Mobilní komunikace je běžnou součástí života

Výrazné proměny trhu mobilní komunikace nelze přehlédnout. Penetrace mobilních telefonů stoupá (všude ve vyspělém ...


Výrazné proměny trhu mobilní komunikace nelze přehlédnout. Penetrace mobilních
telefonů stoupá (všude ve vyspělém světě, a tedy i u nás), ceny se snižují nebo
v nejhorším případě stagnují, nové typy mobilních telefonů přicházejí jeden za
druhým. Prostřednictvím mobilního telefonu dnes můžete platit účty, posílat
e-maily, faxovat nebo zjišťovat, kdy vám jede nejbližší vlak. Na Zemi už těžko
najdete místo bez pokrytí signálem tedy pokud vlastníte nebo máte půjčený
satelitní telefon. I zde cena hovorného povážlivě klesla, takže se v některých
případech rozhodně vyplatí mít ho u sebe. To vše je důvodem, proč se v dnešním
Tématu týdne věnujeme mobilní komunikaci.
Nabídka služeb operátorů sítě GSM
Nabídka obou našich operátorů sítí GSM je velmi široká a to nejen v oblasti
služeb, ale i mobilních telefonů. My se v následujícím textu zaměříme na
služby, a to jak hlasové, tak i datové.
Základem nabídek obou operátorů jsou hlasové služby. Ty jsou nabízeny v
několika tarifních programech, aby tak odrážely rozdílné požadavky celého
spektra klientů.
Z tabulek na této stránce je vidět, že u obou operátorů existuje jen malé
množství základních programů a veškeré další varianty jsou zajišťovány
dodatečnými službami. V případě EuroTelu jsou dodatečné služby nazvány Víkend a
Týden a jejich vliv na tarify je poměrně odlišný. Zatímco Víkend je určen pro
zákazníky, kteří telefonují v době svého volna, a zlevňuje minutové tarify o
sobotách, nedělích a státních svátcích, Týden je cenný zejména pro klienty,
kteří často telefonují na jiné mobilní telefony sítě EuroTel. Pravidlo těchto
tarifních úprav zní tak, že Týden v sobě už obsahuje úpravu Víkend, takže není
přípustné libovolně obě úpravy kombinovat.
Naproti tomu tarifní úprava Nonstop nabízená v síti Paegas je slevový program
většího rozsahu, týká se volání na mobilní telefony obou operátorů, stejně jako
hovorů do záznamové schránky a ve víkendových hodinách také do pevné sítě SPT
Telecom. V tomto pojetí tak nejvíce odpovídá úpravě Týden v nabídce EuroTelu.
Porovnání uvedených cenových nabídek je poměrně obtížné. Nejen kvůli tomu, že
mají oba operátoři odlišné tarifní programy, ale také proto, že oba používají
jiná časová rozmezí pro započítávání jednotlivých tarifních časových pásem.
Například v 7:30 lze telefonovat v síti EuroTel ještě v časovém pásmu Mimo
špičku, zatímco v Paegasu už běží pásmo Špička. Stejně tak třeba kolem 19:45 už
Paegas účtuje v tarifu Mimo špičku, ale EuroTel používá stále ještě pásmo
Špička. Navíc dodatečná služba Nonstop v případě Paegasu má také vliv na
použití časového tarifikačního pásma. Přes tyto komplikace lze obecně říci, že
v průměru vycházejí tarify Paegasu o něco lacinější, i když samozřejmě záleží
na konkrétním uživateli a jeho systému používání mobilního telefonu. Může se
ale také stát, že bude při stejném objemu provolaných minut výhodnější naopak
použití služeb EuroTelu.
SMS
Další důležitou službou je možnost posílání krátkých textových zpráv spolu se
skupinou služeb, které se zprávami úzce souvisejí. Oba dva operátoři umožňují
každému účastníkovi přijímat SMS zprávy a oba také nabízejí službu pro jejich
posílání. U Paegasu je aktivace služby a její měsíční provoz zdarma, platí
se pouze za skutečně odeslanou zprávu, u EuroTelu je SMS možné přikoupit ke
standardním tarifům služeb.
Základní ceny za zaslání SMS vycházejí výrazně ve prospěch sítě Paegas, neboť
ta umožňuje poslat libovolný počet zpráv v ceně 1,05 Kč za jednu zprávu,
zatímco EuroTel si účtuje za prvních 15 zpráv po 3,15 Kč a za každou další pak
2,10 Kč. Klasické SMS typu mobil-mobil se doručují po obou sítích zcela bez
problémů a doba, za kterou cílový telefon zprávu obdrží, se pohybuje maximálně
v rozsahu několika minut.
Další aplikací SMS jsou informační dotazové služby. V síti EuroTel se nazývají
InfoText, zatímco RadioMobil je pojmenoval Paegas Info. Obě dvě služby fungují
na stejném principu na určitý pevně daný databázový a informační server se
pošle dotaz formou SMS zprávy a za několik sekund server vrátí odpověď také
pomocí krátké textové zprávy. U EuroTelu jsou informace dostupné na "SMS čísle"
999 111, v síti Paegas se posílají dotazové SMS zprávy na číslo 4616. Postup
odesílání je popsán v informačních brožurách obou operátorů, ale jednoduše jej
lze shrnout tak, že stačí napsat SMS zprávu začínající klíčovým slovem
následovaným parametry a tu pak poslat na výše uvedená čísla.
Lze pokládat dotazy z různých oblastí. V praxi se v případě EuroTelu postupuje
tím způsobem, že zpráva bude začínat klíčovým slovem (např. "SLO" bez
uvozovek), pak následuje mezera a povinné a volitelné parametry ("AC CAT").
Tato zpráva se klasickým způsobem odesílá na centrum InfoTextu, tedy číslo 999
111. Toto číslo se do telefonního seznamu nebo do přímé volby zadává bez
jakýchkoliv uvozujících znaků pro zemi a telefonní předvolbu, stačí jen 999
111. Na tento dotaz znamenající "přelož slovo cat z angličtiny do češtiny"
zanedlouho přijde odpověď: "(SLO) cat=kocka; kockovita selma; lasice; zmije;
semetrika; drbna; spacek;". a mnoho dalších výrazů. U sítě Paegas bude znít
dotaz stejně, tedy "SLO AC CAT" a tato SMS zpráva se odešle na číslo 4616.
Zanedlouho přijde podobná odpověď jako u EuroTelu.
Jak u EuroTelu, tak u Paegasu je možné si objednat opakované posílání zpráv,
které nahrazuje pravidelné dotazy a odpovědi na ně. U EuroTelu se tato služba
jmenuje SMS Reminder a lze u ní použít jako parametr jakýkoliv jiný dotaz na
InfoText. Samozřejmě příklad s překladem slova kočka zřejmě není zrovna ideální
pro opakované zasílání, ale například každodenní předpověď počasí, ekonomické
či jiné zpravodajství může velmi ulehčit život.
Zpráva se konstruuje jako klíčové slovo (REM) následované datem a časem, kdy
přijde první zpráva. Za ním může být také znak určující opakované posílání v
intervalu denním, týdenním a měsíčním. Po další mezeře pak následuje originální
dotaz, na který je třeba dostat odpověď. Chcete-li získávat odpověď na dotaz
týkající se předpovědi počasí pro Středočeský kraj na následující den, a to
denně vždy ve 20:30 od 30. července 1999, pošlete SMS s kódem "REM 20303008D
*POC SC" (bez uvozovek).
V síti Paegas se opakované zasílání zpráv jmenuje SMS Info Plus, lze jej
zařídit nepoměrně snadněji a také toho ovšem umí méně. Tato služba se spouští
zasláním SMS zprávy s klíčovým slovem "+" následovaným oborem zpráv na číslo
SMS Info. Povolené sekce jsou NEWS, SPORT, DOP_PHA, DOP_CECH, DOP_ MOR, DOP_DAL
a DOP_HRA. Odhlášení je stejné, jen začíná znaménkem minus.
Radiomobil však výrazně ulehčil přístup k informačním kanálům tím, že začal
dodávat karty podporující technologii SIM Toolkit, které dovedou připojit
dotazy na informační služby přímo do menu mobilního telefonu. Tak není nutné
zadávat dotazy z klávesnice, ale stačí jen obor vybrat přímo z menu na
telefonu. Navíc je na Internetu přístup do služby Paegas Info Profil, která
také umožňuje nastavit informační kanály přímo z internetového prohlížeče.
Data, faxy, internet
Oba dva operátoři samozřejmě podporují přenos dat a faxů prostřednictvím
mobilních telefonů. Možnost přenosů dat či faxů si lze přikoupit jako
volitelnou službu ke všem tarifním programům, ty nejdražší už mají v sobě
zahrnuté pevné měsíční poplatky za její používání, u všech ostatních se zvýší
měsíční paušální platby.
K faxování nebo přenosu dat je nutné mít mobilní telefon , který je schopen
přenášet data, nějaký systém propojení telefonu s počítačem a příslušný
software na počítači. Z dnes nabízených telefonů mohou data přenášet téměř
všechny. U většiny z nich je ale nutné přikoupit buď speciální PC Card kartu,
která se zastrkává do slotu v notebooku, nebo softwarové vybavení s kabelem.
Ty nejlepší telefony už mají v sobě modem zabudovaný a je potřeba buď jen
kabel, nebo se data mohou přenášet také bezdrátově po infračerveném portu.
Oba operátoři nabízejí též možnost připojení k Internetu přes vlastní kontaktní
čísla, což může být zajímavá varianta, pokud nepotřebujete mít možnost
připojovat se z pevné linky, ale jen z mobilního telefonu. EuroTel tradičně
spolupracuje se svým majoritním vlastníkem a nabízí služby Internet OnLine od
SPT Telecom, Paegas nechává své zákazníky připojit pomocí služby Internet via
Paegas, kde jsou nabízena připojení prostřednictvím Video On Line nebo PVT.
V základním nastavení je jak u EuroTelu, tak u Paegasu Internet bez poplatků za
připojení i bez paušálních měsíčních sazeb. Platí se jenom provolaný čas podle
obvyklých tarifů. V obou případech má zákazník k dispozici přístup ke službám
WWW, FTP a dalším, stejně jako dostává e-mailovou schránku o kapacitě 1 (VOL),
2 (IOL) nebo 4 MB (PVT).
Pro uživatele, kteří často cestují, nabízí EuroTel možnost cestovního připojení
k Internetu pomocí služby EUnet Traveller. Zákazník po její aktivaci dostává
jediné uživatelské jméno a heslo, které pak používá u všech přístupových bodů
EUnet ve světě. Navíc je kdekoliv ve světě tato služba přístupná za poplatek
0,14 dolaru/min, ke kterému se přičítá pouze minutová cena připojení k tamnímu
operátorovi služby EUnet Traveller (obyčejně do několika desítek Kč za minutu).
To je výrazně méně, než cena za volání do České republiky a ke zdejšímu
poskytovateli Internetu. V současnosti je služba EUnet Traveller k dispozici v
29 zemích světa.
Jak u EuroTelu, tak u Paegasu je možné si též koupit připojení pouze pro data a
SMS, které slouží pro datová připojení a krátké textové zprávy. Reálnou
aplikací takového tarifního programu bývají nejčastěji GSM terminály ve spojení
třeba s GPS přijímači v kamionech, různé automatizované sběrače dat a podobně.
Tyto služby nemají možnost hlasového přenosu.
Oba dva operátoři nabízejí též možnost spojení služeb SMS a Internetu.
Především je to možnost posílat i po Internetu zprávy na mobilní telefony
prostřednictvím bran na serverech operátorů. Další variantou je možnost poslat
e-mail na adresu, která ve skutečnosti reprezentuje SMS zprávy pro mobilní
telefon. V případě EuroTelu je tato adresa xxxx
xx@sms.eurotel.cz, paegas nabízí xxxxxx@sms.paegas.cz, kde xxxxxx je vždy číslo
telefonu v konkrétní
síti.
U Paegasu je možné si nechat zaregistrovat e-mailovou schránku také ve formátu
jméno.příjme ní@sms.paeagas.cz. Stejně tak je možné poslat zprávu zpět, tedy z
mobilního telefonu prostřednictvím služby SMS na e-mail, faxové číslo či nebo
operátor.
V realizaci těchto služeb je vidět převaha RadioMobilu oproti EuroTelu. V síti
Paegas totiž chodí e-maily na SMS a zpět velmi rychle, ztráty během přenosu
jsou spíše výjimečnou záležitostí. Naproti tomu na mobilní telefony v síti
EuroTel se zprávy z Internetu přenášejí velmi obtížně, často se na ně čeká i
několik desítek minut a někdy nepřijdou vůbec.
Velmi příznačný je příběh serveru RADARY (www.radary.cz), který několikrát za
den posílá zprávy z Internetu na mobilní telefony s informacemi o uzavírkách,
dopravních omezeních, kolonách a silničních kontrolách. Zatímco na telefony v
síti Paegas chodí vše zcela bez problémů, EuroTel znemožnil provoz této služby
na telefony v jeho síti dokud si za přeposílané e-maily nebudou účastníci
platit.
Předplacené karty
Oba operátoři nabízejí předplacené karty svých služeb. U EuroTelu se tato
služba jmenuje Go, RadioMobil používá název Twist. Princip obou služeb je zcela
shodný, uživatel si koupí SIM kartu a k ní určitý kredit. Tímto kreditem
prostřednictvím speciální linky kartu nabije a může telefonovat. Aktuální
kredit se mu zobrazuje na displeji a před jeho úplným vypršením by měl novým
kupónem opět přidat další kredit na svoji kartu. Ceny za použití předplacených
služeb jsou poměrně vysoké, ale samozřejmě je třeba odečíst měsíční paušál,
který se v tomto případě neplatí vůbec. Další služby s předplacenými kartami,
jako například SMS, roaming a podobně se zaváděly a zavádějí postupně.

9 1846 / pen

GSM pro podniky
Pro velké podniky nabízí EuroTel službu Business Message Gateway, což je
možnost zasílání textových zpráv prostřednictvím modemu či pevného připojení
přímo do centra EuroTelu za podstatně zajímavější než obvyklé ceny. Navíc tato
služba umožňuje navázat různá konkrétní řešení pro přenos většího množství dat
prostřednictvím SMS mezi dvěma terminály. Ceny za připojení jsou pak poměrně
vysoké, naopak ceny za jednotlivou SMS v porovnání s běžnými tarify velmi nízké.
RadioMobil nabízí připojení vlastní hlasové sítě k digitální pobočkové ústředně
podniku, kde je možné ušetřit až 60 % nákladů za mobilní komunikaci. Tato
Privátní podniková síť ve spojení s Paegas Direkt a s vlastní pobočkovou
ústřednou dává možnost telefonovat na pevnou síť uvnitř podniku z mobilního
telefonu zapojeného v systému pouze přes číslo linky. Navíc zůstává pevná linka
dostupná zvenku pomocí klasické předvolby z JTS, a do sítě Paegas je zapojena s
předčíslím 0603. Na jeden skutečný pevný telefon je tak možné navázat tři
telefonní čísla a používat vždy to nejkratší možné. Zároveň je tento systém
zvenku plně transparentní, což ocení zejména volající zákazníci.
Konečně úplnou specialitou Paegasu je možnost zakoupení satelitního telefonu
systému Inmarsat. Poplatky za telefon i za spojení pak odpovídají tomu, že jste
skutečně absolutně mobilní po celém světě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.