Mobilní grafický front-end

Společnost Cleverlance představila produkt s názvem FrontEnd Server pro přístup ke vzdáleným systémům prostřednictv


Společnost Cleverlance představila produkt s názvem FrontEnd Server pro přístup
ke vzdáleným systémům prostřednictvím mobilních i jiných zařízení.
FrontEnd Server je řešením pro vývoj a provozování mobilních aplikací určených
pro mobilní telefony s podporou J2ME, přístroje typu smart phone či PDA
založená na Palm OS i Pocket PC, umožňujících přístup ke vzdáleným systémům.
Jako klientská zařízení však mohou sloužit například i inteligentní bankomaty
nebo koncové stanice v sítích WAN, podporovány jsou i platformy Windows a
Linux. Aplikace nabídnou grafické uživatelské rozhraní s možností snadného
zadávání dat včetně jejich kontroly přímo v klientské části a přehledné
prezentace.
Výhodou řešení je díky oddělení aplikačních dat od prezentačních rychlá a
úsporná komunikace prostřednictvím GPRS (lze však využívat i jiné kanály, jako
třeba Wi-Fi), zabezpečení využívající symetrického šifrování AES, případně
digitálního podpisu HMAC, a vysoká robustnost, respektive škálovatelnost.
FrontEnd Server by měl zajistit rychlý (vizuální) vývoj a nasazení aplikací do
provozu i jejich centrální správu. Podle Jakuba Dosoudila, ředitele
Cleverlance, byla také minimalizována nutnost testovat aplikace na všech
podporovaných typech mobilních zařízení a vzhledem k totožné funkčnosti na
všech přístrojích jsou sníženy i nároky a náklady na uživatelskou podporu.
Klientská část je kompatibilní s mobilními telefony (a dalšími zařízeními), jež
vyhovují J2ME profilu MIDP 1.0 a 2.0. Serverová část FrontEnd Serveru, která
zajišťuje transformaci dat pro cílový systém, je založena na J2EE, přičemž
umožňuje integraci nejen s řešeními postavenými na této, ale i na dalších
platformách (Microsoft .Net). Z oblastí možného nasazení lze uvést kupříkladu
mobilní bankovnictví, sběr dat v terénu či vzdálený přístup k firemním nebo
skladovým systémům (CRM, ERP) atd.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.