Mobil server prodán: Web se otřásl

Český Internet se otřásl v základech díky události, kterou lze označit za možná nejvýznamnější obchod celého le...


Český Internet se otřásl v základech díky události, kterou lze označit za možná
nejvýznamnější obchod celého letošního roku (samozřejmě, necháme se ještě
překvapit). Přesun Mobil serveru pod křídla iDnes je významný hned z několika
úhlů pohledu. Fakt, že máme další české internetové milionáře, přitom není
zdaleka tím nejpodstatnějším alespoň tedy pro čtenáře a redaktory
Computerworldu.
Asi před čtyřmi dny před oznámením transakce jsme obdrželi tiskovou zprávu,
jejíž význam byl přibližně následující: Společnost Mobil Media převzala k
poslednímu dni loňského roku všechny aktivity i závazky Mobil serveru. Smysl
tohoto přesunu vyplývá z faktu, že zatímco původní Mobil.cz byl společnost s
ručením omezeným, nový subjekt je akciová společnost. Podle předsedy
představenstva firmy Mobil Media je "...změna na akciovou společnost jedním ze
základních předpokladů pro vstup strategického partnera, který bychom rádi
vyřešili do konce letošního roku."
Došlo k tomu tedy podstatně dříve. Obě strany navíc hned při oznámení transakce
stačily překlopit své úvodní stránky do "sjednoceného" designu.
Kromě obvyklých spekulací o zaplacených a samozřejmě oficiálně nezveřejněných
částkách (v anketě na našich webových stránkách www.cw.cz a www.linuxworld.cz
si můžete zkusit tipnout, kolik byste byli ochotni dát za Mobil server vy sami
samozřejmě, že transakce takto ve skutečnosti neprobíhají, zahrnují minimálně
různá předkupní práva a manažerské bonusy a také se nemusejí vůbec platit v
hotovosti, ale třeba v jiných akciích a navíc se nejedná jen o prodej Mobil
serveru Společnost Mobil Media kromě Mobil.cz vlastnila i herní server
BonusWeb, inzertní server Jarmark a diskusní server Pandora; je rovněž
dodavatelem publikačního systému Genesis 2.) stojí za to připomenout, že
internetové servery nemají hodnotu nějak lineárně odpovídající množství
zhlédnutých stránek. Spojení iDnes, respektive Mafry a Mobil serveru se počtem
pageviews samozřejmě nemůže srovnávat třeba se Seznamem, ale jedná se minimálně
o médium, kde se reklama prodává mnohem snáze než na úvodní stránky
vyhledávačů. Vzniklý subjekt je proto možné zřejmě pokládat za nejvýznamnější
internetovou firmu v českém kyberprostoru.
Druhým zajímavých aspektem celé transakce je fakt, že investorem není fond
rizikového kapitálu ani kamenná firma typu Českého Telecomu, ale jiný
internetový server. Pro český Internet z toho vyplývá bezprostřední synergický
efekt a důrazné poselství, že samostatné servery budou mít proti velkým
mediálním domům stále méně vyhlídek. Jejich existence bude napříště možná spíše
pod ochrannými křídly velkých hráčů na trhu. To samozřejmě nemusí být žádná
katastrofa, velké firmy řadu svých činností outsourcují a potřebují nezávislé
dodavatele. Ačkoliv v tuto chvíli jako houby po dešti ještě stále vznikají nové
nezávislé servery, výrazná koncentrace trhu je zřejmě nablízku.
V tiskové zprávě, která transakci doprovázela, uvedli zástupci Mobil serveru
jako zajímavou informaci i fakt, že neváhali odřezávat projekty, které nejevily
dostatečnou dynamiku růstu zastavili politický iPort a přestali vydávat na
hudbu zaměřený AudioNet. Myslím, že zde je jeden z kořenů úspěchu celého
projektu. Mnoho jiných subjektů totiž nezvládla vlastní expanzi, zabředla do
neperspektivních vod a tvrdošíjně v nich setrvávala. Tato "expanze za každou
cenu", mnohdy navíc vedoucí do míst, kterým provozovatelé příliš nerozuměli,
postupně vyčerpala už nejeden nadějně rozběhnutý server.
Druhá událost, která vhodně doplňuje onen probíhající "koncentrační trend", je
zaoceánského původu. Jedná se o finální posvěcení fúze AOL Time Warner
americkou Federální komisí pro spoje. O celé transakci jsme již na stránkách
Computerworldu několikrát psali, zbývá zopakovat, že tímto způsobem zřejmě
vzniká největší mediální společnost světa, jejíž postavení je dominantní hned v
mnoha oblastech (televize kabelová i klasická, přístup k Internetu, hudební
vydavatelství). Tedy zde máme další doklad konvergence médií spojené s
koncentrací.
Jen stručně o drobných střípcích, na něž se jinak v tomto CW nedostalo. Na
přelomu roku se členy českého peerengového centra NIX staly společnosti
Casablanca INT a UUNET Czech. Členství ukončilo PVT, jehož internetové aktivity
přebírá Nextra. Počet členů NIXu dnes činí 26.
Internet OnLine oznamuje, že počet uživatelů bezplatného přístupu k Internetu
přes službu Quick přesáhl hodnotu 150 000.
Poslední informace se ještě vrací k vánočním on-line nákupům: Podle společnosti
SNS došlo v České republice k 300% nárůstu on-line vánočních nákupů.
Spotřebitelé údajně utratili 120 milionů Kč. Podle zprávy by však nárůst mohl
být mnohem vyšší, kdyby se on-line obchody více zabývaly zájmy spotřebitelů.
1 0072 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.