Mlžiti budou do skonání světa

"Změny, ke kterým v naší společnosti dochází, nám pomohou ještě lépe sloužit našim zákazníkům," zaznělo z ús...


"Změny, ke kterým v naší společnosti dochází, nám pomohou ještě lépe sloužit
našim zákazníkům," zaznělo z úst řečníka a posluchači si v té chvíli začali v
hlavě dávat dohromady skutečný význam pronesených slov. Obraz reality v
zrcadlech oficiálních prohlášení bývá mnohem krásnější než realita samotná.
Je vždycky fascinující sledovat, jak se PR (Public Relations) oddělení firem
dokážou vypořádat s jakoukoli informací o své organizaci. Obzvláště zajímavým
se v tomto ohledu ukázal minulý rok, kdy byla řada společností vývojem událostí
přinucena snižovat počty zaměstnanců, škrtat rozpočty na výzkum a vývoj
produktů i odprodávat některé své části. (V této souvislosti stojí za zmínku
povzbudivý fakt, že českým pobočkám zahraničních firem se mnohdy dařilo
překračovat plány.)
Je-li společnost nucena přistupovat k některým z výše uvedených nepopulárních
úsporných opatření, pak zpravidla "vedení firmy přistoupilo za účelem lepší
služby svým zákazníkům k restrukturalizaci aktivit společnosti, která v
budoucnu povede k dalšímu posílení jejího postavení na trhu". Pokud se současně
mění vedení, pak se "dosavadní výkonný ředitel rozhodl využít svých schopností
a zkušeností na nových pozicích, které naše dynamická doba nabízí".
Bez zajímavosti ovšem nejsou ani zcela běžné zprávy, zabalené do toho správného
hávu. Pokud je společnost pátá na trhu v počtu prodaných přepínačů, pak to
nebývá důvodem k velkolepým oslavám. Zpráva o tom, že firma "předhonila dosud
vedoucí společnost v prodeji 6portových L2 přepínačů určených pro trh SOHO v
regionu EMEA" už zavání trhákem.
Velmi často se stává, že se uvedení nějakého produktu opozdí oproti předem
ohlášenému termínu. Pak samozřejmě není na vině liknavost zaměstnanců firmy,
neschopnost vedení nebo technické problémy. Právě naopak: "Tvrdě pracujeme na
tom, abychom produkt dokonale připravili a vyladili jej přesně podle aktuálních
potřeb zákazníků," vysvětlí tiskové prohlášení firmy.
Ještě lepší než slova bývají grafy. Samozřejmě ty správně zvolené. Je rozdíl
mezi naším a konkurenčním sloupcem grafu, ukazujícím náš náskok v objemu
prodeje příliš malý? Snadná pomoc. Posuneme osu x. Je-li naopak náskok
konkurence příliš velký, je třeba zvolit logaritmické měřítko osy y.
V poslední době se v souvislosti s mobilními telefony často hovoří o potřebě
růstu podílu příjmů z datových služeb. "Podíl příjmů z nehlasových služeb
dosáhl 18 %," říká oficiální prohlášení operátora. To je číslo, které zjevně
pěkně odráží žádoucí trend. Ovšem jen do chvíle, kdy se stane zřejmým, že k
nehlasovým službám patří (logicky) i SMS. A podíl dat bez SMS? To je samozřej
mě "citlivá informace, jejíž znalost by mohla napomoci konkurentům".
Zdaleka ne všechny informace, které jsou součástí oficiálních prohlášení, jsou
výrazně přibarveny. A zdaleka ne vše, co firmy publikují, je čistá pravda. Je
prostě třeba pečlivě měřit a vybírat.
(Konkrétní jména firem byla vynechána, skutečné citace mírně pozměněny. Cílem
těchto úprav pochopitelně bylo další zvýšení přidané hodnoty publikovaného
textu.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.