MNP: Příležitost pro operátory

Zavedení přenositelnosti mobilních telefonních čísel (Mobile Number Portability, MNP) představuje technicky, procesně ...


Zavedení přenositelnosti mobilních telefonních čísel (Mobile Number
Portability, MNP) představuje technicky, procesně a především velmi finančně
náročný projekt, jež operátory přijde celkem na jednu miliardu korun. Na těchto
nákladech se ale budou muset samozřejmě podílet i samotní zákazníci operátorů.
Kolik nás bude mobilní přenositelnost stát, co nám přinese a jak bude v praxi
vlastně vypadat?

Přenositelnost čísel v mobilních sítích leží v žaludku operátorům i regulačnímu
úřadu již pěkně dlouhou dobu a nikdo z nich, jak už bývá zvykem, netuší, proč
došlo k tak velkému časovému prodlení (právě termín zavedení přenositelnosti
mobilních čísel byl jedním z největších rozporů). Nicméně, jak by řekl klasik
dílo je dokonáno a možnost změnit operátora beze změny čísla bychom definitivně
měli mít někdy počátkem roku 2006. Podle řady analytiků by navíc odbouráním
bariéry přechodu mezi mobilními operátory mělo dojít k jakémusi vyhranění
operátorů, což s sebou přinese silnější boj o zákazníky. Ti si totiž budou moci
zvolit pro mobilní komunikaci operátora s cenově výhodnější nabídkou, nezmění
přitom své telefonní číslo, a navíc jim kromě vysvětlování, že mají jiné číslo,
odpadnou nepříjemnosti spojené s náklady na tisk firemních materiálů, jako jsou
například vizitky či propagační materiály (v tomto případě jde zejména o
korporátní zákazníky). Zavedení mobilní přenositelnosti se tak stane vhodnou
příležitostí pro operátory, která jim pomůže získat další bonitní zákazníky,
jimž zatím k přechodu k jinému operátorovi bránil především strach ze ztráty
čísla.

Nic není zdarma
Zkušenosti ze zahraničí (přenositelnost mobilního čísla dosud zavedly například
Rakousko, Německo, Maďarsko, Nizozemí, Velká Británie a další) ukázaly, že
zavedení přenositelnosti mobilního čísla bylo všude ve světě finančně velmi
náročné a celkové využití služby nesplnila očekávání operátorů. V průměru ji v
Evropě využila dvě procenta zákazníků (například ale v Belgii se číslo přeneslo
přes 7 %, naopak v Německu či Francii využilo MNP pouze 0,4 % zákazníků). Podle
odhadů Eurotelu využijí během roku v České republice možnost ponechat si své
číslo při přechodu k jinému operátorovi také zhruba dvě procenta uživatelů.
Dále Eurotel odhaduje své investice na zavedení této služby na zhruba 400
milionů Kč. Všichni tři mobilní operátoři by pak měli dohromady zaplatit
přibližně jednu miliardu korun. A kolik zaplatí za využívání služby zákazník?
Podle ministra informací Vladimíra Mlynáře by přenesení čísla mohlo stát do 50
Kč, což se zdá být ještě přijatelné. Definitivní cena však není dosud jasná.
Operátoři se ale shodují v tom, že by zákazník měl za převod čísla zaplatit
přiměřeně stejně jako za každou jinou službu. Jednou z možností zpoplatnění je,
že si cenu za službu MNP rozdělí zákazník a operátor, ke kterému přechází. V
úvahu připadá i pomoc státního rozpočtu.

MNP z pohledu klienta
V současné době není vůbec jasné, jak bude konkrétní podoba popisované služby
vypadat. Určité obrysy se však již rýsují. Pracovní skupiny operátorů již delší
dobu připravují odborné podklady pro řadu jednání a analýzy všech systémů a
služeb s cílem vytvořit jednoduchý a technicky realizovatelný model MNP. Jejich
zájmem je mimo jiné stanovit, jakým způsobem bude zákazník informován o tom, do
které sítě volá (se zavedením přenositelnosti čísel totiž již nepůjde odhadnout
síť operátora podle jeho předvolby). Jednou z možností, na které se navíc
mobilní operátoři v podstatě opět shodují, je informování přes web, WAP, SMS či
infolinku, přičemž tyto informační kanály by byly provozovány zdarma. V jednání
je i varianta, v rámci které se uživateli po vytočení čísla ozve ve sluchátku
hláška s informací o tom, do jaké mobilní sítě volá. Nic není zkrátka ještě
definitivní a nesrovnalostí v různých aspektech využívání služby (zřetel v MNP
procesech se musí brát i na nabídky služeb třetích stran elektronické
bankovnictví či loga, melodie apod.) je stále příliš mnoho na nějaké konečné
závěry. A jak by mohla přenositelnost mobilních čísel vypadat v praxi?
Například podle Eurotelu by ji měli využívat všichni zákazníci, kteří při
přechodu k jinému operátorovi mají vypořádané závazky vyplývající ze stávající
smlouvy. Eurotel také navrhuje, aby zákazník podal žádost o portaci, v jejímž
rámci by měl opouštěný operátor vydat uživateli vysvědčení o splnění podmínek k
přenesení čísla (tzv. Porting Authorization Certificate, PAC) a následně novou
SIM kartu se stejným číslem. K novému operátorovi se ale přenáší jen číslo a ne
služby či peníze (uživatelé předplacené karty by tedy měli provolat svůj kredit
do poslední koruny). Zákazník tudíž nemá garanci, že u nového operátora bude
moci odebírat stejné služby. Na konkrétní obrysy služby přenositelnosti
mobilních čísel si budeme ale muset počkat až do příštího roku, kdy si snad již
bude možné zvolit operátora podle našich přání a přenést si k němu mobilní
číslo.

Zkušenost ze zahraničí
U našeho německého souseda byla přenositelnost mobilního čísla zavedena v
listopadu 2002 za poplatek ve výši zhruba 25 eur. Oproti tomu v Rakousku, ve
kterém mohli zákazníci přejít k jinému operátorovi beze změny čísla až v říjnu
2004, tamní regulátor stanovil účtovací poplatek ve výši 4 eur za žádost plus 8
eur za portaci. V obou případech je číslo převedeno od jednoho operátora k
druhému během několika hodin. U nás se počítá s 30 dny.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.