Mobile Computing: Vize se stávají realitou

Pryč jsou časy, kdy se bylo možno s rychlou mobilní datovou komunikací setkat pouze v prezentačních místnostech výrob...


Pryč jsou časy, kdy se bylo možno s rychlou mobilní datovou komunikací setkat
pouze v prezentačních místnostech výrobců a operátorů. Termíny jako HSCSD nebo
GPRS již zdomácněly v nabídkách poskytovatelů mobilních komunikačních služeb a
pomalu se k nim přidávají služby další přenos MMS nebo nabídka mobilních
telefonů s funkcemi PDA. Spolu s tím se vynořují i nové otázky.
Na letošním jarním veletrhu CeBIT v německém Hannoveru došlo mj. k oficiálnímu
zahájení poskytování služeb i-mode v Evropě. Průkopníkem se stala společnost
E-Plus, třetí největší provozovatel mobilních telefonů v Německu. Uvedená
služba již zaznamenala velký úspěch v Japonsku a někteří evropští provozovatelé
sítí si od ní slibují nové zdroje příjmů. I-mode je atraktivní příležitostí pro
poskytovatele služeb, kteří dodávají obsah prostřednictvím abonentských kanálů.
Zpravidla jim totiž zůstává více než 85 procent obratu, který v souvislosti s
dodáním jimi zajišťovaných dat vznikne v řetězci poskytovatel operátor klient.
Není proto divu, že evropská verze i-mode uvedená operátorem E-Plus má v
současné době přes 60 partnerských poskytovatelů obsahu. Nabízeny jsou
například aktuální zprávy včetně sportovních, obrázky, plány měst,
meteorologické mapy, ale třeba i hudba. V plánu jsou také firemní aplikace.
Pomocí tzv. Mobile Data Serveru (od Fenestrae, partnerské společnosti E-Plus)
budou účastníkům např. předávána firemní a obchodní data z aplikací Exchange
nebo SAPu na mobilní telefony kategorie i-mode.

Řada možností
Zatímco pro německého operátora E-Plus je jednoznačnou prioritou i-mode,
většina ostatních provozovatelů mobilních sítí sází na klasický WAP a nyní i na
služby MMS (Multimedia Messaging Service). Tato služba má pokračovat v úspěšné
tradici SMS (Short Message Service). MMS dokáže na rozdíl od SMS přenášet nejen
text, ale také obrázky, zvuky a dokonce krátké videosekvence. Přenosovým
protokolem je WAP. V České republice zatím službu MMS nabízejí Eurotel a
RadioMobil, Oskar se zřejmě přidá počátkem příštího roku. Ze sousedních zemí
nabízí službu MMS např. operátor D2-Vodafone v Německu (během letošního léta
probíhalo bezplatné testování) nebo Era v Polsku (nyní ve fázi bezplatného
testování).

Hardware
Na vývoj specializovaných mobilních zařízení pro přenos dat se již delší dobu
soustředí kanadský výrobce Research in Motion, který nabízí mj. produkt nazvaný
Blackberry. Toto zařízení je podle výrobce ušito na míru firemním zákazníkům a
díky tomu se již úspěšně prosadilo v USA. Pomocí tzv. Blackberry Enterprise
Serverů umožňuje tento produkt přes mobilní připojení rychlý a bezpečný přístup
na e-mailové účty uživatelů. Doručování probíhá prostřednictvím technologie
GPRS-Push, ochrana dat je zajištěna šifrováním podle standardu 3DES (Data
Encryption Standard). Ambice prorazit na trh mobilních telefonů má také řada
klasických výrobců zařízení PDA. Před nedávnem např. firma Handspring nabídla
svůj nový typ malého telefonu na bázi Palm OS, který disponuje všemi
vlastnostmi bezdrátového komunikačního zařízení PDA. A nelze opominout ani
aktivity Microsoftu v této oblasti v rámci jeho specifikace Smartphone (s
jádrem Pocket PC 2002) vyvíjí mobilní telefony s vlastnostmi PDA hned několik
výrobců.
Samostatnou kapitolou v mobilní datové komunikaci jsou pak běžné notebooky
připojené k internetu (intranetu, extranetu) prostřednictvím integrované GSM
karty nebo propojením s mobilním telefonem. Na rozdíl od výše zmíněných
produktů však tato zařízení nevyžadují žádné speciální přizpůsobení ani na
konci klientském, ani u operátora.

Pro správce
Rostoucí počet nových typů mobilních koncových zařízení ztěžuje život správcům
sítí. Ti musejí mít dokonalý přehled o přístrojích registrovaných ve firemní
síti a k jejich povinnostem patří i zajištění distribuce softwarových updatů
pro všechna tato zařízení. Při této sisyfovské práci jim mohou pomoci
softwarové produkty, které jsou určeny k zajištění některých funkcí
souvisejících s napojením mobilních koncových přístrojů do firemních sítí.
Patří k nim například dva nové moduly systému Unicenter, které v dubnu
představila společnost Computer Associates na CA World v Orlandu. Unicenter
Wireless Network Management automaticky identifikuje bezdrátové koncové
přístroje, které se přihlásí v daném přístupovém bodě (access point). Z jedné
řídicí konzole pak lze nepřetržitě sledovat jejich výkon i dostupnost. Další
rozšíření má název Unicenter Mobile Device Management a řídí distribuci
softwaru na mobilní systémy. Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn mj.
integrovanou antivirovou ochranou nebo schopností komunikace prostřednictvím
VPN (Virtual Private Network). Život administrátorů může usnadnit také nová
verze synchronizačního serveru XTND Connect Server Professional Edition od
Extended Systems. Při hromadné instalaci mobilních aplikací v něm mohou
manažeři IT nejprve nakonfigurovat klienty definují tedy například jejich IP
adresy, název serveru, zabezpečení, profily uživatelů a další potřebné
parametry. Poté může být realizována vlastní distribuce softwaru. Pro šifrování
dat server používá 128bitový AES (Advanced Encryption Standard).

Využití
Ani ta nejlepší koncová zařízení a nástroje pro správu však nebudou nic platné,
pokud nebudou mít praktické využití z hlediska uživatele. Podle studie
institutu pro výzkum trhu Berlecon Research nacházejí mobilní aplikace své
využití především v oblastech komunikace se zákazníky v CRM (Customer
Relationship Management), v ERP (Enterprise Resource Planning) a v logistice.
Důležitou součástí mobilních řešení je existence všech potřebných rozhraní
zajišťující interní komunikaci se všemi potřebnými systémy a snadná integrace
do ostatních obchodních procesů. K typickým nabízeným řešením patří produkty
pro sledování a správu činností vozového parku, jejichž prostřednictvím lze ve
kterémkoliv okamžiku např. zjistit lokalitu a stav nákladního automobilu. Při
výběru (případně tvorbě) odpovídajícího produktu je třeba klást důraz i na
možnost začlenění parciálního řešení do komplexnějšího systému, zajišťujícího
např. sledování jednotlivých operací dopravy a logistiky nebo situace v
dodavatelském řetězci. Specializovaná řešení SCM (Supply Chain Management)
umožňují pomocí mobilních přístrojů např. přijímat objednávky zákazníků,
kontrolovat stavy zásob a vyvolávat informace z back-endů firemních systémů.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.