Mluvte, nejsem bez srdce

Soubor dvou CD-ROMů pro výuku němčiny nabízí nakladatelství LEDA v licenci francouzské firmy Auralog. Cílovou skupino...


Soubor dvou CD-ROMů pro výuku němčiny nabízí nakladatelství LEDA v licenci
francouzské firmy Auralog. Cílovou skupinou jsou studenti všech věkových
kategorií, od začátečníků až po středně pokročilé.
Instalace probíhá zcela automaticky vložením CD do mechaniky. Na pevném disku
program zabere 9,46 MB. Předpokladem pro plnohodnotné využití programu jsou
mikrofon a reproduktory slušné kvality.
Počítá se s tím, že uživatelem bude i naprostý nováček na poli výpočetní
techniky.
Stránka obsahová
1. Základem celé výuky je dialog. Zvyšováním nastavené náročnosti nejprve
přejdeme do stadia, kdy v okně již nebude kladená otázka zobrazena a student
musí vybírat z nabízených reakcí jen z náslechu. V posledním a nejvyšším stupni
náročnosti již student nedostává na obrazovce k výběru 3 nabízené reakce, musí
si pamatovat, jak na kterou otázku v předchozích nižších stupních náročnosti
reagoval.
2. Cvičení výslovnosti nejsilnější argument pro zakoupení tohoto produktu.
Místo prostého napodobení zvukové podoby, eventuálně subjektivního porovnání
vlastní výslovnosti s předlohou, nabízí objektivní srovnání grafické podoby
dvou zvukových záznamů, zajišťující výuku jak intonace, tak i časového průběhu
vyslovované věty.
3. Procvičování gramatiky a slovní zásoby asociace slov/hledání antonym,
vyplňování mezer ve větách, uspořádání slov, písmenková šibenice hádání slov,
diktát (tento druh procvičování je novinkou, která u předchozích generací
výukových programů nebyla).
První 3 položky jsou známy i z učebnic, interaktivita jim však přidává na
zajímavosti. Následující 2 jsou však již typicky interaktivní výukou. Zejména
diktát s velmi dobře ošetřenou interakcí, kdy po nesprávném zápisu nabízí
červeným kolečkem zvýrazněná místa s chybným pravopisem, bude výbornou pomůckou.
Každé CD obsahuje celkem 6 tematických okruhů, a to zdařile vybraných.
Podchycují nejčastější situace, kdy cizinec musí porozumět německým rodilým
mluvčím, kteří rozhodně nemají v popisu práce mluvit na něj pomalu a
srozumitelně.
Hodnocení
CD je vhodné především pro studenty, kteří již v předchozím studiu zvládli
dostatečně rozsáhlou slovní zásobu a potřebují procvičování výslovnosti.
Nejsilnější konkurenční vlastností produktu je skutečnost, že z výuky
výslovnosti odstraňuje subjektivitu vlastním uchem porovnávám, zda vyslovuji
stejně jako předloha. S tímto programem se při troše trpělivosti mohou naučit
správně vyslovovat i lidé, nemající vůbec žádný hudební sluch, jehož je jinak k
pochycení výslovnosti cizího jazyka zapotřebí.
Program dobře procvičuje paměť na delší sekvence cizího jazyka. Při nejvyšší
náročnosti, kdy na slyšenou otázku musíme správně reagovat nikoli volbou z
obrazovky, ale z vlastní paměti, chtě nechtě musíme být schopni zapamatování
většího množství vět.
Zejména je nutno jej chápat jako jednu z pomůcek byť velmi dobrou, nikoli však
jedinou. Základní disciplínou výuky každého jazyka je totiž vytvoření vazby
mezi předmětem (jeho obrazem), ať již konkrétním (stůl) nebo abstraktním
(chuť), a jeho cizojazyčným pojmenováním. Tuto disciplínu program probírá díky
hojným obrázkům také, ale spíše jen okrajově.
0 1822 / wepn
SHRNUTÍ
Talk to Me
Program pro výuku němčiny
lPlus: přednosti interaktivní výuky, kontrola výslovnosti, volba témat
lMinus: nedostatečná vazba mezi předmětem a jeho pojmenováním
lLEDA, s. r. o., 263 01 Voznice,
pražská kancelář Křesomyslova 14, Praha 4
lTel.: 02/61 21 99 47
www.leda.cz
lCena: 1 480 Kč (jedno CD včetně DPH)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.