Miliardová pokuta by Sun nezruinovala

Nejen v souvislosti s uzavřením formální dohody o urovnání všech nároků v probíhajícím soudním sporu se společno...


Nejen v souvislosti s uzavřením formální dohody o urovnání všech nároků v
probíhajícím soudním sporu se společností Eastman Kodak Company, v rámci které
Sun zaplatil jako mimosoudní vyrovnání částku 92 milionů dolarů, jsme o
rozhovor požádali generálního ředitele české pobočky Sun Microsystems Zdeňka
Pilze.

Na začátku soudního sporu Sunu a společnosti Kodak o porušování licencí na
patenty se hovořilo o částce přesahující miliardu dolarů. Jaké jsou podmínky
formální dohody a jak by se případná nutnost zaplacení více než miliardové
pokuty projevila na hospodaření Sunu?
Soudní pře Sunu se společností Kodak u newyorského soudu skončila mimosoudním
vyrovnáním. Po zaplacení částky 92 milionu dolarů získá Sun licenci na všechny
patenty společnosti Kodak související s technologií Java a na patenty, které
byly předmětem žaloby, pro jakékoli účely. Smlouva o mimosoudním urovnání
ujišťuje zákazníky po celém světě, že Sun bude stát za svými produkty a
intelektuálním vlastnictvím, a odstraňuje nejistotu, která by mohla vzniknout v
důsledku protahovaného soudního sporu a možných odvolání.
V této souvislosti bych chtěl připomenout několik důležitých momentů. Java byla
představena a uvedena na trh v roce 1996, ale s jejím vývojem se samozřejmě
začalo o několik let dříve. Kodak koupil zmiňované patenty tuším v roce 1997.
Proč tedy někdo kupoval patenty, které už jsou porušeny někým jiným? Takže to
může být vnímáno jako snaha vylepšit své hospodaření na úkor někoho jiného.
Pokud bych přesto měl připustit, a to byly opravdu pouze hypotézy, že by Sun
měl zaplatit miliardovou pokutu, což by byla zcela jistě věc velmi nepříjemná,
řekl bych, že ani toto by naši firmu nezruinovalo. Sun má dnes totiž k
dispozici poměrně vysokou částku ve formě volných peněžních prostředků, a to ve
výši 7,6 miliardy dolarů.

Jak hodnotíte současnou pozici Sunu na světovém trhu?
Myslím si, že pozice Sunu na světovém trhu je v oblasti Unixu stále stejná,
jako byla tehdy před 7 lety, kdy jsem do Sunu nastupoval. Řekl bych, že dokonce
nebyla tak dobrá jako nyní. My jsme se dostali v době technologického boomu na
přelomu století na špičku unixového trhu, kde se stále držíme.
Vždy, a to je moje zkušenost ze sportu, je obtížnější obhajovat první místo,
než se na něj dostávat. Takže neříkám, že je to lehké, ale snažíme se tuto
pozici udržet a zatím se nám to snad daří. Ale musím říci, že to stojí hodně
sil, protože naše konkurence, která kdysi v 90. letech zaspala, když se
soustředila na vývoj jiných než unixových systémů, by si teď ráda z tohoto
koláče kus ukousla a udělá pro to cokoliv.

Je ta situace stejná i na českém trhu?
V tomto směru bych řekl, že na českém trhu to není úplně stejné. Když se
podíváte po jednotlivých zemích okolo nás, do západní Evropy, Německa, Velké
Británie, Polska, nedá se říci, že pozice Sunu je stejná ve všech těchto
zemích. Většinou má navrch ta firma, která v této zemi byla historicky nejdéle.
Sun v České republice je asi v tomto směru výjimkou a má na IT trhu dobrou
pozici.

Jakou roli dnes ve strategii Sunu hraje Linux?
Může to působit dojmem, že Sun přišel s podporou Linuxu později než ostatní.
Bylo to dáno tím, že jsme byli zaměřeni na úzkou část IT trhu. Nehledali jsme
nové příležitosti a možnosti, jako to často donuceni okolnostmi dělali ostatní.
Ale v době, kdy Linux začal dospívat, se Sun začal Linuxem zabývat a začal ho
velmi vážně podporovat.
Myslím, že jsme k tomu přistoupili seriózněji než mnozí jiní. Když se podíváte
dnes do produktového portfolia naší společnosti, tak zjistíte, že naši
zákazníci mohou nejen provozovat Linux na našich systémech serverech a
pracovních stanicích, ale máme k dispozici i vlastní softwarové technologie,
které se opírají o Linux. Příkladem může být náš Java Desktop System, který je
postavený na linuxovém jádru. Uživatelé těží nejen z toho, že JDS stojí na
Linuxu, a ten lépe spravuje hardwarové zdroje. Uživatel současně nepozná, díky
celkovému konceptu Java Desktopu, že pracuje s Linuxem.
Dalším důkazem podpory Linuxu je také to, že portujeme další softwarové
produkty, jako např. StarOffice, OpenOffice.org, Java SDK, Sun Java System
Application Server, Messaging Server, Portal Server a další, na Linux.

Znamená ohlášená možnost nativního provozování linuxových aplikací (project
Janus) v Solarisu 10 spíše podporu, nebo vyhlášení války Linuxu? Jaká je odezva
ze strany uživatelů?
Myslím, že hledat v tomto ohlášení nějakou senzaci a vyhlášení války Linuxu by
bylo přinejmenším krátkozraké. Sun se snaží podporovat linuxovou komunitu i
tím, že jí dal zdarma k dispozici různé softwarové nástroje. Pro nás Linux, v
určité části spektra operačních systémů a aplikací, hraje důležitou roli.
Linuxoví uživatelé dříve nemohli své aplikace dostat do datových center,
zatímco nyní se Solarisem 10 se jim taková možnost otevírá. Já to tedy vidím
spíše jako podporu než vyhlášení války.

S Linuxem souvisí i problematika open source obecně. Můžete stručně fenomén
otevřených zdrojů okomentovat?
Sun drží primát v množství řádků kódu poskytnutých open source. Příklady jsou
dostatečně známé NetBeans, StarOffice a ve velmi blízké budoucnosti i Solaris.
Rád bych ale zdůraznil, že v podpoře open source a open standardů Česká
republika výrazně zaostává za stavem, který dnes panuje v Evropské unii.
Český trh je v tomto směru deformován, a pokud se chceme bavit o liberalizaci
trhu, tak open standardy jsou tématem, kde má Česká republika velké rezervy, a
to nejen z pohledu možných úspor.

Čekáte v této souvislosti, že by nějaká vládní aktivita pomohla tomu, aby
nasazení open source technologií ve státní správě a samosprávě rozšiřovalo
tempem, které je obvyklé v Evropské unii?
Určitě, protože v Evropě tato iniciativa vychází z vládních usnesení, vládních
doporučení a já tady zatím takovéto doporučení postrádám. Je zajímavé, že na
úrovni vlády k tomu zatím nedospěli, ačkoli na lokálních úrovních se open
source uplatňuje, i když oficiálně nikým nedoporučován.
Prosadil se tam z jednoho prostého důvodu. Obecní či krajské úřady totiž začaly
počítat a chovají se, bohužel to tak musím říct, ekonomičtěji než vláda a
jednotlivá ministerstva. Existují konkrétní příklady městských úřadů, kde je
open source hlavním používaným zdrojem.

Před časem Sun koupil technologii NetBeans od českého vývojářského týmu pod
vedením Romana Staňka. Jak s odstupem času hodnotíte tuto akvizici a jaká je
budoucnost této technologie?
Sám za sebe hovoří fakt, že vývojový tým tehdy, když Sun tuto firmu kupoval od
Romana Staňka a jeho společníků, čítal necelých 40 lidí, a dnes má 130
zaměstnanců. V současné době Sun provádí určitou konsolidaci svých vývojových
center po celém světě, přičemž pražské vývojové centrum patří mezi ty
nejvýznamnější. V současné době probíhá interní výběrové řízení na vývojová
centra, kde by chtěl Sun do budoucna dále investovat a pokračovat v jejich
rozvoji.
Konkurenty pražského centra vývoje jsou Peking v Číně, Bangalore v Indii a
Petrohrad v Rusku. Všechno jsou to trhy co do velikosti nesrovnatelné s Českou
republikou. Máme tedy silnou vnitrofiremní konkurenci. Uvědomujeme si celou
řadu našich nevýhod oproti těmto obrům. Na druhou stranu má Česká republika
celou řadu výhod, plynoucích nejenom z členství v Evropské unii.
Určitě bude zajímavé sledovat, jak tento boj dopadne. Některá centra budou
muset z kola ven a věříme, že ten, kdo vypadne, nebude právě Praha.
Spolupracujeme na tom i s agenturou CzechInvest, která se snaží najít zajímavé
investiční pobídky pro vedení Sunu.

S jakým předsevzetím jste poprvé usedal do křesla generálního ředitele?
Nechtěl bych oddělovat svoje osobní předsevzetí od týmu, se kterým pracuji,
protože se cítím být jeho součástí. Vzhledem k tomu, že jsem byl v minulosti
aktivní sportovec a do dneška sportuji, a jsem tedy soutěživý typ, tak bych
rád, aby Sun v České republice byl jasná jednička na unixovém trhu. Rád bych,
abychom byli vnímáni jako firma, která co slíbí, to dodrží. Zatím se nám to
snad daří. Byl bych rád, aby Sun pokračoval v růstu, alespoň jako v posledních
deseti letech.
Chtěl bych využít všechna pozitiva, které tady zanechali moji předchůdci, k
tomu přidat své zkušenosti a dále akcelerovat Sun zejména po obchodní stránce.
Tedy abychom byli ještě aktivnější na trhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.