Mobil reagujÝcÝ na pohyb

Technickß perliŔka s nßzvem Samsung SCH-S310 vyu×Ývß sofistikovanÚ akceleraŔnÝ senzory, kterÚ zaznamenßvajÝ zmýny...


Technickß perliŔka s nßzvem Samsung SCH-S310 vyu×Ývß sofistikovanÚ akceleraŔnÝ
senzory, kterÚ zaznamenßvajÝ zmýny v pohybu a v rychlosti telefonu.
ProstřednictvÝm zmi˛ovanřch senzor¨, kterÚ navÝc dokß×ou rozpoznat i jednoduchß
lidskß gesta (předem naprogramovanß), pak m¨×e přÝstroj jednoduÜe reagovat, a
svřm u×ivatel¨m tak zjednoduÜit mobilnÝ komunikaci. NapřÝklad při vytßŔenÝ
ŔÝsla ulo×enÚ pod klßvesou 5 staŔÝ opsat telefonem pýtku ve vzduchu a stisknout
tlaŔÝtko pro aktivaci volßnÝ. Podobnřm zp¨sobem, tedy urŔitřm pohybem ruky, lze
napřÝklad aktivovat i digitßlnÝ hudebnÝ přehrßvaŔ nebo odstra˛ovat nechtýnÚ
zprßvy a ukonŔovat hovory.
Do budoucna se pak poŔÝtß s tÝm, ×e namÝsto vyŁukßvßnÝ tlaŔÝtek při volßnÝ bude
mo×nÚ pouhřm pohybem kontrolovat i dalÜÝ funkce. Tuto technologii, kterß
umoײuje telefonu reagovat na zmýnu polohy a rychlosti, Samsung nazřvß "3D
Movement Recognition".
Samsung SCH-S310 bude dostupnř pouze v Ji×nÝ Koreji, a to na sklonku dubna a
kvýtna. SouŔßstÝ vřbavy telefonu bude 1,3megapixelovř fotoaparßt a přehrßvaŔ
MP3. Telefon navÝc dokß×e vyhodnotit plynulÚ pohyby i v prostoru (3D).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.