Ministerstvo vnitra ČR oznámilo výsledek soutěže

Na tiskové konferenci dne 17. dubna, za účasti náměstků ministra Ing. J. Kopřivy a Ing. B. Valvody, byl oficiálně ozn...


Na tiskové konferenci dne 17. dubna, za účasti náměstků ministra Ing. J.
Kopřivy a Ing. B. Valvody, byl oficiálně oznámen výsledek obchodní veřejné
soutěže Ministerstva vnitra ČR na pronájem Ekonomického informačního systému.
Výsledek jednání meziresortní komise pro posouzení nabídek vyzněl jednoznačně
pro IBM ČR, na druhém a třetím místě skončily firmy Siemens Nixdorf a AUROTON
Computer.
Obchodní veřejná soutěž byla MV ČR vyhlášena 16. července 1997 s cílem
poskytnutí pronájmu aplikačních produktů, technologické infrastruktury i
souvisejících služeb pro organizační jednotky Ministerstva vnitra ČR a Policie
ČR. Plnění veřejné zakázky zahrnuje pronájem základních aplikačních produktů a
ekonomického informačního systému Účetnictví pro rozpočtové organizace a
Analytická evidence majetku, včetně potřebného technologického vybavení na dobu
6 let s opčním právem na dobu dalších 2 let. Zakázka v sobě zahrnuje realizaci
projektu, konfiguraci a nasazení navrženého řešení.
Nabídky byly přijímány do 28. srpna 1997. Podáno jich bylo celkem 7, komise při
otevírání obálek vyřadila nabídku PVT. Mezirezortní komise pro posouzení a
hodnocení nabídek měla 11 členů (mj. zástupce ministerstva financí,
ministerstva průmyslu a obchodu). Po uzávěrce soutěže proběhlo celkem 7 jednání
této komise, která při posuzování vyřadila nabídky firem ORTEX, EDS a BULL z
důvodu nesplnění podmínek soutěže.
Uchazečům společnostem Siemens Nixdorf, AUROTON a IBM bylo dne 10. března
doručeno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, čímž zadavatel zahájil jednání
o uzavření nájemní smlouvy s vítězným uchazečem. Smlouva mezi MV ČR a IBM ČR
byla podepsána den před vypršením zákonné 30denní lhůty, 9. dubna 1998.
Podmínky sjednané ve smlouvě zaručují, že odpovědnost za provoz a vlastnosti
poskytnutých technických a programových prostředků, včetně jejich údržby,
případně obměny po celou dobu pronájmu, nese dodavatel. A to za cenu, která je
stanovena jako pevná ve výši 359 milionů Kč, a která v sobě zahrnuje i inflaci
a DPH při současné zákonné sazbě na celé období šesti let. Ředitelem projektu
byl jmenován Přemysl Hrubý, který je plně odpovědný za plnění úkolů
ministerstva a za dosažení cílů definovaných v analytickém řešení EKIS.
8 0868 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.