícíWindows 95/98 nebo NT 4.0
alespoň 256 barev, myš
Instalace:plná 145 MB,standardní instalace asi 50 MBstandardní 148 MB,
minimální 110 MBminimální 95 MB
v kostce
MS Works 2000
Microsoft Works se těžko stanou něčím víc než produktem vhodným k prodeji
společně s novým PC jako OEM software. Cenu počítače zásadně nezvýší, první
kontakt nováčkovi zprostředkují a pokud se uživatel časem začne poohlížet po
výkonnějším systému, má dobrou startovací pozici pro nákup Microsoft Office
2000 za cenu upgrade. Výměnu dokumentů s Office 97/2000 sice výrobce
prohlašuje, ale při mém testování dopadla kupodivu nejhůře.
602Pro PC SUITE
Produkt 602Pro PC SUITE se zařadil doprostřed. Textový procesor je velmi
slušný, ostatní součásti ovšem ještě jeho úrovně nedosahují především u 602Tab
je to škoda. 602Desk jako organizátor pracovní plochy není špatný nápad někomu
může vyhovovat, já jsem si mu na chuť nepřišel. Proklamovaná kompatibilita se
soubory typu Word 97/2000 a Excel 97/2000 je na velmi dobré úrovni u mého
testovacího souboru dopadla nejlépe ze zúčastněných. Tuzemský původ cítím jako
výhodu, výrobce se v roce 1999 produktu opravdu věnoval a průběžně ho
vylepšoval. Pro živnostníky a menší firmy jsou určitě velkou výhodou přibalené
šablony daňových, účetních i dalších formulářů. Pokud si uživatel pořizuje nový
počítač, doporučuji nákup u prodejce, který 602Pro PC Suite přibaluje jako OEM
verzi je to dle mého názoru lepší volba než jiné produkty. Cena je ostatně
příznivá i při koupi samostatného balení, které je možné objednat i přes
Internet. Je také možné získat testovací verzi v plném rozsahu na 30 dní, ke
které lze po vyzkoušení dokoupit licenční číslo a přejít tak na plnou verzi.
Zkušební verze se navíc šíří na jednom CD-ROMu společně s dalšími produkty fy
Software602, které rovněž nejsou nezajímavé.
StarOffice 5.1
Ze zde testovaných kancelářských systémů nabízí nejvíce možností StarOffice a
nebojím se konstatovat, že je na úrovni Microsoft Office 97/2000. Naplní-li se
očekávání ohledně uvedení české verze (ta by měla být v únoru), bude to dobrá
volba pro velkou část uživatelů včetně těch, kteří vyžadují široký rozsah
funkcí. Oproti Microsoft Office je navíc StarOffice méně náročný na výkon
počítače a pro běžnou práci stačí PC s Pentiem 133 MHz a 32 MB RAM. Také může
být pro některé uživatele zajímavý tím, že je k dispozici kromě Windows
95/98/NT i pro další platformy konkrétně pro Linux, OS/2 a Solaris. Testovaná
plná verze byla přibalena k PC Worldu 12/99, lze ji zdarma získat i na
stránkách společnosti Sun Microsystems (www.sun.cz).
Sun StarOffice 5.1 EN
Richard Hollmann
Instalace
Instalace probíhá ve stylu Windows 98 a MS-Office 2000 je tedy moderní a
standardní. Během instalace je provedena kontrola podpory jazyka Java a pokud
není k dispozici, nabídne se možnost doplnění. StarOffice využívá bohatě
nejenom Javu, ale i ostatní internetovské technologie.
Balík se skládá z textového procesoru (StarWriter), tabulkového procesoru
(StarCalc), aplikace pro tvorbu prezentací (StarImpress), databáze (StarBase),
aplikace pro tvorbu grafů (StarChart) a matematických výrazů (StarMath),
editorem pro zpracování bitmapové (StarImage) i vektorové (StarDraw) grafiky.
Nechybí ani plánovač (StarSchedule) a aplikace pro práci s Internetem prohlížeč
a editor WWW stránek (StarWriter/Web), e-mail (StarMail), diskuzní fóra
(StarDiscussion) i klient FTP). Rozsah skutečně široký, skoro se vkrádá dojem,
že uživatel už další kancelářský software nebude potřebovat.
Vlastní pracovní plocha
StarOffice po spuštění překvapí, neboť si zavádí svoji vlastní pracovní plochu
připomínající webový prohlížeč a dokonce přemaluje i tlačítko "Start" (skalní
příznivci Windows se nemusí lekat lze to i vypnout). Vlastní pracovní plocha je
vysoce integrovaná a je tzv. úlohově orientovaná. Znamená to, že chce-li
uživatel vytvořit nový dokument (lhostejno, zda se jedná o text, tabulku,
kresbu či něco jiného), nemusí přemýšlet, který program má spustit, nýbrž již v
prostředí pracovní plochy si vybere typ dokumentu, příp. zvolí šablonu nebo
průvodce (zde nazývaný AutoPilot). Musím přiznat, že tato koncepce je ze
začátku neobvyklá, ale po chvíli si na ni člověk rychle zvykne. Je tak
zabezpečen jednotný přístup k dokumentům, ke zdrojům informací i k programům.
Uživatel si navíc může zřídit několik pracovních ploch pro různé účely, dokonce
jako podklad pracovní plochy může sloužit i soubor HTML.
Jednotlivé součásti
Textový procesor StarWriter poskytuje funkce v podobném rozsahu jako Microsoft
Word 97/2000. Některé funkce jsou dle mého názoru i povedenější (např. práce s
obsahem a rejstříkem), některé ve Wordu 97/2000 nenajdeme (např. tzv. přímý
kurzor nebo možnost schovat pomocná okénka pouze do titulku, jak je to známé z
grafických programů). Načtení dokumentu ve formátu MS Word 97/2000 dopadlo spíš
podprůměrně. U mého testovacího souboru byla sice rozpoznána dvousloupcová
sazba, ale na některých stránkách byl levý sloupec užší a pravý prázdný. U této
anglické verze se vyskytly i problémy s převodem češtiny. Místo písmene "č" byl
vložen znak ukončení odstavce, písmena "ě", "ř" a "ů" zmizela nebo byla
nahrazena mezerou. Tak se zachoval soubor s fonty Unicode, s ostatními fonty
byl výsledek o něco lepší, ale zdaleka ne optimální. Vzhledem k tomu, že
zahraniční recenze se o importu z Wordu 97 do StarWriteru vyjadřují pochvalně,
předpokládám, že v chystané české verzi bude výsledek lepší.
Komplet má zabudovánu podporu Internetu na dobré úrovni. Má vlastní prohlížeč
WWW, klienty pro E-mail, News i FTP. Nabízí také editor HTML podporující
WYSIWIG včetně editoru rámů. Samozřejmá je podpora jazyků Java a Javascript.
Tabulkový procesor nabízí z pohledu použití v kanceláři obvyklé funkce jako
konkurenční produkty. Možnosti grafického ztvárnění jsou tak bohaté, že většina
uživatelů nebude potřebovat další aplikace pro zatraktivnění vzhledu svých
tabulek (je např. možné natáčet obsah buňky od 0 ? do 360 ?). StarCalc
disponuje dostatečným množstvím funkcí, umožňuje analýzy "co by bylo kdyby",
hledání řešení i sledování závislostí mezi buňkami. Pro kancelářsko-obchodní
nasazení je výhodná možnost zapnutí volby "Přesnost výpočtu dle zobrazení",
která zabezpečí, aby se vypočtené hodnoty nelišily od zobrazovaných (Microsoft
Excel zavádí tuto možnost až ve verzi 2000). Načtení souborů ve formátu Excel
97/2000 bylo v pořádku. Z hlediska počtu filtrů pro import a export souborů
nemá patrně StarOffice konkurenci, u nás, kde se nepoužívá taková paleta
různých programů, to však nemá velkou váhu.
Grafické editory StarImage a StarDraw nabízejí opravdu hodně, jejich možnosti
dosahují téměř možností specializovaných grafických programů. Podporují i
funkce 3D, barevné přechody, nasvícení, stínování, textury, různé efekty,
úpravy barevnosti, atd. Rovněž programy StarImpress pro tvorbu prezentací i
StarChart pro grafy nabízejí mnoho možností grafických úprav pro běžnou
kancelář zcela dostačující. Sestavu uzavírá StarSchedule jako plánovací
kalendář s rozdělením na události a úkoly a s dalšími obvyklými funkcemi.
Majitele organizérů Palm potěší podpora těchto zařízení.
Nedostatků jsem nenašel mnoho jeden z nich se týká uživatelského rozhraní.
Dialogová okna pro nastavování parametrů mají sice užitečné tlačítko "Back" či
"Reset" pro návrat k původním hodnotám, ale vadilo mi, že zde není tlačítko
"Použít" a že se tedy změny nastavení projeví až po stisknutí tlačítka OK,
které však zároveň ono okno zavře. Potřebuje-li si uživatel vyzkoušet různá
nastavení, tak si zakliká víc než by ho bavilo.
SHRNUTÍ
Microsoft Works 2000 US602Pro PC SuiteSun StarOffice 5.1 En
Plus: nízká cena verze OEM,lĘdobrý textový procesor,lĘširoké možnosti,
množství šablon a průvodcůĘĘšablony formulářů, kompatibilitaĘĘpodpora a
integrace internetu,
s dokumenty Office97/2000,ĘĘpro nekomerční použití zdarma,
poměr cena/výkoĘĘdostupný pro více platforem
Minus: malý rozsah funkcí,lĘnejednotnost uživatelského prostředí,lĘzatím není
česká verze,
nedostatečná kompatibilitaĘĘnevyváženost jednotlivých součástíĘĘimport formátu
Word 97/2000
s dokumenty Office97/2000ĘĘs chybami
Microsoft, PrahaSoftware602, PrahaPC World, Praha
Tel.: 02/21 77 72 22Tel.: 02/22 01 16 02Tel.: 02/57 08 81 11
Fax: 02/61 19 71 00Fax: 02/22 01 12 18Fax: 02/65 20 812
www.microsoft.cz, www.software602.cz,www.pcworld.cz,
msczech@microsoft.cominfoline@software602.czpcworld@idg.cz
Cena (vč. DPH): 1 780 Kč1 982 Kčzdarma
Platforma: Windows 95/98Windows 95/98 a NT 4.0Windows 95/98 a NT 4.0, Solaris
Linux, OS/2
9 3686 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.