Mobil s hvězdičkou

Když se v době mého mládí a není to zase tak dávno na televizní obrazovce rozzářila hvězdička, znamenalo to, že n...


Když se v době mého mládí a není to zase tak dávno na televizní obrazovce
rozzářila hvězdička, znamenalo to, že následující pořad není podle mínění
cenzorů vhodný pro děti. Už tehdy se ukázalo, že zakazovat je snadné, ale
celkem neúčinné. Je to však lidské, a tak dnes s podobnými praktikami
přicházejí mobilní operátoři.
Z Velké Británie dorazila zpráva o tom, že tamní největší mobilní operátoři
hodlají cenzurovat obsah a služby poskytované prostřednictvím mobilních sítí
třetí generace a chránit tak mládež před škodlivými vlivy pornografie,
hazardních her a nevázané konverzace v nekontrolovaných diskusních fórech. K
realizaci tohoto plánu má dojít koncem roku, kdy se na trhu objeví nové 3G
přístroje.
Veškerý nevyhovující obsah bude speciálně označen a zpřístupněn pouze
uživatelům, kteří prokážou dosažení požadovaného věku. Nejasné zatím zůstává,
kdo bude o vhodnosti či nevhodnosti obsahu rozhodovat mělo by jít o nezávislou
komisi, která však dosud nebyla ustanovena. K dobrovolné shodě na společném
postupu britští operátoři dospěli pod tlakem iniciativ bojujících za
bezpečnější internet pro děti. Stoupenci těchto hnutí jsou nespokojeni se
současným stavem a hodlají prosadit podobné restrikce i u poskytovatelů
internetu přes pevnou linku.
Zavedení "hvězdičkových" služeb na mobilních telefonech může ctižádostivá
mládež pochopit i jako výzvu, aby prokázala míru své technické zdatnosti. Komu
se podaří prolomit ochranu, bude ve společnosti svých vrstevníků obdivován.
Zmíněné restrikce by tedy mohly posloužit i jako motivace pro rozvoj
technických dovedností. Podobně bylo za mých jinošských let pronikání na
mládeži nepřístupné filmy do biografu kordonem bedlivých uvaděček (alespoň tak
se nám to tehdy jevilo) dobrou školou sociálního inženýrství.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.