Mnemotechniky a jim podobné

[mnemotechnika pomocné metody a prostředky podporující lepší zapamatování. Využívá principu asociace; poznatek, kte...


[mnemotechnika pomocné metody a prostředky podporující lepší zapamatování.
Využívá principu asociace; poznatek, který se osvojuje, je spojen s názornou
představou, podobnou myšlenkou nebo symbolem, s kterým je uložen do paměti.]
Česká multimediální
encyklopedie
Přístupů k učení je mnoho, většina z nich je ovšem jaksi vnější, snažící se
vytvořit pro učení ideální podmínky. Existují ovšem techniky či triky podstatně
ulehčující učení velkého množství dat nazpaměť (což je typické pro cizí
jazyky), které na základě znalosti slabin lidského myšlení a důkladného studia
struktury dat, která se chceme naučit, umožní studujícímu dělat až neuvěřitelné
skoky v učení.
Tady si pro ilustraci uvedeme tři takové, používané při učení se jazykům.
Jejich použití v praxi si ovšem vyžádá důkladnější prozkoumání. Podobné
principy ostatně zcela určitě nalezneme ve výukových programech, které jsou na
našem trhu k dispozici.
Technika LinkWord
Technika LinkWord (spojování slov) využívá obrázků pro vytváření asociačního
spojení mezi slovy v jednom a druhém jazyce. Zde následuje několik příkladů
tohoto postupu:
české francouzské slovíčko:
koberec tapis obraz zdobného orientálního koberce
mrzutý grognon mrzutý muž vrčící podrážděním
škádlit taquiner žena škádlí svého muže při koupání
Technika byla formalizována Dr. Michaelem Gruneborgem. Odpovídající knihy byly
vydány pro mnoho párů jazyků, především pro vytváření základní slovní zásoby
(cca 1 000 slov) u začátečníků. Tvrdívá se, že toto množství slov se touto
metodou dá naučit během 10 hodin.
Mnemotechnika Románského pokoje
Již po staletí se vytvářejí mnemotechniky, které zefektivňují ukládání údajů do
lidské paměti jejich strukturalizací. Je to čistě osobní, interní záležitost
(formální myšlenkový postup) a ani programy, jako je v tomto tématu zmiňované
SuperMemo, je nemohou uživateli vnutit.
Každá mnemotechnika je souhrnem pravidel, jak postupně umisťovat učená fakta
např. na myšlenou geometrickou strukturu. Existují programy (této kategorii se
také říká "mind mapping" software), které umožňují tyto struktury graficky
vizualizovat. U některých mnemotechnik se dokonce dá vyčíslit, kolik informací
mohou pojmout (např. u Románského pokoje se uvádí asi 10 000 položek).
Typickým příkladem je mnemotechnika Románského pokoje, my si ovšem ukazujeme
její konkrétnější variantu "Město jazyků," uzpůsobenou Dominikem OBrienem pro
studium jazyků. Základním principem je, že základní slovní zásoba jazyku
odpovídá každodenním záležitostem, věcem, které typicky nalezneme v malém
městečku, přičemž bychom měli volit nějaké nám známé. Totéž platí o objektech,
na které bychom si vždy měli snadno vzpomenout.
Podstatná jména ve městě
Podstatná jména by měla být asociována s co možná nejvíce odpovídajícími místy
obraz kódující např. anglické slovo book by měl být v paměti neodvratně spojen
s knihou na polici v knihovně, slovo pro chleba by mělo být spojeno s obrazem
bochníku v pekařství.
Přídavná jména v parku
Přídavná jména by měla být spojována se zahradou či parkem ve městě, u sloves
jako zelený, vonící, světlý atd. by to neměl být problém (rybník, strom,
mýtina).
Slovesa ve sportovním centru
Slovesa (jako běhat, chodit, plavat) mohou být jednoduše asociována se
sportovním centrem.
Zapamatování si rodů
U jazyků, kde jsou důležité rody, je elegantní metodou rozdělení města na dvě
zóny, jedna řekněme pro mužské, druhá pro ženské záležitosti. Tou hranicí může
být rušná ulice apod. Pokud chceme fixovat spojení podstatného jména a určité
rodu stačí vybírat k asociaci místa v konkrétní polovině města.
Více jazyků, více měst
Elegantní stránkou této metody je jednoduché separování různých cizích jazyků
jejich "umisťováním" do různých měst. V ideálním případě by to bylo město v
dané jazykové lokalitě, podmínkou je ovšem dobrá povědomost o něm.
100 základních slov
Další zajímavý trik vychází ze zjištěních o daném jazyce. Konkrétně Tony Buzan
v knize "Using your Memory" došel k závěru, že přibližně 100 určitých slov
představuje na 50 % všech slov používaných při konverzaci. Platí to pro
angličtinu, ale i pro další jazyky. Naučením se této stovky slov prudce
poskočíte k úrovni jazyka postačující přinejmenším pro základní konverzaci. V
tabulce je uveden příklad takové množiny slov pro angličtinu.
8 2084 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.