Mobilní aplikace přicházejí

Nižší chybovost úředníků, vyšší produktivita práce, ale i snazší záchrana lidských životů patří podle spole...


Nižší chybovost úředníků, vyšší produktivita práce, ale i snazší záchrana
lidských životů patří podle společnosti Logos k největším přínosům používání
mobilních aplikací v praxi. Nástup mobilních aplikací do skutečného světa tak
předznamenal i další růst obratu technologických společností.
Mobilní aplikace, tedy software fungující na mobilních telefonech či jiných
přístrojích, zaznamenávají i v Česku masivní nástup. Nový trend tak otevírá
pole pro zcela nové a specifické možnosti, díky kterým budou schopni i běžní
zaměstnanci využít přístupu k síti kdykoli a kdekoli, ať již se jedná o
internet nebo o podnikové informační systémy. Trendy v této oblasti samozřejmě
využijí především ti, jejichž pracovní doba není pevně svázaná s kanceláří.
Podle průzkumu IDC má 36 % dotázaných společností zprovozněný bezdrátový
mobilní přístup k firemním systémům a aplikacím. Dalších 28 % tak hodlá učinit
během příštích dvanácti měsíců. Analytici vidí za vybavováním zaměstnanců
mobilními zařízeními zejména zvyšování produktivity práce.
"Praktická a na míru šitá řešení pro jednotlivé firmy získávají velmi rychle na
popularitě," říká Pavel Šťovíček, ředitel společnosti Logos, která mobilní
aplikace vyvíjí. Zatímco nyní tvoří mobilní aplikace zhruba 10 % obratu firmy,
do dvou let její vedení očekává nárůst až na čtvrtinu.
Speciální zařízení umožňují například pomocí SMS zpráv nebo přenosem dat po
mobilní síti přijímat příkazy a ovládat různá zařízení. Může jít o nastavení
topení, zatímco se majitel nemovitosti vrací ze zimní dovolené, nebo odeslání
informace o vloupání do jeho domu spolu s fotografií narušitelů. Například již
dnes centrum IKEM využívá mobilní řešení, které odešle pacientovo EKG přímo ze
sanitky do nemocnice, kde zkušený kardiolog posoudí, jestli má pokračovat cesta
do běžné nemocnice, nebo zda má sanitka jet přímo do specializovaného IKEMu.
Mobilní aplikace navíc umožňují i sběr dat v terénu, což je zajímavé především
pro utility. Zaznamenávat spotřebu plynu či elektřiny přímo na mobilní zařízení
nejen ulehčí další přepisování údajů a sníží chybovost, ale aplikace je schopná
ze znalosti posledních měření a průměrné spotřeby také ihned na místě upozornit
na chybný odečet pracovníka nebo na nestandardně nízkou či vysokou spotřebu.
Dalšími uživateli takových systémů jsou například agentury realizující výzkum
veřejného mínění, kde díky tomu nemusí být dotazník statický, ale naopak
dynamický na základě již sebraných údajů od dotazovaného. Obchodní zástupci
zase využívají aplikace, které umožňují zaznamenávat objednávky a porovnávat je
se stavem zboží na skladě, popřípadě určí, kdy bude zboží dodáno. Již dnes
přitom existují systémy, které pomocí mobilních zařízení dovolí provést i
platbu kreditní nebo čipovou kartou.
Podle studie IDC měly loni zvýšený zájem o mobilní aplikace zejména společnosti
z oblasti telekomunikací, médií, dopravy a utilit. Největší rozmach loni
zaznamenaly právě telekomunikace a média, zatímco doprava a utility je ve výši
investic doženou letos. Nejběžnějším mobilním softwarem jsou podle IDC aplikace
pro mobilní kancelář a pro automatizaci prodeje.
Zvyšování produktivity práce je podle analytiků IDC jednou z hlavních důvodů
pro vybavování zaměstnanců mobilními zařízeními. Z průzkumu IDC mezi manažery
dokonce vyplývá, že zvýšení produktivity práce je pro ně strategicky
důležitější než snížení nákladů, zkrácení doby obsluhy v terénu či zvýšení
zisku a postavení na trhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.