Mobilní aplikace v praxi

V úvodním článku technologické sekce Computerworldu naleznete základní informaci o šestici nástrojů, které umožňu...


V úvodním článku technologické sekce Computerworldu naleznete základní
informaci o šestici nástrojů, které umožňují snadnou tvorbu (nebo úpravu)
aplikací tak, aby k nim bylo možné přistupovat z mobilních zařízení. Podle
všeho k tomu doba již nazrála i mobilní sítě už konečně podporují ty
technologie, které práci s daty usnadňují.
Před více než dvěma lety začala své rozpačité tažení světem mobilních telefonů
technologie WAP. Byla (a stále často je) propagována jako mobilní přístup k
internetu, ve skutečnosti však v tomto směru nabízí jen velmi omezené možnosti.
Odtud plyne i zklamání běžných uživatelů. V podnikovém sektoru je však situace
odlišná WAP totiž skutečně poměrně dobře umožňuje přístup k firemním databázím,
a s jeho vývojem směrem k vyšší úrovni zabezpečení se tak jeho využití v tomto
segmentu trhu stává realitou.
Loňský rok pak znamenal rychlý nástup GPRS. Tato technologie přináší především
tři hlavní výhody: Možnost být stále on-line, vyšší přenosovou rychlost a
tarifikaci podle skutečně přeneseného objemu dat a nikoliv podle délky datovému
přenosu, jako tomu bylo u stávajících technologií. Jak již bylo zmíněno, na
trhu jsou rovněž příslušné nástroje pro vývoj a provoz aplikací, ke kterým lze
přistupovat z mobilních zařízení a to jako samostatné produkty nebo jako
plug-iny do běžných aplikačních serverů. Zdá se tedy, že skutečnému mobilnímu
přístupu k firemní datové infrastruktuře přestávají bránit poslední překážky.

Jak na tvorbu aplikací pro mobily
Klíčové činnosti mnoha firem se odehrávají mimo jejich hlavní sídla. Do firmy
zabývající se opravami automobilů přichází odborník z pojišťovny, aby zjistil
rozsah škody na havarovaném vozidle. Opravář telefonního vedení nebo elektrikář
spojuje kabely na sloupu vedení, případně v bytě klienta. Obchodní zástupci
navštěvují zákazníky, aby jim nabídli produkty a uzavřeli s nimi smlouvy. Ti
všichni i mnozí další ocení přístup k firemním datům a aplikacím
prostřednictvím mobilních bezdrátových sítí.
Automatizace hlavních činností firem v minulosti obvykle znamenala to, že
pracovník vyplňoval formuláře na různých místech, kde plnil svoji pracovní
činnost, a po návratu do kanceláře přepisoval údaje z formulářů do počítače.
Vezme-li si pracovník sebou do terénu notebook, značně si tím ulehčí práci s
vyplňováním formulářů, ale stále přetrvává stav, kdy se pracovníci z různých
míst nemohou připojit k síti svojí firmy, dokud se nevrátí na svá pracoviště.
Co kdyby zaměstnanec, který se nachází mimo své pracoviště, mohl získat
bezdrátový přístup do firemní sítě prostřednictvím mobilního telefonu s
podporou WAPu (Wireless Application Protocol) nebo pomocí bezdrátového zařízení
PDA? Byla by to velká výhoda, neboť by mohl pracovat s potřebnými aplikacemi
kdekoli, kde by se právě nacházel. Avšak odlišnost užívaných uživatelských
rozhraní a nekompatibility v interpretaci jazyků, které je popisují, způsobují
v praxi při nasazování takových řešení nemalé problémy. Náhled omezený na
několik řádků textu na LC displeji mobilního telefonu nebo PDA je zpravidla
skutečně jen odvarem z bohatého grafického rozhraní, které uživateli nabízí
prostředí Windows, Macintosh nebo X-Window. Je typické, že v rozsahu displeje
dokáže aplikace zobrazit jen několik datových hodnot, případně jediný dotaz.
Navíc tu zůstává nezodpovězena celá řada dalších otázek. Jakým způsobem se
změní infrastruktura vaší firmy s aplikacemi, jestliže rozdáte svým pracovníkům
bezdrátová zařízení, která si s sebou vezmou do terénu? Jakou podporu budete
muset zajistit pro nové servery, software a protokoly? Jakým způsobem změníte
nebo vytvoříte aplikaci pro vertikální trh, aby spolupracovala s bezdrátovými
zařízeními? Jaké typy bezdrátových zařízení nakonec budete používat? Naštěstí
celá řada dodavatelů softwaru nabízí nástroje, které vašim firemním aplikacím
pomohou vytvořit takový interface, který bude pracovat s myriádou bezdrátových
zařízení. Vyzkoušeli jsme celkem sedm vývojových nástrojů pro bezdrátové
aplikace. Každý výrobce tvrdí, že jeho produkt pracuje s velkým počtem
bezdrátových zařízení, zajišťuje lepší využití všech jejich vlastností, je
uživatelsky příjemný a rychle použitelný, splňuje normy v daném oboru a je
přizpůsobivý i bezpečný. Rozhodli jsme se to ověřit. Zaměřili jsme se na sedm
platforem, přičemž jsme sáhli po jejich podle našeho názoru v současnosti
nejpoužívanějších verzích: Mobile Internet Platform 2.1 od Air2Web, M-1 Mobile
Application Server 1.0 od Aliga, GoAnywhere Platform 2.32 od AnyDevice (nyní
HiddenMind Technology), Mobile Studio 2.0 and Interaction Server 2.0 od
iConverse, XMLEdge 2.6 od MobileQ, OneBridge Mobility Platform 2.0 od ViaFone a
Echo 1.1.253 od Wireless Knowledge.

Co nabízejí
Mobile Studio and Interaction Server od iConverse zajistil nejlepší využití
vlastností našich bezdrátových zařízení do ruky. V těsném závěsu následoval
produkt OneBridge od ViaFone a GoAnywhere Platform od AnyDevice.
Mobile Studio and Interaction Server od iConverse obsahuje ve svém jádru
rozsáhlou databázi charakteristik zařízení. Databáze není relační, ale pomáhá
tomuto produktu podporovat skutečně každý existující typ mobilu s WAPem, PDA,
obousměrný pager nebo zařízení s podporou iMode. Produkt může pracovat se
zařízeními, která znají jazyky WML (Wireless Markup Language), HDML (Handheld
Device Markup Language), CHTML (Compact HTML) a HTML. A navíc, úroveň ovládání
prohlížeče se při našem testování vyrovnala úrovni velmi dobrého prohlížeče od
OneBridge. Bez ohledu na to, zda jsme používali prohlížeče Palm PQA, nebo
GoAmerica, ve všech případech vypadaly displeje bezdrátových zařízení
připojených k Mobile Studio and Interaction Serveru velmi dobře.
Zalíbil se nám způsob, jakým celou řadu různých mobilních zařízení v prohlížeči
OneBridge podporuje firma ViaFone: Hierarchická tabulka atributů pro různá
zařízení, kterou ViaFone nazývá univerzální knihovnou zařízení (UDL, Universal
Device Library), kvantifikuje a detailně parametrizuje vlastnosti zařízení:
kombinaci prohlížeče a operačního systému nebo detaily displeje (velikost,
počet řádků, limit počtu znaků), kapacitu operací I/O a velikost cache.
Firma ViaFone ve svém produktu OneBridge zaplnila tabulku atributů hustým
výčtem zařízení. OneBridge nabízí optimalizovanou podporu dvaceti telefonům
WAP, pěti PDA a dvěma pagerům typu RIM (Research In Motion). Tabulka obsahuje
specifickou podporu pro dlouhou řadu bezdrátových zařízení do ruky včetně
telefonů, zařízení typu iMode a PDA. Navíc OneBridge poskytuje generickou
podporu pro redukovaný jazyk HTML, tj. clipped HTML, iMode-CHTML, WML,
prohlížeč Nokia WAP, prohlížeč Ericsson WAP, prohlížeč pro Phone.com (OpenWave)
WAP, prohlížeč kompatibilní s HDML, prohlížeč Neomar a prohlížeč 4th Pass _K.
Novým prvkem OneBridge 2.0, verze uvedené na trh v polovině loňského roku, je
podpora VoiceXML a generická podpora IVR (interaktivní hlasová odezva). Mobile
Presentation Server, komponenta obsažená v produktu OneBridge, se vyznačuje
schopností dynamicky optimalizovat zpracování a prezentaci dat v aplikaci podle
atributů UDL nastavených pro dané bezdrátové zařízení. Mobile Presentation
Server uchovává početné cenné informace o zařízení, například poměr stran
displeje, velikost obrazovky, počet řádků, verzi prohlížeče, podporu
grafiky/obrazu/barvy, kapacitu I/O, programovatelné klávesy, informace o
dotykové obrazovce, šířce pásma pro přenos v síti a vlastnosti gatewaye, proto
má zmíněná komponenta schopnost maximálně využít všech vlastností jazyka pro
dané zařízení.
Také produkt GoAnywhere Platform od AnyDevice je přizpůsobitelný
prostřednictvím tabulky atributů, ale tabulka GoAnywhere Platform postrádá
stromovou strukturu, kterou disponuje produkt ViaFone, a proto není tak dobře
organizovaná. Přesto je třeba zdůraznit, že GoAnywhere Platform podporuje
dlouhý seznam telefonů WAP/WML, zařízení PDA, obousměrných pagerů, zařízení
iMode a zařízení pro čistý hlasový přenos.

Jiný přístup
Produkt Air2Web využívá k zajištění podpory celé palety zařízení do ruky pouze
vlastností standardních protokolů nikoli specifických parametrů připojených
zařízení. Pro jednosměrná (přijímající) a obousměrná (odesílající i
přijímající) zařízení zpráv SMS (Short Messaging Service) používá Air2Web
technologii SMSC (Short Messaging Service Channel). Technologie SMSC umožňuje
interpretovat až 160 znaků aplikačních dat na pagerech kompatibilních se SMS.
Pro telefony WAP používá Air2Web WML ve verzi 1.1, 1.2 nebo 1.3 a podporuje
rovněž HDML ve verzích 3.0 a 4.0. Pro PDA kompatibilní s HTML, jako je
například Palm V a Palm VII, Air2Web používá HTML ve verzi 3.2 nebo 4.0.
Air2Web podporuje iMode s CHTML verze 1.0 nebo 2.0 a zároveň i J-phone s
použitím MML (Mobile Markup Language) verze 1.0 nebo 2.0. Air2Web lze
integrovat s technologií IVR za účelem zajištění podpory aplikací založených na
čistě hlasovém přenosu.
M-1 Mobile Application Server od Aliga zahrnuje specifickou podporu pro
zařízení do ruky typů Palm a Handspring, stejně jako pro telefony WAP/WML nebo
telefony iMode, pagery RIM a bezdrátová zařízení do ruky s Windows CE. XMLEdge
od MobileQ poskytuje podporu šestnácti telefonům WAP, šesti zařízením PDA a
čtyřem pagerům RIM Blackberry, a zároveň podporuje zařízení s Windows CE.
Produkt Echo od Wireless Knowledge je založen na standardech, používá WML,
HDML, HTML (jednoduchý obsah pro zařízení, kde není použit Java script,
například to jsou prohlížeče Palm PDA, nebo používá HTML 4.2 pro složitější
zařízení), CHTML a clipped HTML. WML v produktu Echo pracuje srovnatelně dobře
s uživatelským rozhraním Phone.com a Nokia/Ericsson.

Architektura
Na příkladu aplikačního serveru M-1 Mobile od Aliga lze dobře demonstrovat, jak
může komunikace bezdrátových zařízení s firemními aplikacemi fungovat. Může to
být snadné dobře přizpůsobivé prostředí Enterprise JavaBeans (EJB), které M-1
Mobile využívá, se vyznačuje přizpůsobivou strukturou, která umožňuje snadnou
integraci s existujícími aplikacemi.
M-1 Mobile Application Server obsahuje komponenty založené na Java2 Enterprise
Edition (J2EE) a EJB. Konkrétně jde o AligoServlet, Presentation Engine,
Session Manager, Cache Manager, Unified Messaging Services Manager a Data
Access Manager. Mobile Application Server pak funguje asi tak, jako byste měli
aplikační server WebSphere od IBM nebo aplikační server WebLogic od BEA Systems
již přímo připravený k odesílání dat z aplikací do mobilních zařízení.
Interaction Server od iConverse je zase run-time komponenta, která představuje
aplikaci v Javě, jež funguje na serveru pouze v prostředí J2EE (my jsme při
testu využili server WebLogic od BEA Systems). Při každé zprávě, kterou se
aplikace chystá odeslat uživateli pomocí bezdrátového přenosu, Interaction
Server nejprve provede identifikaci konkrétního zařízení, s nímž uživatel
pracuje, zpracuje požadovanou odpověď a potom mu data dynamicky naservíruje ve
formátu, který nejvýhodnějším způsobem využívá vlastností připojeného zařízení.
Stejně jako Interaction Server od iConverse, také OneBridge od ViaFone běží v
prostředí aplikačního serveru J2EE. OneBridge obsahuje Mobile Application
Server, Mobile Presentation Server, Mobile Application Repository a Dialog
Server. Posledně jmenovaná komponenta poskytuje možnosti zpracování hlasu.
Moduly OneBridge mezi sebou vzájemně komunikují prostřednictvím XML.
Mobile Presentation Server používá Mobile Application Repository a UDL pro
transformaci interpretace bezdrátového obsahu z jazyka XML v aplikaci do
značkového jazyka specifického pro konkrétní zařízení. Závěr
Postihnout v tomto textu podrobně všechny možnosti, které zmiňované produkty
nabízejí, samozřejmě není vzhledem k jeho rozsahu možné. Z toho, co zde bylo
uvedeno, snad však zřetelně vyplývá, že nástroje pro vývoj aplikací, k nimž lze
přistupovat z mobilních zařízení, udělaly velký krok kupředu. Rozhodně už nejde
o nějakou hudbu budoucnosti jsou tady již nyní a s nimi mohou být spuštěny
příslušné aplikace. Chcete-li se pustit do bezdrátového projektu s cílem
zdokonalit vaši firemní aplikaci o ten poslední rozhodující kilometr, velice
vám doporučujeme, abyste se nejprve podívali na Mobile Studio and Interaction
Server od iConverse, GoAnywhere Platform od AnyDevice a OneBridge Mobility
Platform od ViaFone. 2 1930 /

Využití v praxi
Přenést funkčnost interních aplikací do bezdrátové mobilní aplikace v rámci
aplikačního serveru M-1 Mobile společnosti Aligo bylo poměrně snadným úkolem.
Zvláště snadné bylo konfigurování komponenty AligoServlet, která ovládá řídicí
funkce spojené s aplikací.
Základem produktu je soubor vlastností XML a Presentation Engine, ovladač pro
interpretaci dat, který předává dynamický obsah aplikace v Javě do bezdrátového
zařízení. Během našich testů tento ovladač chytře transformoval dialogový
materiál z naší firemní aplikace, prezentovaný v XML, do jazyka specifického
pro dané bezdrátové zařízení. Měli jsme dokonce možnost ovlivnění prezentace
prostřednictvím jazyka XSL (Extensible Stylesheet Language), který nám umožnil
řídit formátování podle vlastních požadavků. Presentation Engine od Aliga mimo
jiné poskytuje podporu také pro VoiceXML. Jednoduše se konfiguruje funkce
Text-to-speech (převod textu na hlasový přenos). Opačná volba, Speech--to-text,
vyžaduje pouze dodatečně nainstalovat do M-1 Mobile Application Serveru
potřebné gramatické soubory, které jsou specifické pro určitou aplikaci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.