Microsoft zvýší zisky softwarových pirátů

Microsoft se dle vlastních slov snaží novými ochrannými prvky svých produktů dosáhnout dvou věcí aby jeho software n...


Microsoft se dle vlastních slov snaží novými ochrannými prvky svých produktů
dosáhnout dvou věcí aby jeho software nebylo možné nekontrolovaně používat a
aby vymýtil jeho nelegální kopírování (což je do značné míry jedno a to samé).
Podívejme se ale, do jaké míry jeho nové aktivity k těmto cílům vedou.

Myslet si, že lze nějakým způsobem zcela zamezit nelegálnímu kopírování, je
nanejvýš naivní. Skupiny schopných crackerů nacházejí různé metody pro
obcházení podobných ochran jako na běžícím pásu. Díky jejich celosvětovému
propojení pomocí Internetu tak nástroje pro odblokování chráněného softwaru
přicházejí "do světa" prakticky okamžitě s komerčním uvedením příslušných
programů. Mezi jednotlivými skupinami crackerů také dochází k přirozené
rivalitě a soutěžení, kdo dokáže jakou ochranu zdolat rychleji. Díky tomu se
odblokovávací nástroje objevují často i před uvedením softwaru na trh.
Pirátský portál
Dobrou demonstrací činnosti hackerů a crackerů může být hackerský portál
Astalavista (http://astalavista.box.sk). Zde naleznete odkazy na tisíce
nástrojů, které slouží pro odblokování různých programů všeho druhu. Jelikož
nejsou touto cestou de facto programy šířeny, je taková činnost dosti těžko
postižitelná.
Souhrnně řečeno dokonale ochránit software se zatím nikomu nepodařilo a z
principu věci se to ani nikomu podařit nemůže. Lze s jistotou říci, že se to
nepodaří ani Microsoftu.

Možný důsledek
Microsoft ale může paradoxně svým rozhodnutím značně zvýšit zisky (i
společenský kredit) nelegálních distributorů softwaru. V tuto chvíli, kdy
software Microsoftu nebyl nijak chráněn proti kopírování, byly ceny za
nelegální kopie stlačeny na výši několika desetikorun a nelegální vypalovače
tak distribuce takového softwaru ani příliš nezajímala, neboť z ní neplynuly v
podstatě žádné zisky.
V případě, že se takto populární software stane obtížně kopírovatelným, dostane
se do středu zájmu všech pokoutních vypalovačům a ceny za něj porostou velkou
rychlostí společně se zisky "kopírovačů". A jak již bylo uvedeno výše není
otázkou, jestli se podaří software zkopírovat a odblokovat, ale jak rychle se
tak stane.
Díky tomu, že běžní uživatelé nebudou schopni si běžným způsobem opatřit
odblokované kopie aktuálního softwaru, budou nuceni dojít si za profesionálním
pirátem.
Vymýtit v Čechách nelegální kopírování softwaru je věc velmi obtížná (či spíše
nemožná). Při cenách, za které Microsoft v dnešní době software prodává, se
není čemu divit. Pro kolik domácích uživatelů je únosné zakoupení softwaru za
částku, která ve většině případů převyšuje cenu samotného počítače? Drtivá
většina uživatelů se proto i nadále bude uchylovat k jeho nelegálnímu
kopírování z toho prostého důvodu, že na originální nemají peníze. Možná by se
Microsoft divil, co by se softwarovým pirátstvím udělalo desetinásobné zlevnění
jeho produktů.

Takřka jisté důsledky
Podívejme se ale na to, co Microsoft již tak hlasitě neříká a co by si měli
všichni uživatelé (zejména ti legální!) uvědomit. Lze si představit, že si
Microsoft tímto způsobem začne budovat docela kvalitní databázi svých zákazníků
a uživatelů, jejíž součástí se může stát i mnoho "citlivých" informací, které
Microsoftu do ruky prostě nepatří počínaje informacemi o instalovaném softwaru
a sériovými čísly počítačových komponent konče. Podobné databáze s různými
choulostivými údaji se Microsoft už mnohokráte snažil budovat a způsobilo mu to
řadu skandálů. Přesto, jak je vidět, má touhu se o něco podobného pokoušet
znovu a znovu. Že podobné aktivity reputaci Microsoftu nevylepší, je nanejvýš
jasné.
Na pozoru by se měli mít i klasičtí softwaroví distributoři, kteří se doposud
živili pouze přeprodáváním krabicového softwaru bez přidané hodnoty (tzv.
"přehazovači krabic"). Microsoft byl doposud u takovýchto prodejců poměrně
oblíbenou firmou, neboť neprodával prakticky žádný software přímo koncovým
zákazníkům. Právě ohlášená iniciativa může být jen mezikrokem před kompletním
obrácením uvedeného obchodního modelu neboť jak daleko je tento krok od
situace, kdy bude Microsoft distribuovat veškerý software jako "trial" verze
zdarma po Internetu a pro použití jej budeme platit přímo Microsoftu? A celkový
vývoj trhu se softwarem k podobnému modelu postupně spěje.

Závěr
Nejhorší ze všeho je, že uvedený mechanismus zřejmě nejvíce poškodí legální
uživatele, neboť ti budou muset každou svoji legální instalaci Microsoftu
hlásit a v jistém smyslu se doprošovat aktivace svého legálního produktu.
Nelegální uživatele proti tomu nikdo ničím obtěžovat nebude a i nadále si budou
celé firmy instalovat programy z jednoho nelegálního CD.
Přesto ale věřím, že podobný systém určité zlepšení v oblasti čistoty
používaného softwaru přinese. Je ale otázkou, jestli problémy s tím spojené
budou přiměřené získanému efektu.
1 0227 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.