Mobilní spojení realizované přes sítě Wi-Fi

Novou technologii pro sítě Wi-Fi, která dovoluje přecházet za provozu mezi různými access pointy, aniž by bylo ztracen...


Novou technologii pro sítě Wi-Fi, která dovoluje přecházet za provozu mezi
různými access pointy, aniž by bylo ztraceno právě probíhající datové spojení,
hodlá uplatnit v Evropě firma Allied Telesyn. Díky tomu lze podle analytiků
vybudovat reálné sítě typu Wide Area Wi-Fi (WAW).
Nová technologie byla vyvinuta jako proprietární řešení japonskou firmou Root
(tu nedávno Allied Telesyn koupil) a nasazena v Asii, přičemž Evropa se výrobci
v současnosti jeví jako vhodné teritorium pro její další expanzi. Cílovou
skupinou jsou totiž poskytovatelé internetových služeb, metropolitní provideři
služeb či velké podniky.
Novinka nese označení Mobile IP System a mimo jiné dovoluje u IP spojení
podobný hand-over (převzetí jinou základnovou stanicí za provozu), jaký je znám
z celulárních telefonních sítí. Důležitou komponentou systému je i takzvaný
home agent server, jenž dokáže sledovat pohyb jednotlivých subjektů a v případě
potřeby s nimi komunikovat. Řešení pracuje s libovolným přístupovým zařízením
postaveným na bázi standardu 802.11a/b/g.
Jako příklad nasazení je uváděn železniční koridor, kdy vlak s instalovaným
směrovačem Wi-Fi dokáže cestujícím poskytnout mimo jiné nepřerušovaný
mnohamegabitový videostream. Úspěšně prý byla testována rychlost 300 km/h.
Plánovaný standard IEEE 802.20 pro řešení mobility ve Wi-Fi nabízí podstatně
skromnější parametry je určen pro spojení s propustností do 1,5 Mb/s a do
rychlosti koncového uživatele pouze 120 km/h. Lepší podmínky nabídne mobilní
WiMax (802.16), avšak jeho pásmo prý bude placené, a pro mnohé lokální Wi-Fi
operátory tedy i hůře dostupné.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.