Middlewarová konference v Praze

Pražský hotel Don Giovanni se stane v pondělí 25. února dějištěm konference věnované integraci middlewarových techn...


Pražský hotel Don Giovanni se stane v pondělí 25. února dějištěm konference
věnované integraci middlewarových technologií, mezi něž patří např. CORBA, EJB,
XML, SOAP nebo .Net. Vítáni budou všichni, kdo chtějí získat přehled o
otevřených standardech.
Pořadatelem konference, která je součástí seriálu akcí připravovaných ve 14
evropských metropolích, je sdružení OMG (Object Management Group), mezi jehož
členy patří více než 800 firem pohybujících se zejména v oblasti vývoje a
správy podnikových aplikací. Tato skupina nedávno představila svou iniciativu
nazvanou MDA (Model Driven Architecture), jejímž cílem je vytvořit nástroje
nezbytné pro integraci současných middlewarových technologií a programovacích
jazyků. Založena je na standardech OMG (např. UML) a pokrývá celý životní
cyklus aplikací od návrhu přes implementaci a integraci až po správu. Kromě
samotné architektury MDA a její implementace v reálném světě (Fred Waskiewicz,
OMG) budou další přednášky věnovány také nástrojům pro rychlou integraci
podnikových aplikací (Martin Raim, Borland), webovým službám a kompozitním
aplikacím (Steve Glagow, HP) a dalším tématům. Computerworld je mediálním
partnerem konference.

Podrobnější informace o akci včetně aktuálního programu a anotací jednotlivých
přednášek naleznete na adrese www.ltt.de/omg-days.2002/.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.