Mistrovství v Delphi 3

Nedávno vyšla kniha, kterou tuzemští čtenáři již dlouho očekávali Mistrovství v Delphi 3. Nástroj Delphi od firmy ...


Nedávno vyšla kniha, kterou tuzemští čtenáři již dlouho očekávali Mistrovství v
Delphi 3. Nástroj Delphi od firmy Inprise (dříve Borland) se v našich zemích
ujal a stal se nesmírně populárním a proto je po podobných knihách pochopitelně
poptávka.
Jde o knihu poměrně masivní, která probírá Delphi opravdu skrz naskrz. Kniha je
určena pro uživatele na všech úrovních pokročilosti. Nabízí se tedy myšlenka
vydání dvou nezávislých publikací, kde by jedna byla určena jen pro začátečníky
a druhá spíše pro profesionály. Začátečníci totiž jistě neocení takové věci,
jako je tvorba vícevrstevných aplikací.
Mistrovství v Delphi 3 je rozděleno na 6 částí. První část je věnována
základním informacím Delphi. Jsou zde rozebrány novinky verze 3, práce s
integrovaným prostředím a jazyk Object Pascal. Druhá část je zaměřena na
vizuální vývoj v integrovaném prostředí. Zde jsou probírány zejména jednotlivé
vizuální komponenty, tvorba různých typů aplikací a volby překladače. Třetí
část knihy je věnována databázím. Zde autoři popisují přístup k lokálním
databázím i SQL databázím. Jsou zde popsány různé databázové komponenty a
nástroje, komponenty Quick Reports a princip vytváření vícevrstevných aplikací.
Ve čtvrté části se seznámíte s vývojem komponent. Je zde popsána tvorba
komponent a práce s balíčky. V části páté jsou koncentrovány informace o
technologii OLE, COM a ActiveX, což je vlastně balík technologií pro vizuální
tvorbu komponent, nezávislých na vývojovém prostředku. Poslední, pátá část se
zabývá různými pokročilými tématy. Jsou to konkrétně práce s grafikou, tisk z
aplikací v Delphi, práce s vlákny, programování knihoven DLL, testování a
ladění, vytváření webových aplikací v Delphi, práce s rozhraním "Delphi Open
Tools", spolupráce s C++, práce s funkcemi Windows API a volání thunking.
Jak je tedy vidět, publikace se spíše zaměřuje na obtížnější oblasti
programování v Delphi autoři neztrácejí příliš mnoho času popisem základních
komponent a jednoduchých programových úkonů. Naopak je kladen větší důraz na
témata, která jsou určena pro profesionály, na témata, která jsou specifickou
vlastností Delphi anebo na témata, do kterých nelze snadno proniknout metodou
pokus-omyl.
Ke knize se dodává také CD-ROM, který obsahuje především příklady z knihy.
Najdeme zde však také demoverze různých dalších nástrojů a doplňků, které vám
mohou pomoci při vývoji.
Myslím, že publikace jako celek je poměrně zdařilá. Pokud často pracujete s
Delphi a nemáte přístup k originálním manuálům, nebo pokud nevládnete velmi
dobrou angličtinou, bude vám tato kniha jistě cenným pomocníkem.
(T. Miller, D. Power a kol.: Mistrovství v Delphi 3, vydal Computer Press
(originál QUE) r. 1998, 1 132 stran, 995 Kč)
9 0534 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.