Mluvení bez mluvení

Alternativa pro hlučné prostory Rozeznávat řeč, aniž by bylo nutné hovořit, dokáže nové zařízení od společnosti ...


Alternativa pro hlučné prostory
Rozeznávat řeč, aniž by bylo nutné hovořit, dokáže nové zařízení od společnosti
NTT DoCoMo. Největší japonský mobilní operátor na jeho vývoji pracoval řadu let.
Systém, jehož prototyp byl představen v Tokiu, pracuje na principu analýzy
elektrických vzruchů, které vznikají při svalových pohybech během mluvení. Ty
snímá přístroj EMG (ElectroMyoGraphy). V podstatě jde o to, že uživatel
pohybuje ústy a jazykem tak, jako kdyby mluvil, ale nemusí přitom používat
hlasivky (jde tedy o druh mimiky). Nový systém je podle tvůrců vhodný zejména
do hlučných prostředí, kde je téměř nemožné srozumitelně mluvit, anebo do míst,
kde je mluvení nevhodné.
Pro snímání elektrických vzruchů jsou využity tři elektrody, které jsou
umístěny na různých částech obličeje. V ukázce, ze které je připojená
fotografie, má figurant umístěny elektrody na palci, ukazováčku a
prostředníčku. Ty si poté přiložil ke spodní části brady, k hornímu rtu a ke
tváři.
Další inovací od firmy NTT DoCoMo je trojrozměrný zvukový systém určený pro
mobilní telefony. Jeho princip spočívá v tom, že volaný slyší zvuk ze směru, v
jakém se od něj volající nachází. Přestože se volaný otáčí, pomocí regulace
zvuku v stereofonních sluchátkách zůstává směr zvuku konstantní. To
zjednodušuje například vzájemné hledání v davu lidí nebo v nepřehledných
místech.
Aby mohla být nová technika využita, musejí být oba komunikující protějšky
vybaveni sluchátky pro obě uši a jedním ze systémů určujících aktuální polohu
vůči světovým stranám.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.