MicroStation/J zvyšuje produktivitu modelování

Nejnovější verzí svého hlavního produktu MicroStation/J, položila firma Bentley Systems základ nové firemní filozof...


Nejnovější verzí svého hlavního produktu MicroStation/J, položila firma Bentley
Systems základ nové firemní
filozofie Bentley Continuum a ustanovila novou kategorii pro celopodnikové
inženýrské modelování. Hlavní cíl zvýšení produktivity pomocí celopodnikového
inženýrského modelování je v MicroStation/J dosažen díky třem výhodám: jádro
Parasolid umožňující objemové modelování, integrované nativní prostředí jazyka
Java a funkčnost produktů MicroStation TriForma, MicroStation Modeler a
MicroStation GeoGraphics.
Technologie jádra Parasolid v MicroStationu/J pochází od společnosti
Unigraphics Solution, dceřiné společnosti firmy EDS, a je díky svým možnostem,
výkonu a stabilitě označována jako nejlepší objemový modelář na trhu. To, že
objemová 3D tělesa vznikají pomocí této technologie, představuje pro uživatele
produktivnější metodu při interakci s vizuálním zobrazením jejich modelu.
Parasolid, nazývaný v MicroStationu/J jako SmartSolidsTM, představuje pokrok v
manipulaci a vizualizaci (technologie QuickVisionGL) objemových modelů.
Jednotliví uživatelé mohou těžit z produktivnějšího uživatelského rozhraní
umožňujícího objemové 3D modelování, organizace mohou přejít od pouhé grafiky
ke skutečným inženýrským simulacím a velké společnosti dosáhnou díky Javě,
programovacímu jazyku Webu, dlouho očekávané informační kontinuity.
MicroStation/J nyní obsahuje virtuální stroj jazyka Java, díky němuž mohou
podniky bez problémů pro své inženýrské projekty využívat Extranet, spojující
jednotlivé spolupracovníky po celém světě bez ohledu na to, zda používají
pracovní stanice, PC nebo mobilní či specializovaná zařízení. Tyto podniky
mohou také sdílet "živé" informace mezi inženýrskými aplikacemi a podnikovými
systémy, jako jsou Oracle nebo SAP. Java v tomto případě umožňuje podnikům
využívat jejich technologii informační infrastruktury a dosáhnout tak plné
provázanosti informací.
Inženýrské sestavy tvořené produkty MicroStation TriForma, MicroStation Modeler
a MicroStation GeoGraphics nabízejí inženýrské nástroje pro oblasti stavebního
inženýrství, strojírenství a geoinženýrství. Zároveň umožňují týmům počítačovou
simulaci vlastností a funkcí inženýrského majetku v době jeho projektování i
využívání.
Například sestava s produktem MicroStation TriForma umožňuje architektonickým
firmám navrhovat stavby produktivnějším způsobem, s aplikací skutečných
architektonických postupů. A to při práci s analytickými nástroji, výpočtech
statického zatížení a automatického generování aktuálních a konkrétních
specifikací včetně půdorysů, řezů a výpisů materiálu.
MicroStation/J obsahuje také množství dalších nových funkcí. Mnoho z těchto
vylepšení, jako je například Web využívající inženýrství, plná podpora OLE,
dávkový tisk, digitální podpisy, vizualizace nebo využívání a správa rastrových
dat, byly poprvé k dispozici členům Bentley SELECTSM v MicroStation SE.
Pro vývojáře představuje MicroStation/J vhodnou platformu pro vývoj
inženýrských aplikací a uživatelských přizpůsobení. Protože je Java nativním
jazykem pro MicroStation/J, mohou být Java a JMDLTM (Java MicroStation
Development Language) programy a komponenty stejně výkonné a integrované s
MicroStation/J jako aplikace napsané v MDL.
Organizace, užívající tento produkt zjistí, že se jedná o program, který je
rychlejší a snadnější pro uživatelské přizpůsobení a začlenění do softwarových
projektů. Java je široce přijímána v rámci softwarového průmyslu a proto jsou
dostupní programátoři, vývojové nástroje a také velmi kvalitní kurzy pro
vývojáře.
Nová architektura MicroStationu/J dovoluje firmě Bentley dále zvyšovat rychlost
uvádění dalších vylepšení tohoto produktu. Blížící se J-Stream vylepšení
zahrnuje nativní podporu pro formát DWG společnosti AutoDesk a MicroStation
Expression, což jsou na Javě založené aplikace umožňující rychlé generování
vizuálních reprezentací a anotací modelu.
Microstation/J je kompatibilní s předcházejícími verzemi MicroStationu a
uživatelské rozhraní je nadmnožinou rozhraní MicroStationu SE. Díky tomu mohou
uživatelé přejít na MicroStation/J bez nutnosti jakéhokoliv tréninku.
MicroStation/J obsahuje plnou podporu formátu DGN, čímž je zajištěna jeho
integrace do existujících projektů bez narušení toku dat. Aplikace vytvořené v
jazycích MDL a MicroStation BASIC lze v prostředí MicroStationu/J používat bez
úprav.
8 2088 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.