Mobilní komunikace v roce 2001

Mobilní komunikace jsou v celosvětovém měřítku poměrně dynamickým tržním segmentem. Nejinak je tomu v České repub...


Mobilní komunikace jsou v celosvětovém měřítku poměrně dynamickým tržním
segmentem. Nejinak je tomu v České republice, kde reklamy tří společností plní
velmi podstatnou část reklamního času a reklamních ploch. Pojďme se proto
podívat, co nového může tento trh v budoucnu přinést a to nejen v tomto roce,
ale i v letech následujících.

Ze všeho nejdříve se na celou problematiku zaměříme z technologického hlediska.
Důležitou novinkou v blízké budoucnosti bude bezpochyby rest z loňska, jímž je
GPRS. Tato technologie umožní paketový přenos dat, který je (obecně) levnější a
ve většině případů i rychlejší. Praktickým přínosem této technologie může být
nová generace aplikací, které budou využívat trvalého připojení "do sítě".
Vše, co je spojováno s technologií GPRS, je doprovázeno velkými porodními
bolestmi a obrovským zpožděním. V současné chvíli způsobují největší problémy
telefony, neboť ty na trhu doposud jednoduše žádné nejsou. Jediný telefon pro
GPRS je schopna dodat Motorola, a to ještě v pochybné kvalitě a navíc v
nedostatečném množství. Jinak všichni tři operátoři jsou v tuto chvíli již
připraveni na ostrý provoz. EuroTel komerční provoz (včetně cenových podmínek)
oznámil již v loni před Invexem, ale zmíněný nedostatek telefonů mu brání tyto
služby výrazněji prosadit. RadioMobil naproti tomu (překvapivě) přišel o
korunku operátora, který byl považován za technologického krále a od něhož se
očekávalo, že GPRS uvede jako první. Nakonec může být klidně předehnán i
benjamínkem Oskarem.
V letošním roce by také měly startovat již první UMTS sítě, osobně jsem však v
tomto směru značně skeptický, neboť tolik vychvalovaná 3. generace mobilních
sítí se v současné době stále ještě "učí to, co GSM sítě už umějí". Problémy s
největší pravděpodobností budou podobně jako u GPRS s telefony (nebo přesněji s
terminály). Ty jsou zatím pouze ve stadiu vývoje. A i tyto neumějí z pohledu
uživatele zatím nic jiného, než co nabízejí již řadu let běžné telefony. Pokud
jste doposud v tisku (nebo jinde) viděli nádherné maličké videotelefony s
plnobarevným displejem, které hladce přenášely video, musím vás značně zklamat.
Zatím jde pouze o makety a fantazie designérů (nechápu, s jakou drzostí jejich
obrázky výrobci vypouštějí na všechny strany). Než budou podobné telefony
skutečně k dispozici, ještě si chvíli počkáme určitě několik let.
Ačkoliv je možné, že sítě UMTS jako takové by klidně spuštěny být mohly, nevím,
kdo by jejich provozovatelům dodal terminály a zákazníky. Pro operátory bude
otázka znít takto: Proč stavět mimořádně drahou síť, kterou zatím nikdo
používat nebude? Odložení spouštění sítě ale může na druhou stranu dále
podkopat již oslabenou důvěru uživatelů vůči UMTS což by v konečném důsledku
mohlo ohrozit existenci těchto sítí jako takových. Toho se však již tolik
nebojím rostoucí požadavky na celkovou přenosovou kapacitu budou nepochybně
tlačit na využití nového rozhraní UMTS sítí. Bude však ještě chvíli trvat, než
bude tento tlak dostatečně silný na to, aby reálně uživil UMTS operátory.
Dovolím si proto vyslovit odvážný názor po mnoho let bude UMTS užitečné pouze
jako doplňkové rozhraní stávajících GSM sítí, které bude používáno pouze v
omezených (kapacitně exponovaných) lokalitách. Jinými slovy, na celoplošné UMTS
sítě je ještě dosti času.
Pokud jde o vývoj mobilních terminálů, jedna z met je jasná po velkém fiasku
WAPu je vidět, že uživatelé by uvítali terminál schopný zobrazit běžné webovské
stránky. To si žádá nejen schopnost dostatečně rychlého datového přenosu v GSM
síti (ten může nabídnout GPRS), ale především schopnosti vypořádat se s
webovými technologiemi (nejen s HTML, cookies a šifrováním, ale i třeba s
JavaScriptem nebo dokonce s Javou) na kapesním terminálu. Problém bude tedy
spíše v hledání úspor energie a dostatečně rychlého a malého procesoru, kterým
bude takovýto terminál osazen. Z komunikační stránky je tento problém v
podstatě již vyřešen.
V delším časovém horizontu (snad už v roce 2002) lze očekávat také výrazné
vylepšení rádiového rozhraní stávajících GSM. Tato technologie se nazývá EDGE.
Jiný způsob kódování informací a jiné způsoby modulace signálu umožní poměrně
podstatné zvýšení přenosové kapacity (přibližně o 100 %). To se v konečném
důsledku odrazí na přenosové rychlosti nebo na kvalitě hovorů. Implementace
této technologie bude plně slučitelná se stávající infrastrukturou a rovněž se
stávajícími telefony (pro využití nových vlastností ale bude pochopitelně
zapotřebí speciální telefon). To je velký rozdíl oproti technologii UMTS, která
má sice stejné cíle, ale vyžaduje stavbu nové infrastruktury. Obchodní pohled
Lze předpokládat, že v letošním roce se Český Mobil se svojí značkou Oskar
definitivně a neodlučně zapíše do mysli českých spotřebitelů. Ačkoliv již
loňský rok byl pro tuto společnost velice úspěšný (přes 300 000 aktivních
zákazníků oproti cca 100 000 očekávaným), ten letošní se ponese ve znamení
upevňování získané pozice. Vloni byl trh mobilních komunikací vnímán zákazníky
jako "EuroTel, Paegas a ten třetí". Na konci letošního roku již budou
spotřebitelé vnímat všechny tři operátory jako téměř rovnocenné.
Pokud jde o cenovou úroveň za poskytované služby, očekávám zde mírný pokles.
Tento pokles by se měl nejvíce dotknout EuroTelu, neboť jeho ceny jsou zatím
nejvyšší. Dřívější podoba trhu byla spotřebitelem vnímána velice polarizovaně
byl tu "drahý spolehlivý EuroTel" a "mladý, levnější a problematický Paegas".
Uživatelé tedy volili mezi cenou a spolehlivostí. Nyní se zde však objevil
"mladý, dynamický a velice levný Oskar", který přesunul Paegase do středu
cenové škály. Ta výběr zákazníkovi dosti znesnadňuje a vnímání EuroTelu a
RadioMobilu se takto značně posunuje. Mnoho zákazníků si doposud EuroTel volilo
jen proto, že si prostě nechtěli kupovat "low-end". Ti však dnes mohou již
klidně skončit v síti Paegasu.
Je také nanejvýš jisté, že penetrace mobilních telefonů letos překročí magickou
hranici 50 %. Na konci roku tedy bude mít telefon minimálně každý druhý. Odhad,
kam až se penetrace v letošním roce vyšplhá, je těžké stanovit. Vyjděme ze
současných čísel: Současná penetrace je 40 % a nárůst za poslední rok je 20 %.
Odhaduji, že letošní nárůst nebude nižší, ale ani nebude o mnoho vyšší.
Konkrétně očekávám, že na konci roku 2001 budeme mít 60-70% penetraci, což bude
v praxi znamenat 6-7 milionů aktivních SIM karet. Výrazně však bude letos
přibývat uživatelů, kteří budou mít více SIM karet současně. Proto penetrace (v
současném pojetí počítaná dle počtu aktivních SIM karet) přestane být zajímavým
číslem a jednotliví operátoři budou muset být srovnávání pomocí jiných kritérií
podle obratu, případně provolaných minut. V roce 2001 se bude také rozhodovat o
prodeji licencí na sítě UMTS. Tento problém však byl již značně zpolitizován, a
proto zde bohužel nebude rozhodovat zdravý rozum, nýbrž stranické zájmy.
Odhadnout tudíž detaily udělování licencí je naprosto nemožné. Optimální by
bylo udělení licence stávajícím operátorům za rozumnou fixní cenu a navíc
udělení další licence novému operátorovi v "soutěži krásy". Jedním z kritérií
může být i cena licence, ale rozhodně by neměla být kritériem hlavním nebo
dokonce jediným. Nového operátora totiž budou čekat ohromné investice do
infrastruktury a velká telekomunikační konsorcia jsou již nyní finančně
zatížena investicemi do UMTS v západní Evropě, a do dalších investic se proto
nijak zvlášť nepohrnou. Fiaska z několika posledních evropských aukcí a nezájem
o Český Telecom jsou toho poměrně hmatatelným důkazem. Najít nového operátora
pro český trh bude i tak těžké, protože český trh je (řekněme si to upřímně)
citlivý na cenu, a ta je zde stlačena zatraceně nízko.

Konec cenových polštářů?
Pravděpodobné snížení cenové nabídky RadioMobilu a EuroTelu se patrně projeví
ve dvou oblastech. Především vyfouknutím notorických "cenových polštářů",
kterými jsou například sazba za volání do pevné sítě ve špičce, ale rovněž
zvýhodněním nabídky dotovaných aktivací. Ty byly (a jsou) doposud jen podvodem
na uživatele, neboť dotovaná cena telefonu plus cena dotované aktivace (3 600
Kč) vesměs spolehlivě převyšují nákupní cenu telefonu. Telefony tedy ve
skutečnosti nijak dotované nejsou do posledního šroubku si je obvykle zaplatíte
již v okamžiku opuštění prodejny. Závazek na 2 roky je potom pro uživatele
nepřiměřeným trestem. Očekávám proto, že ceny za dotovanou aktivaci značně
zlevní, a to o cca 2 000 Kč oproti dosavadnímu stavu. V tomto směru nepůjde o
nic nového současná situace byla ve velkém rozporu s okolními zeměmi.
0 3367 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.