Mobilní jednota

Na konci března zástupci tří českých mobilních operátorů založili Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS). ...


Na konci března zástupci tří českých mobilních operátorů založili Asociaci
provozovatelů mobilních sítí (APMS). Slibují si, že budou moci společně
postupovat ve věcech týkajících se mobilních komunikací, vytváření společného
prostředí a standardů.
Ve tříčlenném představenstvu APMS (www.apms.cz) budou jednotlivé operátory
zastupovat Václav Mach (Český Mobil), Jaroslav Kubišta (Eurotel) a Martin
Klocperk (RadioMobil). Seskupení se tak stalo jistým ekvivalentem, kterým je v
oblasti pevných telekomunikačních služeb například Asociace provozovatelů
veřejných telekomunikačních sítí (APVTS, www.apvts.cz).
Podle tiskové zprávy bude předmětem činnosti APMS zejména definování i
prosazování společných podmínek pro další rozvoj mobilních sítí GSM a vytváření
předpokladů pro poskytování nových služeb.
Operátoři si jako základní cíl kladou podporu a ochranu rovného a otevřeného
tržního prostředí elektronických komunikací, založeného na pravidlech
respektujících ochranu hospodářské soutěže.
Asociace již také zahájila praktickou činnost. V současné době se legislativní
skupina zabývá připomínkováním stávající platné legislativy a také se hodlá
zapo-jit do přípravy nového zákona o elektronických komunikacích. V rámci
pracovních skupin se diskutují technické a provozní standardy zaměřené na
stávající služby, stejně jako technické podmínky propojení nových služeb na
bázi MMS či problematika mobilních plateb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.