Mobilní kanceláře přicházejí

SpiNet se soustřeďuje na nabídku balíků, které zahrnují kombinaci připojení k Internetu a prostředků mobilní komun...


SpiNet se soustřeďuje na nabídku balíků, které zahrnují kombinaci připojení k
Internetu a prostředků mobilní komunikace. Jedná se o produkty GSM Office a
SpiNet Opperator.
První balík znamená kombinaci kapesního počítače (Psion Series 5), mobilního
telefonu (stále více GSM přístrojů nabízí přímo od výrobce integrovaný modem;
ve zmiňovaném balíku je SAGEM RD 750 DataFax) a připojení k Internetu (varianta
nazvaná SpiNet Celoroční NON-STOP). V ceně je 16MB paměťová karta CompactFlash
a datový kabel. Je samozřejmé, aby podobná nabídka měla smysl, musí obsahovat
slevu oproti kombinované koupi jednotlivých produktů (v tomto případě činí 15
%).
Zajímavější se však mně osobně jeví nabídka SpiNet OPERATOR, kombinující
Internet a pager Operator NEC 26 B. V tomto případě tak může svoji e-mailovou
adresu uvádět i člověk bez počítače.
Na tiskové konferenci, pořádané SpiNetem za účasti zástupců firem, jejichž
produkty jsou obsaženy ve zmiňovaných balících, se hovořilo i o budoucnosti
pagerů. Ty se z původního zařízení pro posílání krátkých vzkazů poněkud změnily
a kromě Internetu nabízejí řadu dalších možností: definici skupin, tedy
posílání zprá-vy najednou více uživatelům, volbu počtu znaků zprávy, které se
zobrazí, rozbalování textových příloh e-mailu přímo na displej pageru... Co se
pokrytí týče, patří ČR na tomto poli k nejrozvinutějším zemím v Evropě (roku
1999 má být pokryto 80 % populace).
Zajímavý je přitom vztah pagerů a mobilních telefonů. Podle zástupců firem jej
nelze považovat za příliš konkurenční a uživatelé obou přístrojů se do značné
míry překrývají. Obvyklá je situace, že číslo pageru dá zákazník "veřejně" k
dispozici, zatímco spojení na mobilní telefon je vyhrazeno pro kontakty poněkud
důvěrnější povahy. Pagery i mobilní telefony také často nabízejí stejní
prodejci.(pah)
8 3003 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.