MicroStation: pozdě, ale přece

Na Invexu v roce 1996 jsem s jedním bývalým kolegou dohodl, že budeme uvažovat o sepsání příručky k produktu MicroSt...


Na Invexu v roce 1996 jsem s jedním bývalým kolegou dohodl, že budeme uvažovat
o sepsání příručky k produktu MicroStation, neb na našem trhu nic takového není.
Na přelomu roku 96/97, kdy jsme měli téměř vše připraveno, jsme se dozvěděli,
že podobný úmysl má i nakladatelství Computer Press. Od projektu jsme tedy
odstoupili. Jaké bylo naše překvapení, když o rok později opět na Invexu jsme
knihu ještě neviděli. Objevila se až nyní.
Autor Jan Šlegr rozdělil výklad do 7 hlavních částí a několika dodatků. Hned na
začátku se dozvíme něco o historii firmy Bentley Systems a ozřejmíme si některé
pojmy (procesor a operační paměť, binární kompatibilita). První část je nazvána
Začátečníci, čímž je řečeno vše. Po odstavcích o hardwaru a softwaru je zde
zmínka o instalování (různé platformy) a o ovládání programu. Poté nastupuje
několik teoretických poznámek o "výkresu" a o grafických prvcích (druhy,
vlastnosti). Skutečné kreslení začneme s výběrem a označením prvků a
pokračujeme přes AccuDraw a lineární prvky (úsečka, lomená čára, SmartLine) ke
kružnicím, elipsám, a mnohoúhelníkům. Tyto základní prvky budeme následně
modifikovat (přesun, zaoblení), přičemž si vyzdvihneme funkci schránky.
Každý výkres obsahuje text a proto je tomuto fenoménu věnována samostatná
kapitola (fonty, vlastnosti, řez, řádkování, rozpal, sklon, zarovnání). Abychom
zefektnili naši práci s produktem, je rozumné seznámit se s buňkami autor
vysvětluje, co to je, k čemu to slouží, jak se s nimi pracuje. Dále je
nastíněno šrafování a vzorování a následně i práce s kótami. Jelikož jsme téměř
u konce části určené začátečníkům, nesmí chybět výklad o tisku (nejprve něco o
HW a grafických jazycích, pohled a ohrada, konfigurační soubor pro plotr,
dialogová okna pro tisk) a o ukončení práce s programem.
Následujících 100 stran je určeno pokročilejším uživatelům; nejprve si
vysvětlíme pojem multičáry. V kapitole o křivkách autor píše o bodových
křivkách a především o B-spline křivkách (parametry, různé metody tvorby),
neopomíjí však ani křivkový kalkulátor (křivka generovaná na základě
matematického předpisu funkce). V další části je výklad zaměřen na referenční
výkresy a tudíž na zobrazení, připojení, vrstvy, pořadí vykreslování a jeho
hloubku. Poté si přečteme o složených prvcích, prohloubíme si znalosti o práci
s oblouky, o uzamykání prvků, o izometrii.
V části věnované dalším "textovým možnotem" autor upozorňuje na funkce, jako je
doplnitelná pozice, textové uzly, vyhledání a záměna řetězce, a také zdůrazní
zásadní rozdíl mezi textem a popisy (a rovněž poznámkou a praporkem). A jelikož
jsme již pokročilí, vrhneme se do problematiky 3D zobrazení způsob zobrazení,
promítání středové a rovnoběžné, drátová síť versus skryté hrany, konstantní a
Phongovo stínování. Mezi základní 3D tělesa v MicroStation patří kvádr, koule,
válec, kužel, prstenec, výseč, ze kterých lze odvodit "vytažením" či rotací
tělesa další. Nesmíme zapomenout na vizualizaci (stínováním či viditelnými
hranami), osvětlení (různými druhy světla) a stínování.
Před informacemi o tisku 3D objektů se ještě dočteme o vytvoření řezu.
Profesionálům (4. díl) je určeno již pouze 60 stran, které začínají poznámkou o
definování materiálů a o animaci. O rastrových referenčních souborech (novince
v MicroStation 95) je pojednáno obšírněji, stejně tak jako o měření (určení
délek, poloměru, úhlu, tolerance, zobrazení těžiště, měření obsahu). Co se týče
exportu a importu, jsou v samostatné části zmíněny formáty CGM, DWG, DXF, GRD,
IGES, RIB. Ke konci této části nalezneme kapitoly o B-spline plochách, o
organizaci výkresu (vrstvy), o pomocných souřadných systémech a o programu EdG.
V části E autor podrobněji rozebírá instalování a konfigurování systému. Na
necelých 20 stránkách je v části F vyloženo programování ("makrování") v
produktu MicroStation 95. Část G je telegrafickým popisem těchto utilit:
Calculat, Celllink, Dbcheck, Dbtotag, Fixrange, Fontedit, Magnify, Scltxt,
Slideshw. Poslední částí je dodatek, ve kterém mimo jiné nalezneme
dvoupísmenové příkazy MicroStation, anglicko-český slovník názvů palet a
nástrojů. Obsáhlý rejstřík "okupuje" 9 posledních stránek.
Celý text je doprovázen množstvím poznámek a tipů, kterými autor sděluje cenné
dosti často autentické rady a zkušenosti. Sled kapitol je vyhovující; některým
čtenářům se ale nemusí příliš líbit, že o jednotlivých problémech se dočteme na
více místech (začátečník, pokročilý, profesionál). Opět si myslím, že číslování
kapitol by zlepšilo orientaci v knize (zvláště pokud občas vypadne nadpis
subkapitoly např. Kužel na str. 215).
Myslím si, že v knize s touto problematikou by se autor neměl unavovat byť
letmým popisem hardwaru počítače; tyto vsuvky působí rušivě. Poněkud mě zmátly
ikonky uvozující a vévodící každé kapitole, než jsem si uvědomil, že přinášejí
vždy humorný prvek jsou totiž v klasické perspektivní geometrii nereálné (těžko
lze popsat, je nutno vidět). Autor používá zásadně termínu font (dokonce ani v
rejstříku nenarazíme na pojem písmo). Text je sepsán standardní formou (a tudíž
bez zbytečného "roští"). Domnívám se však, že zvláště pro začátečníky by výklad
mohl být srozumitelnější a názornější zvláště u této skupiny by se hodilo
přidat více příkladů a více popsat význam (základních) funkcí. Jednotlivé části
by klidně mohly být napsány odlišným "jazykem" takto bych si představoval knihu
určenou nejširšímu okruhu. Proto se domnívám, že kniha není nejvhodnější pro
úplné začátečníky. Pokud nějaký novic uvidí oněch téměř 500 stran, musí být
zarmoucen. Možná by stálo za úvahu sepsat raději menší knihu skutečně úvodní
cca 150 stran (bez 3D zobrazení a konfigurace) a druhou knihu sepsat jako
"pokračovací", ve které bychom se dočetli i více o programování. Protože ale
nic jiného neexistuje (a také pro vcelku příznivou cenu), není pochyb o tom, že
u každého PC s programem MicroStation by tato příručka neměla chybět.
(Jan Šlegr: MicroStation 95 Referenční příručka uživatele. Computer Press,
Praha 1998. 480 stran, 330 Kč.)
8 1909 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.