MicroStation Modeler SE nyní přináší nové možnosti práce

Společnost Bentley uvedla v březnu na trh novou verzi produktu MicroStation Modeler SE. Jedná se o oblíbený program k vyt...


Společnost Bentley uvedla v březnu na trh novou verzi produktu MicroStation
Modeler SE. Jedná se o oblíbený program k vytváření inženýrských modelů, jejich
designování, vizualizaci, analýze, tvorbě výkresové dokumentace a přípravě
výroby, do něhož je nyní začleněn i program pro rozvinutí plechů a přidána
možnost dynamického modelování.
MicroStation Modeler kombinuje metody parametrického, variačního a na
vlastnostech založeného objemového modelování a nejproduktivnější je jeho
nasazení ve strojírenských a procesních inženýrských týmech, jejichž celkový
úspěch závisí na rychlé tvorbě 2D a 3D inženýrských modelů.
Možnosti MicroStation Modeleru
Na všech platformách podporuje MicroStation Modeler konzistentní a intuitivní
uživatelské rozhraní a flexibilní strukturu příkazů a představuje tak snadno
naučitelný a použitelný nástroj. Z 3D inženýrských modelů je tu možné velmi
snadno vytvářet 2D výkresové předlohy jak jednotlivých částí, tak i výkresy
celkových sestav. Součástí produktu je také úplná skupina nástrojů pro 3D
povrchové modelování, kterou lze použít samostatně nebo v kombinaci s objemovým
modelováním. Fotorealistická vizualizace a rychlá tvorba prototypů pomáhá
uživatelům při převodu jejich nápadů a myšlenek do reality.
Bezešvá integrace zákaznických řešení
Událostmi řízená otevřená architektura MicroStation Modeleru nabízí rychlou a
bezešvou integraci zákaznických řešení a specializovaných aplikací, což z něj v
rámci vývojových projektů dělá cenově výhodný základ pro objemové a povrchové
modelování.
Tato nová úroveň integrace s řešeními pro analýzu a podporu výroby je dostupná
díky tomu, že MicroStation Modeler využí-vá prostředí Bentley MechanicalSpace
Continuum. Toto bezešvé prostředí umožňuje modelovat, pracovat s detaily,
provádět analýzy, simulace a přípravu výroby na základě jediného inženýrského
modelu, pomocí stejného uživatelského rozhraní a bez nutnosti převodu souborů
do jiných formátů. Tento základní inženýrský model obsahuje všechny informace
potřebné pro každý proces a jeho úpravy proto probíhají rychle a efektivně.
Možnosti MicroStation Modeleru SE oproti dřívějšku jsou zdůrazněny začleněním
programu COPRA MetalBlendert pro rozvinutí plechů založených na objemovém
modelování a novým interaktivním 3D řešičem ADAMS od Mechanical Dynamics.
Plechy dnes pouze ve 3D
V minulosti byli inženýři nuceni při přípravě 3D plechů pro výrobu vytvářet 2D
nákresy. Nyní mohou setrvat u 3D objemových těles a MicroStation Modeler SE
automaticky vytvoří výrobní plošné šablony. Uživatel modeluje, vytváří detaily,
analyzuje a vyrábí na základě jediného inženýrského modelu, což zajišťuje
zachování konstrukčních informací a inteligenci modelu po celou dobu zpracování
projektu.
Peter Brooks, viceprezident strojírenských inženýrských produktů v Bentley, k
tomu podotýká: "Z procesu návrhu jsme do objemového modelování a prostředí
MechanicalSpace Continuum přenesli další kritický krok. Únavný proces konverze
modelu z těles do 2D předloh byl kompletně odstraněn. MicroStation Modeler
umožňuje inženýrům navrhovat a testovat plechové části v takovém prostředí,
které si vybrali jako 3D tělesa."
Kromě výhod vyplývajících z objemové technologie, zahrnu-jí vlastnosti plechů
také uživatelsky definovatelné tabulky ohybů, umožňující uživatelům zadávat
vlastní charakteristiky pro různé materiály a stroje. Pro rychlé rozvinutí a
svinutí podle normy DIN je navíc podporován výpočet podle neutrální osy.
Uživatelé také mohou umístit profil ohybu a tak urychlit zpracování.
MicroStation Modeler SE navíc ve vytvořené výkresové dokumentaci popisuje
ohybové čáry.
ADAMS přináší dynamické modelování
Nová schopnost dynamického modelování MicroStation Modeleru SE je plodem
společného vývoje firem Bentley a Mechanical Dynamics.
Dynamické modelování sestav usnadňuje umístění částí do svázaných sestav. Během
komplexních návrhů museli dříve inženýři při optimalizaci umístění částí
postupovat způsobem pokus omyl. Řešič ADAMS nyní zpracovává stupně volnosti v
reálném čase, a MicroStation Modeler SE může dynamicky vést uživatele k
optimálnímu umístění jednotlivých součástí. Na řešení založené navrhování také
uživatelům dovolí rychle a jednoduše umístit části určením nové podmínky. V
každém případě odpovídá výsledná sestava kladeným požadavkům.
"Dynamické modelování sestav je ve strojírenském návrhu důležitým krokem
vpřed," říká Brooks. "Inženýři byli nuceni hrát příliš mnoho zkušebních her,
aby splnili podmínky kladené na sestavy. Díky řešiči ADAMS v MicroStation
Modeleru SE je nyní možné součást rychle umístit při zachování celistvosti
návrhu a integrity sestavy."
Průmyslový analytik a editor CAD/ /CAM Watch Ray Kurland uvedenou skutečnost
komentuje: "Bentley a Mechanical Dynamics jsou prvními, kteří dynamické
modelování sestav nabízejí. Velmi se nám líbí skutečnost, že řešící algoritmy
jsou začleněny přímo do inženýrských nástrojů pro návrh. Pro uživatele to
představuje přístupnější nástroje s širším použitím a v důsledku také
kvalitnější návrh sestav."
Dynamické modelování sestav lze použít při návrhu všech typů sestav.
Automobilové brzdy a tlumící systémy obsahují mnoho podmínek. Přistávací
podvozek letadla nebo průmyslové nůžky jsou tvořeny mnoha provázanými částmi.
Dynamické modelování sestav může také urychlit návrh statických sestav
představované například konzumními produkty jako elektrický holicí strojek,
video nebo telefon.
Marc Harpen, ředitel výzkumu pro D. H. Brown, dodává: "Jsme velmi překvapeni
intuitivností a interaktivitou prostředí, které pro dynamické modelování sestav
nabízí Bentley. Skutečnost, že se pro modelování sestav používá technologie
kinematické analý-zy, je ojedinělá. V rámci nástrojů pro strojírenství
představují tyto vlastnosti špičku."
Dynamické modelování se-stav pomocí řešiče ADAMS bude v MicroStation Modeleru
dostupné v nové Prasolid verzi, která byla předvedena na National Design
Engineering Show (NDES) v Chicagu v druhé polovině března. V rámci programu
Bentley SELECT obdrží všichni uživatelé MicroStation Modeleru SE tento upgrade
zdarma.
(jam)
8 0816 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.