Mobilní sítě GSM u našich sousedů

Nadchází doba letních dovolených a tak stojí zato se podívat, jak fungují GSM sítě u našich nejbližších sousedů....


Nadchází doba letních dovolených a tak stojí zato se podívat, jak fungují GSM
sítě u našich nejbližších sousedů. Informace zde uvedené vám mohou jednak
pomoci při výběru sítě pro roaming při vašich cestách nebo při výběhu vhodné
předplacené karty pro delší pobyt. Tento text berte také jako stručný nástin
toho, jak vypadá trh mobilních komunikací jinde a jaké služby by naši tři
operátoři mohli nabídnout.
V Německu fungují celkem čtyři mobilní sítě. V pásmu 900 MHz zde lze najít sítě
D1-Telecom a D2-Privat (přesněji řečeno tyto sítě jsou již nově také duální,
využívají tedy i pásma 1 800 MHz). Zbylé dvě sítě E-Plus a Viag Interkom
pracují v pásmu 1 800 MHz.
Pokrytí v Německu má velmi dobré pouze síť D1-Telecom. D2-Privat je na tom o
něco hůře a zbývající sítě těžko drží kompaktní pokrytí. Srovnatelné s našimi
sítěmi jsou pouze D1-Telecom a D2-Privat. Pokrytí u zbývajících operátorů je
překvapivě nedokonalé. Vzhledem k vysoké penetraci mobilů je tento fakt dosti
podivuhodný. A navíc v některých místech jsou v Německu také problémy s
kapacitou.
Pokud jde o ceny, je německý trh obdivuhodně vyrovnaný. Ceny hovorného se liší
u jednotlivých operátorů pouze o feniky. Zdá se tedy, že německý trh není
příliš založen na cenové konkurenci. Díky tomu je hovorné velmi drahé. Větší
rozdíly v cenách jsou pouze u vlastních telefonů (ať už dotovaných nebo
nedotovaných) a u předplacených sad.
Někteří operátoři také nabízejí účtování atraktivnější než naši operátoři -po
deseti sekundách. To je vždy výhodnější než 30sekundové účtování a v mnoha
případech i oproti "rádobypřesnému" účtování v podání Oskara a paušálů u
Eurotelu. V Německu jsou také k dispozici služby volání na vybraná zvýhodněná
čísla tedy služby typu Paegas NEJ. Někteří operátoři v Německu podporují také
služby typu "homezone" tedy vymezené zóny (nastavitelné pro každou SIM kartu),
kde je možné volat se slevou.
Viag Interkom se rozhodl při stavbě sítě k zajímavému experimentu. Dlouhou dobu
provozoval vnitrostátní roaming se všemi zbývajícími operátory. Tento roaming
byl realizován do jisté míry proti vůli těchto operátorů, neboť Viag Interkom
používal SIM karty, které se jevily jako karta jednoho švýcarského operátora.
Vzhledem k jejich velké nevoli si nakonec ponechal jen roaming s D1-Telecom, se
kterým se nakonec dohodl na podmínkách vnitrostátního roamingu. Karta se však
do sítě přihlásí pouze tehdy, když jste v místě nepokrytém vlastní sítí Viag
Interkom. Ačkoliv Viagu vnitrostátní roaming pomohl rychle nahnat procenta
pokrytí, poněkud si tímto krokem svázal ruce. Dnes díky vnitrostátnímu roamingu
část uživatelů využívá stále služby v cizí síti, což přináší problémy s
implementací nových služeb a také problémy finanční. Viag Interkom by dnes
roaming patrně rád zrušil, ale jeho uživatelům by se to jistě nelíbilo.
Je také zajímavé, že všechny německé SIM karty, které se mi dostaly do ruky,
neumožňovaly vypnout PIN kód (a to ani ty z předplacených sad). Německý smysl
pro bezpečnost je všudypřítomný. A ještě několik drobností: Operátor E-Plus
umožňuje využití technologie pro rychlý přenos dat HSCSD, kterou v České
republice nabízí Eurotel. Předplacené karty D1-Telecom podporují přímé
roamingové hovory podobně jako Twist. V této síti také mohou přímých
roamingových volání využít zákazníci služby Paegas Twist. Předplacené karty
sítě Viag Interkom podporují roaming se zpětným voláním.
Německo je také zajímavé tím, že zde byla již zrušena morálně zastaralá
analogová síť NMT. Naopak se v Německu velmi draho vydražilo šest licencí na
UMTS. Je ale pozoruhodné, že podle dostupných informací by tyto sítě měly být
vybudovány pouze dvě jednu by používal D1-Telekom a druhou všichni zbylí
operátoři. Pomocí sdílení infrastruktury by chtěli operátoři dosáhnout snížení
nákladů, neboť pouhá cena za licence byla v Německu horentní. Nevím, nevím,
jestli by se naši tři operátoři dokázali na něčem podobném shodnout, neboť
tento konstruktivní přístup je v rozporu s jejich dosavadním heslem "my jsme ti
nejlepší".
Rakousko
Podobně jako v Německu, i v Rakousku jsou k dispozici čtyři GSM sítě. Opět jsou
zde dvě v pásmu 900 MHz (A1 a A-MAX) a zbylé dvě sítě One a Telering v pásmu 1
800 MHz.
Sítě v pásmu 900 MHz mají velmi dobré pokrytí, síť One se v tomto ohledu velmi
slibně rozvíjí a také relativně nová síť Telering je v tomto směru poměrně
vyspělá. Na celkovou vyspělost trhu a penetraci mobilních telefonů ale není
pokrytí nijak mimořádné.
Ohledně cen je Rakousko také poměrně drahou zemí. Na rozdíl od Německa ale není
trh v tomto parametru tak vyrovnaný a uživatelé s různými preferencemi mají
bohatší výběr. Podobně jako jinde, první dva operátoři (A1 a A-MAX) jsou na
trhu lépe etablovaní a také dražší. Zbývající dva One a Telering nedávají
plošné slevy na veškeré hovorné, ale dávají selektivní slevy na hovorné mimo
špičku, případně na hovorné do vlastní sítě.
Někteří operátoři v Rakousku také podporují levnější volání ve vymezené
(nastavitelné) zóně "homezone". Rakouský operátor One podporuje rovněž rychlé
datové služby HSCSD, známé ze sítě Eurotelu. Operátor A-MAX umožňuje roaming s
přímým voláním ze zahraničí a v síti tohoto operátora mohou taktéž využívat
přímého volání uživatelé Paegas Twist.
V Rakousku bylo již vydraženo šest licencí na UMTS i když s mnohem menším
výnosem než v Německu. Podrobnosti o výstavbě UMTS sítí se ale zatím na
veřejnost nedostaly.
Slovensko
Na Slovensku se lze setkat se dvěma operátory EuroTel Bratislava a Globtel. Obě
sítě jsou duální 900 MHz i 1 800 MHz. Třetího operátora se Slováci (díky
nezdařilému licenčnímu procesu) bohužel zatím nedočkali.
Struktura cen mobilních služeb na Slovensku obsahuje řadu paradoxů. Pojďme se
na ně podívat poněkud detailněji, neboť jsou snadno porovnatelné s Českou
republikou. V prvé řadě asi uživatele překvapí poměrně velké rozpětí mezi
předplacenými kartami a nejvyššími tarifními programy. Hovorné na předplacených
kartách je totiž velice drahé naopak v tarifních paušálech je ovšem skutečně
levné. Na předplacených kartách ale také narazíte na ojedinělou službu na
proplácení příchozích hovorů z ostatních sítí. Ačkoliv jsou propláceny částkou
docela nízkou, může se tento postup stát docela zajímavou motivací.
Jedna z předplacených služeb nabízí dokonce "plnohodnotnou" sekundovou
tarifikaci tedy tarifikaci po sekundách od samotného počátku. Naopak, nejvyšší
tarify s paušálem nabízejí až 1 000 minut zdarma a hovorné za cenu naprosto
úžasnou dokonce za 1 Sk za minutu (přepočítejte si na Kč!). Obecně platí, že o
něco levnější je Globtel.
Zajímavé také je, že ceny dotovaných telefonů jsou odstupňovány podle toho,
jaký tarifní program hodláte s kartou aktivovat. Na rozdíl od České republiky
jsou výrazně levnější dotované aktivace (česká cena 3 600 Kč totiž operátorovi
spolehlivě refunduje, co na telefonu prodělá).
Pokud jde o pokrytí, oba operátoři jsou na tom velmi podobně EuroTel má oproti
Globtelu malý náskok. Na Slovensku se ovšem daleko častěji vyskytují místa,
která jsou pokryta signálem pouze jednoho operátora. V Česku jsou taková místa
poměrně řídká obvykle jsou k dispozici sítě všechny nebo žádná.

Polsko
V Polsku mají uživatelé na výběr ze tří operátorů Plus, Era a Idea. Plus a Era
pracují v pásmu 900 MHz, Idea je operátorem duálním, avšak v některých
oblastech používá pouze 1 800 MHz (podobně jako v České republice Oskar).
Pokud jde o ceny, polský trh je překvapivě dražší než trh český. Zvláštně je
řešena špička u předplacené služby Hit v síti Idea trvá totiž od 13 do 22
hodin. Operátoři také používají různé tarifikační systémy, které je dobré
sledovat. Operátoři Plus a Idea jsou na trhu již etablováni a drží své ceny
prakticky na identické úrovni. Nejmladší Idea, která své portfolio služeb
teprve buduje, útočí na cenově citlivého zákazníka nižšími cenami. Uživatelé
polských sítí mají možnost získat různé zajímavé služby. Jednou z nich je sleva
na volání v rámci vybrané oblasti (dle telefonní předvolby). Na polském trhu
jsou také časté slevy pro volání na vybrané telefonní číslo (obdoba Paegas
NEJ). Některé z nich jsou určeny i pro více čísel.
Pokrytí polských sítí má ke stavu v Česku ještě daleko. Podle osobních
zkušeností se jednotliví operátoři orientovali především na kvalitní signál ve
městech pokrytí silnic někdy poněkud zaostává. U operátorů Plus a Era již lze
tento parametr označit za dosti solidní, oproti tomu Idea síť teprve buduje a
její pokrytí tomu odpovídá.
Síť Plus nově podporuje roaming s přímým voláním pro své zákazníky i pro
zákazníky českého Twistu.
Stoprocentní roaming u Twistu
V článku byla několikrát zmíněna přímá roamingová volání (prostřednictvím
technologie CAMEL), která jsou k dispozici pro zákazníky služby Paegas Twist.
Tato technologie umožňuje velmi pohodlně realizovat odchozí hovory i v sítích
jednotlivých operátorů. Sestavení hovoru se z hlediska volajícího v tomto
případě provádí stejně jednoduše jako v domácí síti. Konkurenční Go karty a
Oskarty v ostatních sítích musejí používat mechanismus zpětného volání, který
je pro běžné uživatele poměrně složitý.
Přímé volání ze zahraničí umožňuje dokonce použít stejné zkrácené volby jako v
domácí sítí např. 4603 pro Infolinku nebo 3311 pro hlasovou schránku.
Přímé volání ze zahraničí (technologii CAMEL) podporují v současné době tito
operátoři: D1-Telecom (Německo), PLUS GSM (Polsko), A-MAX (Rakousko) a Swisscom
(Švýcarsko). Uvedená technologie bohužel trochu předběhla svou dobu a její
podpora je tedy (po roce na trhu!) stále velmi mizivá.
Pokud jde o další české operátory, Český Mobil již dříve ohlásil budoucí
podporu této technologie, takže se předplacené Oskarty jistě brzy dočkají
podobných možností. Eurotel u svých Go karet podobnou snahu nedeklaroval, ale
dříve nebo později bude zřejmě CAMEL také podporovat.
Závěr
Ačkoliv se naši operátoři rádi stavějí do pozice "mistři světa v GSM", je
vidět, že prostoru pro zlepšení je stále dost. Naopak je třeba projevit úctu k
jejich cenové politice, která je proti cenovým politikám v okolních zemích
poměrně citlivá.
0 1000 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.