Mobilní soudy na obzoru

Jistý neurolog z Marylandu přednedávnem zažaloval sedm výrobců mobilních telefonů a provozovatelů mobilních sítí. ...


Jistý neurolog z Marylandu přednedávnem zažaloval sedm výrobců mobilních
telefonů a provozovatelů mobilních sítí. Za zhoubný nádor na mozku, který mu
podle něj vznikl vlivem častého telefonování, chce odškodné 800 milionů dolarů.
Pokud uspěje, mohl by se jeho případ stát precedentem vedoucím k dalším soudním
sporům.
Závěr soudního řízení by navíc mohl výraznou měrou ovlivnit další vývoj na poli
bezdrátové komunikace. Stále totiž není zcela jisté, zda mikrovlny škodí
zdraví, či nikoli.
Od začátku 90. let sice proběhla nebo stále probíhá řada výzkumů, jejich závěry
však nejsou zcela jednoznačné. Částečně je na vině poměrně krátká doba,
částečně různá metodika a částečně i nedostatek finančních prostředků. I když
různé asociace výrobců mobilních telefonů shromažďují prostředky na výzkum
vlivu bezdrátových zařízení na člověka, spokojí se zpravidla s výsledky časově
či jinak omezených výzkumů. Podobně jsou na tom i státní a mezistátní
organizace, které se zejména z důvodu omezených rozpočtů nemohou pouštět do
žádných větších projektů. Těch několik, které v současné době probíhá, však
prozatím nemůže poskytnout žádné směrodatné závěry.
Na první jednoznačnější závěry si budeme muset počkat do poloviny tohoto
desetiletí.
Ilustrativním příkladem krátkodobých výzkumů jsou dvě poslední studie provedené
ve Velké Britanii a zaměřené na význam tzv. "hands free". Ta první, objednaná
Asociací spotřebitelů, dospěla k závěru, že dvě zvolené a poměrně rozšířené
sady tohoto typu mohou ozařovat mozek až trojnásobně ve srovnání s běžným
způsobem telefonování s mobilem u ucha. Kabel sluchátka totiž funguje jako
nosič elektromagnetického vlnění, které se díky tomu soustředí do mnohem menší
oblasti hlavy, než v případě telefonování bez "hands free".
Druhá studie, vypracovaná pod patronátem Odboru obchodu a průmyslu, naopak
tvrdí, že telefonování s tímto zařízením ovlivňuje mozek mnohem méně, než bez
něj. Současně doporučuje ukládat telefon do náprsní kapsy klávesnicí k tělu,
aby větší část záření putovala směrem od telefonisty. Pokud ten navíc zná
polohu buňkové antény, měl by se samozřejmě natočit čelem k ní. Telefon u pasu
totiž pracuje v oblasti největších kostí, a tím i největšího ložiska kostní
dřeně. To samozřejmě opět spíše pro jistotu, než z nějakého konkrétního důvodu.
Mobilní přístroj ovšem nepatří do náprsních kapes lidí vybavených
kardiostimulátorem. Opět spíše pro jistotu, než že by to nějak prokazatelně
vadilo. Totéž pak platí pro délku jednotlivých hovorů, kterou některé výzkumy
doporučují zbytečně neprotahovat. Proč? Odpověď si již zřejmě domyslíte sami:
"Pro jistotu".
0 2255 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.